03 กรกฎาคม, 2560

ScanHoon for 4 Jul 2017ScanHoon on: 03/07/2017 16:47:14

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BAT-3K CCN CCN-W1 ECL ERW GJS JMT LEE MACO OGC RS

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: GJS KTC OCEAN

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ASIAN BKD BOL CPL CSP DTC ECF GIFT-W1 GJS-W3 GLOW GSTEL HANA MOONG MPIC PATO SAWAD-W1 SGP SIRI SWC TC TMILL TMILL-W1 TYCN UBIS

สูตรบัวพ้นน้ำ: ASP BDMS BEM QHPF SRICHA

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: ADVANC BEM BJC CPALL ECL EPCO GSTEL ITEL NEWS OHTL RS SRICHA SVI

สูตรดั้งเดิม: FSS KTB NEWS NUSA QHPF

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

ERW : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาและดำเนินธุรกิจโรงแรมที่สอดคล้องกับทำเล สถานที่ตั้ง และกลุ่มเป้าหมาย เป็นธุรกิจหลัก โดยมีธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และธุรกิจบริหารอาคาร