27 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 2 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 27/12/2013 16:47:07

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: GFPT M-II TRIF TUF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: METCO

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: L&E TTL

สูตรบัวพ้นน้ำ: AEONTS PAF PATO THCOM

สูตรยกไฮยกโลว์: TPCORP

สูตรตั้งลำ: AEONTS CPF PE THCOM THRE TTCL TUF

สูตรดั้งเดิม: BROOK CHG GLOW JMART PAF SIM THCOM THRE

AI : บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการไฟฟ้าและพลังงาน โดยมีบริษัทย่อย 3 บริษัท ดำเนินธุรกิจให้บริการท่าเรือและคลังสินค้า ขนส่งสินค้าทางบกและทางทะเล ผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน

26 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 27 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 26/12/2013 16:57:04

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: DELTA EIC SAWANG SGP TUF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: EIC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: GFPT L&E M-II

สูตรบัวพ้นน้ำ: GRAMMY PRANDA

สูตรยกไฮยกโลว์: GENCO IRCP NINE-W1 TPCORP

สูตรตั้งลำ: SUC TTW

สูตรดั้งเดิม: SUC TTCL

TUF : บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง และขยายธุรกิจให้ครบวงจรด้วยธุรกิจอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่าง โดยเน้นอาหารทะเล ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการตลาดภายในประเทศ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจกองเรือประมง และธุรกิจพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเพื่อจำหน่าย

25 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 26 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 25/12/2013 18:38:02

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: DELTA EIC M-II SGP TTL TUF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: EIC M-II TTL

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: GFPT L&E

สูตรบัวพ้นน้ำ: PTG

สูตรยกไฮยกโลว์: APCO EFORL EFORL-W2 GBX SVH TPCORP VTE

สูตรตั้งลำ: CPF IFEC PREB PTG SITHAI THRE TTA

สูตรดั้งเดิม: MILL SCC SLC

THRE : บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) ครอบคลุมทั้งการรับประกันภัยทรัพย์สิน อุบัติเหตุ วิศวกรรม ภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า รวมถึงการประกันชีวิต ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตในประเทศ มีเพียงบางส่วนเป็นลูกค้าจากตลาดต่างประเทศ

24 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 25 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 24/12/2013 16:41:10

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: DELTA GFPT KCE SGP TTL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: EIC TTL

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: L&E

สูตรบัวพ้นน้ำ: APCO TWFP

สูตรยกไฮยกโลว์: ANAN EIC KCE-W2 TPCORP TTL

สูตรตั้งลำ: EIC PTG SITHAI TWFP

สูตรดั้งเดิม: ANAN APCO NUSA-W1 PTG SITHAI TTA-W3 TTW TWS

EIC : บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ประเภท Wafer (Open Junction Wafer และGlass Passivated Processed Wafer, ประเภท Diodes (Rectifier Diode, Zener Diode, Transient Voltage Suppressor Diode, Switching Diode) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในประเทศที่เป็นผู้ผลิตตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำคือผลิตทั้ง Wafer/Dice เพื่อใช้ประกอบเป็นไดโอดเอง (Diodes Manufacturer with Wafer Fab)

23 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 24 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 23/12/2013 16:46:46

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AQUA DELTA GFPT HANA KCE TTL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: EIC TTL

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: L&E

สูตรบัวพ้นน้ำ: CSL SAT

สูตรยกไฮยกโลว์: DELTA IFEC SPPT TEAM TOG TPCORP

สูตรตั้งลำ: BJC PTTEP SAT TOG TVI

สูตรดั้งเดิม: BJC CHG CSL

CFRESH : บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง โดยมีการส่งออกสินค้าหลักส่วนใหญ่ ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ได้แก่ Seafresh, Sea AngelI, Phoenix ,Thai Chia, Go-Go และผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า

20 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 23 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 20/12/2013 16:42:11

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AQUA DELTA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ASIAN METCO TCIF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: GFPT L&E

สูตรบัวพ้นน้ำ: TVO

สูตรยกไฮยกโลว์: ASIAN CCET HOTPOT SMT TRUBB-W1

สูตรตั้งลำ: E GLOW MILL MINT PTTGC SCCC TTA TVO

สูตรดั้งเดิม: E GLOW PTTEP SCCC TEAM TTA-W3

DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้า (Power management solutions) รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ได้แก่ พัดลมระบายความร้อน (Cooling Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI) และโซลินอยด์ มีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ ยุโรป ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ และเอเชีย

19 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 20 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 19/12/2013 16:48:24

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AQUA BNC GFPT TUF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ASIAN GFPT TCIF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: L&E

สูตรบัวพ้นน้ำ: LST MNRF TCB

สูตรยกไฮยกโลว์: LST NINE-W1 SGP SIM

สูตรตั้งลำ: CENTEL GFPT HANA LST MNRF SMT TCB

สูตรดั้งเดิม: ASIAN MNRF SMT TVO

LST : บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันพืช ไขมันพืชผสม และเนยเทียม ผักและผลไม้แช่แข็งหรือบรรจุกระป๋อง น้ำผลไม้ กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ และซอสปรุงรส

18 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 19 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 18/12/2013 16:49:29

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AQUA GFPT SAWANG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: EIC TRIF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: L&E

