31 มีนาคม, 2560

ScanHoon for 3 Apr 2017ScanHoon on: 31/03/2017 22:25:09

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ECL EGCO GIFT GIFT-W1 K M MOONG-W1 NPK SYMC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: EIC-W2 SAMTEL

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ABPIF AH AMANAH ECL-W2 EE GREEN GREEN-W4 KCAR KWC L&E L&E-W3 MATI MFC MOONG OCEAN PDG PR SIMAT SIMAT-W2 SIMAT-W3 SNC SPI TH TH-W1 TMILL-W1 TU-PF UPF

สูตรบัวพ้นน้ำ: ASIMAR ASK BIGC BR CEN EGCO MILL NINE

สูตรยกไฮยกโลว์: ETE M MILL NNCL PSH SMM

สูตรตั้งลำ: AH ALUCON BH CGH MAKRO PPM QHHR RAM SAMART SIM TIP TLOGIS UTP

สูตรดั้งเดิม: AJD BR CGH CK DAII EIC-W3 EKH FSMART HTC ILINK NINE QH QHHR RAM SALEE SIM SWC TIP TPIPL UMI

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SYMC : บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง โดยเน้นการใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นโครงข่ายหลักในการรับ-ส่ง ข้อมูล ภาพ และเสียง ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจ นิติบุคคล และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่น ที่มีความต้องการรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว

30 มีนาคม, 2560

ScanHoon for 31 Mar 2017ScanHoon on: 30/03/2017 22:48:12

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AMATA BMSCITH GFPT ICC PPS TISCO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CHARAN PPP

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ABPIF AH AMANAH ECL-W2 EE GREEN GREEN-W4 K KCAR KWC L&E L&E-W3 MFC MOONG MOONG-W1 OCEAN PDG PR SIMAT SIMAT-W2 SIMAT-W3 SPI TH TH-W1 TMILL-W1 TU-PF UP

สูตรบัวพ้นน้ำ: CHO CITY KASET M NNCL NYT SR TMI TVT

สูตรยกไฮยกโลว์: BRR CBG ITEL KCM ORI PPP PTTGC SCC STPI TMW

สูตรตั้งลำ: ALUCON BRR COM7 ERW KCM KYE MEGA NNCL RAM SMT SR STPI TISCO TNPC

สูตรดั้งเดิม: AP BCP CHARAN CHO CPALL EASON EASTW FUTUREPF LST NPP-W2 RAM SMT SR TAE TICON TMI TPCH VGI-W1 VIH XO XO-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SSSC : บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่ การตัดเหล็กจำหน่ายและการรับจ้างตัดเหล็ก ผลิตชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง เช่นโครงสร้างอาคาร และผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

29 มีนาคม, 2560

ScanHoon for 30 Mar 2017ScanHoon on: 29/03/2017 16:58:53

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AMANAH AMATA BFIT BGT BMSCITH ECL ECL-W2 GFPT GYT HTECH K MATI MOONG MOONG-W1 OTO PDG PL PL-W1 PPS

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AMANAH CHARAN KWC MOONG PDG

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ABPIF AH EE GREEN GREEN-W4 KCAR KWC L&E L&E-W3 MFC OCEAN PR SIMAT SIMAT-W2 SIMAT-W3 SNC SPI TH TH-W1 TMILL-W1 TU-PF UP

สูตรบัวพ้นน้ำ: ARIP BANPU-W3 BLAND CHARAN CMO CPI PK SSSC TAE TR TRUE

สูตรยกไฮยกโลว์: ABICO ALT BMSCITH K PTL SRICHA SYNTEC TRUBB TRUE UV

สูตรตั้งลำ: AEONTS AIT BH BTW BWG DEMCO JUBILE LHPF PCSGH PIMO PPS RAM SCN SGP SRICHA TVO VGI

สูตรดั้งเดิม: AKR ANAN BH CBG CENTEL CPI CPNRF DTC IVL LHPF MEGA PIMO PTL RAM RPC SPALI STPI THAI VGI WHART

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PPS : บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานแขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่าง ๆ (ระบบไฟฟ้า, สื่อสาร, เครื่องกล, ระบบประปาสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย) งานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน รวมถึงงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นโครงการก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน