30 พฤษภาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 2 Jun 2014



วันเวลาที่ทำการสแกน: 30/05/2014 16:53:33

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ALUCON BAFS BLA BSBM CFRESH CSP EA HANA JCT JMT MACO PERM PS RASA SYNTEC TNL TSC WG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BGH BH BSBM CKP LOXLEY MACO MBK MDX MILL-W2 PERM PLE SITHAI THAI

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: APCO AYUD BCH BH BWG CMR EPCO FMT LTX MBAX METCO MILL-W2 MTI NTV PDI PRINC SPALI TH THIP TNH UIC VARO VIH

สูตรบัวพ้นน้ำ: AAV AEONTS ARIP CKP CPN EASTW MBK SIAM THREL TIPCO ZMICO

สูตรยกไฮยกโลว์: KDH PACE PRINC PRINC-W1 RASA SSF

สูตรตั้งลำ: ABPIF ASP BTS CHO CHO-W1 CPN CSL DCON DEMCO DEMCO-W5 EASTW EMC GBX GUNKUL HMPRO IFS MBKET MINT MNRF RASA ROJNA SIRI-W1 SRICHA SSF SVI TASCO TCAP THANI THRE TMB TRT TVD TWFP

สูตรดั้งเดิม: AAV AMC CENTEL COLOR EASTW ECL GFPT HTC INET MBKET MNRF NMG-W3 PF-W3 PT QTC RML-W3 SF SIRI-W1 SRICHA SVI TCAP TDEX TFD-W2 TFI TISCO TMB

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PERM : บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: แปรรูปและจำหน่าย เหล็กรีดร้อนและรีดเย็น เหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสี เหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า เหล็กโครงคร่าวเพดานและผนัง แผ่นหลังคาและผนังเหล็กเคลือบสี

29 พฤษภาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 30 May 2014



วันเวลาที่ทำการสแกน: 29/05/2014 16:44:22

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ALUCON BAFS CFRESH EA ECF ESTAR HANA JCT JMT LTX M-CHAI MC VNG WG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BGH CCP DSGT EASTW ITD KYE MK MOONG STEC TTCL

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: APCO AYUD BCH BWG CMR EPCO FMT MBAX METCO MTI NTV PDI PRINC RASA SPALI SYNTEC TCC TH THIP TNH UIC VARO VIH

สูตรบัวพ้นน้ำ: CHINA GENCO KDH RS TAPAC TTW

สูตรยกไฮยกโลว์: BAFS BSBM DRT KAMART KTP MK RCL RS TRT TSF-W2

สูตรตั้งลำ: AP ASP BAFS BEAUTY CFRESH FSS KDH MONO NNCL-W2 NWR PAP PERM PRIN PRINC RCL SC THAI TK TTW TWFP UNIQ

สูตรดั้งเดิม: ASP CYBER DEMCO FSS GUNKUL IT JUTHA KGI KKP LIVE-W2 MONO NNCL-W2 NOK PTG ROJNA RS SC SIRI TFD TNITY TRT TRT-W2 TTA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CCP : บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตและคอนกรีตสำเร็จ และมีธุรกิจของ 4 บริษัทย่อย ได้แก่ 1. บ.ชลบุรีกันยง จำกัด ประกอบธุรกิจร้านจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง 2. บ.สมาร์ทคอนกรีต จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา ภายใต้ชื่อ Smart Block 3. บ.ตะวันออกการขนส่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่ายานพาหนะแก่บริษัทในเครือ 4. บ.ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินที่ดิน อาคารสำนักงานและโรงงานแก่บริษัทในเครือ

28 พฤษภาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 29 May 2014



วันเวลาที่ทำการสแกน: 28/05/2014 16:43:34

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CHOW CPALL EA ECF HANA KCE LTX M-CHAI MC NUSA-W1 PS SYNTEC TKS

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ACAP BKI SEAFCO SMIT SORKON UMI

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: APCO AYUD BCH BWG CMR EPCO FMT MBAX MTI NTV PDI RASA SPALI TCC TCC-W3 TH THIP TNH UIC VIH VNG

สูตรบัวพ้นน้ำ: AI BIGC BSBM CGD CTW DRT KGI MK PERM RCI TGCI

สูตรยกไฮยกโลว์: ASK CCP-W2 CTW MC NCH NWR RML ROBINS SCCC SCP SIRI SPALI SPI SPORT STA TASCO TFD-W2 THRE TIPCO UMI

สูตรตั้งลำ: BSBM HMPRO KIAT NNCL PRIN RCL SCCC TIES TISCO TK TSF VGI WHA

สูตรดั้งเดิม: AKR CGD CPN CRANE DRT HEMRAJ JMART KIAT LOXLEY N-PARK NMG-W3 NNCL PRIN RCI TGCI THAI THRE TIES-W2 TIPCO TLGF TSF UMI UOBKH VNT

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

UIC : บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: จัดหา พัฒนาและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สี พลาสติกและบรรจุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เป็นต้น โดยเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตที่มีความต้องการใช้งานเฉพาะทาง และใช้ในการสร้างคุณลักษณะพิเศษของสินค้าที่ผลิต