สูตรบัวพ้นน้ำ: JUBILE NINE

สูตรยกไฮยกโลว์: AI BANPU M NINE WORK

สูตรตั้งลำ: AEONTS BEC EIC HANA M SGP

สูตรดั้งเดิม: AEONTS EIC KBANK KGI NINE OFM

AQUA : บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการเช่าโครงป้ายเพื่อติดตั้งโฆษณา และจำหน่ายให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ สินค้าอื่นๆ

17 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 18 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 17/12/2013 16:42:57

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AQUA BAFS GFPT

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: INSURE

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: L&E

สูตรบัวพ้นน้ำ: CFRESH

สูตรยกไฮยกโลว์: NBC

สูตรตั้งลำ: ADAM BANPU JUBILE M NUSA PRINC

สูตรดั้งเดิม: BEC JUBILE

GFPT : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจการเกษตรครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ธุรกิจชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ อาหารสัตว์บก อาหารสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ รวมถึง เนื้อไก่สด อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ และ อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

16 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 17 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 16/12/2013 16:48:47

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: GFPT KCE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AFC INSURE

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: STA

สูตรยกไฮยกโลว์: AFC GFPT

สูตรตั้งลำ: DCON MK TUF

สูตรดั้งเดิม: AKR

KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy Glass ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดงเคลือบอยู่ และผลิตแผ่น PCB หลายชั้น ซึ่งเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานสำคัญในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด

13 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 16 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 13/12/2013 16:49:13

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: KCE PSL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AFC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: GFPT

สูตรยกไฮยกโลว์: AFC AUCT CYBER EVER SCSMG TRIF VTE WINNER

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม: GFPT PPS

PSL : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจเดินเรือโดยเป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง มีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมทั่วโลกในภูมิภาคสำคัญ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ละตินอเมริกา-แอฟริกา อินเดียอนุทวีป-ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล และสินค้าพื้นฐานที่กองเรือขนส่งคือ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเนื้อแร่ ไม้ซุง ถ่านหินและอื่นๆ

12 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 13 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 12/12/2013 16:43:43

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: KCE PSL TYM

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AFC CMO-W1 DIMET-W1 TLUXE-W2

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS TYM-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ: CYBER ECF M

สูตรยกไฮยกโลว์: AFC DIMET-W1 EPCO-W1 SMM TMI-W1

สูตรตั้งลำ: AUCT CSS

สูตรดั้งเดิม: CSS CYBER

11 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 12 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 11/12/2013 16:53:31

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CPL KCE TYM TYM-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: DIMET-W1 SMM-W2 TH-W1 TLUXE-W2

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: EIC SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: AQUA CWT-W2 HANA NBC NBC-W1 ROCK TCMC-W1 TKS TYM

สูตรตั้งลำ: BLA CCET CPALL KCE KCE-W2 PE

สูตรดั้งเดิม: JMART SMT TCMC TFD

09 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 11 Dec 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 09/12/2013 16:40:27

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BUI TYM

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: MILL-W1 TYM-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: EIC SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: SCCC

สูตรยกไฮยกโลว์: SYNEX

สูตรตั้งลำ: ACD BCP BIGC FOCUS SYNEX

สูตรดั้งเดิม: BIGC BROOK HANA MK QH SCC SYNEX TIF1 VTE

06 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 9 Dec 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 06/12/2013 16:52:56

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EIC PSL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AMC-W1 TRUBB-W1 TYM-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: AMC-W1 TRT-W2 TYM-W1

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม: JUBILE SMK

04 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 6 Dec 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 04/12/2013 16:40:25

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EIC TYM

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CWT-W2 EIC FOCUS-W1 TYM-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: EASTW TTA

สูตรยกไฮยกโลว์: ACD CGS CHO-W1 DEMCO-W5 EMC-W3 EPCO-W1 M PRINC-W1 SGP TCMC UAC UMI WORK

สูตรตั้งลำ: EASTW FOCUS FOCUS-W1 PTL TLOGIS

สูตรดั้งเดิม: EASTW FOCUS PTL TTA TTA-W3 WAT-W1

03 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 4 Dec 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 03/12/2013 16:50:09

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: KCE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: CGS EA ENY ESSO RS SALEE SVI

สูตรยกไฮยกโลว์: AGE CCET CITY EA ENY KTC NMG-W3 SALEE UV

สูตรตั้งลำ: AQUA ESSO IFS M PTTEP SCCC STAR-W2 SVI TRUE VNT

สูตรดั้งเดิม: CCET CGS CI EIC EMC-W3 IFS JAS NIPPON-W NMG-W3 PTT VNT WAT

02 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 3 Dec 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 02/12/2013 16:43:27

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: KCE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: MILL-W1 TRUBB-W1 TYM-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: E MNRF TLGF

สูตรยกไฮยกโลว์: ASIA IFEC KCE MILL-W2 NUSA-W1 STAR-W2

สูตรตั้งลำ: BCH CCET DELTA FOCUS-W1 GLOW IRC KCE MNRF PSL PTT PTTEP TLGF VGI

สูตรดั้งเดิม: BAY BCH CIG-W4 E E-W2 GLOW GOLD JUBILE MILL-W1 MNRF PTTEP SCCC SLC-W3 TH TLGF