12 กรกฎาคม, 2560

ScanHoon for 13 Jul 2017ScanHoon on: 12/07/2017 17:20:42

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ADVANC COL DTAC ECL ECL-W2 GPSC HARN INTUCH JMT KBANK KKP PYLON RS

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: A NEWS OGC SPALI

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A ASIAN BKD BOL CPL CSP DTC GJS-W3 HANA IT MATCH MBAX MBK MPIC PATO SAWAD-W1 SWC TMILL TMILL-W1 UBIS

สูตรบัวพ้นน้ำ: INTUCH KBANK LDC PCA TK

สูตรยกไฮยกโลว์: ADVANC BCPG BKD BTW ETE GPSC KBANK KTB PCA TK TMB

สูตรตั้งลำ: BJCHI BKD DCORP FANCY GPSC JMART RCI RS S11 SGF THANI TTCL

สูตรดั้งเดิม: ARROW CPTGF JMART QHHR RCI S11 SCB SGF SIMAT-W2 THANI TMILL

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: -