30 มกราคม, 2559

ScanHoon for 1 Feb 2016ScanHoon on: 30/01/2016 02:33:36

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AOT BIG EGCO FUTUREPF IMPACT KKP LHPF SPF WG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: KKP TFD-W2

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: JTS PB SPORT

สูตรบัวพ้นน้ำ: APCO APCS DNA MTLS RCL

สูตรยกไฮยกโลว์: ECF LDC MACO TACC TFD-W2 THANI

สูตรตั้งลำ: ATP30 BAFS BBL CKP CPF FUTUREPF ILINK KBANK LHSC LOXLEY PTTGC RATCH SNC TFUND THRE

สูตรดั้งเดิม: APCO CKP-W1 CPNCG EA ECF ILINK LHSC MACO-W1 MINT OCEAN RATCH SITHAI SPORT TFUND THCOM THRE TIP TISCO TREIT TSF

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจ 1) ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในฐานะรายใหญ่ (IPP-Independent Power Producer) และรายเล็ก (SPP-Small Power Producer) 2) ธุรกิจการให้บริการด้านเทคนิคการจัดการแก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และ 3) ธุรกิจน้ำ ที่ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค

29 มกราคม, 2559

ScanHoon for 29 Jan 2016ScanHoon on: 29/01/2016 02:34:51

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AOT FUTUREPF LHPF POPF QHHR SMT

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CPNRF MILL-W2 PTTEP TCJ-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BIGC JTS PB

สูตรบัวพ้นน้ำ: MACO METCO MK SMG SST

สูตรยกไฮยกโลว์: ABC AMC AUCT GENCO GENCO-W1 MILL PTTEP SAM SAMCO SIAM SLP SMPC SYNTEC TFD TPOLY TPOLY-W2

สูตรตั้งลำ: AOT BANPU FUTUREPF GLOW KBANK KGI LTX MACO PTL SCB SYNTEC TDEX TPCH

สูตรดั้งเดิม: AMC AUCT DAII FORTH IVL MILL MILL-W2 MODERN RCI RWI SAWAD-W1 TCJ-W1 TK VNG

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

FUTUREPF : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

ลักษณะธุรกิจ: ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วน (leasehold) ของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วยพื้นที่ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดในศูนย์การค้าฯ รวมถึงพื้นที่ผนังภายนอกอาคารออกหาประโยชน์

28 มกราคม, 2559

ScanHoon for 28 Jan 2016ScanHoon on: 28/01/2016 00:48:02

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AOT ASIMAR BIG EGCO SMT

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CGD-W3 ZMICO

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BIGC JTS PB

สูตรบัวพ้นน้ำ: BLAND CGD RCL SMART SYNTEC UKEM VGI

สูตรยกไฮยกโลว์: AAV ABC-W1 ACD-W2 CGH LHK PPS

สูตรตั้งลำ: AMATA AOT ASP CPNRF GENCO GENCO-W1 KGI POLAR POPF QHHR ROJNA STPI TFD TGROWTH TH TPIPL TU

สูตรดั้งเดิม: ABC-W1 ABC-W2 ACAP AMATA AP CCP CGD CGD-W3 CIG CPF EVER KOOL MACO PF POLAR PRAKIT ROJNA SAMART-W SNC STPI TFD TKS TPOLY TPOLY-W2

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CPNRF : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

ลักษณะธุรกิจ: ลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold) อสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 4 โครงการ คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และอาคารสำนักงาน และเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

25 มกราคม, 2559

ScanHoon for 26 Jan 2016ScanHoon on: 25/01/2016 16:40:56

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ASIMAR BIG DTCPF KCE SMT SVI TNH

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: PTTEP TWZ

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BIGC EGCO JTS PB

สูตรบัวพ้นน้ำ: DIF EASTW HPF MAKRO NCH ORI TMT TSTH

สูตรยกไฮยกโลว์: BIG CCET DCC KAMART RS SEAOIL SINGER SUSCO SVI TVO

สูตรตั้งลำ: CWT DCC EASTW KCE-W2 NCH QHPF SUSCO

สูตรดั้งเดิม: ASP BANPU EASTW EVER NCH ORI PS PTT PTTEP SEAOIL SGP SIRI TPCH UAC

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TNH : บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง