30 เมษายน, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 2 May 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 30/04/2014 16:42:18

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BWG BWG-W1 CHOW EA GENCO MATI PDI RICH SITHAI SMPC SUPER TCC-W4 TVO WAVE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BGH ESTAR L&E NEP-W2 PDI RICH ROJNA-W3 SPACK TC TCC-W2 UKEM

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CMR EE ENY FANCY GRAND KTP L&E LHBANK MACO NTV SPALI TCC TCC-W3 TH TH-W1 VIH VNG

สูตรบัวพ้นน้ำ: AIE AJ AMC FOCUS GL IVL LHK PTL TNH TVO

สูตรยกไฮยกโลว์: AIE AMC ASIAN RICH RPC TCJ THIP UKEM

สูตรตั้งลำ: ARROW BANPU BGT DTAC RS-W2 SSSC TCC-W2 TCJ

สูตรดั้งเดิม: EGCO GL SSSC TCCC TIPCO TVD

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

FANCY : บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้และแปรรูปไม้ยางพารา

29 เมษายน, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 30 Apr 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 29/04/2014 16:49:56

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BWG BWG-W1 CHOW KCE LHBANK MACO METCO RICH SITHAI SKR SMPC WAVE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AKR BGH GENCO SANKO UKEM

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CMR EE FANCY GRAND NTV SPALI TCC TCC-W3 TCC-W4 TH TH-W1 VIH VNG

สูตรบัวพ้นน้ำ: ASIMAR GLAND KMC MILL MTI PR TMC UKEM

สูตรยกไฮยกโลว์: MACO NUSA SAMART

สูตรตั้งลำ: ASIMAR CHOW DCON FPI GENCO NUSA PRANDA RS-W2 SMM SYNEX TCC

สูตรดั้งเดิม: AJP TIES

CHOW : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet) ให้แก่โรงรีดเหล็กภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปผลิตต่อด้วยการรีดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว (Long Products) ได้แก่ เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กลวด เป็นต้น โดยใช้เศษเหล็ก (Scrap) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล็กแท่งยาว และใช้เทคโนโลยีการหลอมเหล็กด้วยเตาหลอมเหล็กแบบเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า (Electric Induction Furnace: EIF)

28 เมษายน, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 29 Apr 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 28/04/2014 16:47:51

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BWG HANA JUBILE LHBANK MACO METCO SMPC SUPER TH TH-W1 VNG WAVE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: LHBANK MACO SPACK SVH UVAN

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CMR EE ENY FANCY GENCO GRAND NTV PDI RICH SITHAI SPALI TCC TCC-W3 TCC-W4 VIH

สูตรบัวพ้นน้ำ: BJCHI FOCUS FPI METCO SCSMG TPIPL TYM

สูตรยกไฮยกโลว์: METCO

สูตรตั้งลำ: BIGC FPI RS-W2 TCC TTW

สูตรดั้งเดิม: FPI TYCN

JUBILE : บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ขายปลีกเครื่องประดับเพชร

25 เมษายน, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 28 Apr 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 25/04/2014 16:45:53

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BWG CSR HANA LHBANK MC RAM SUPER TWS VIBHA VNG WAVE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: IT MJD MNIT2 SVH SVOA TWP VNG

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CMR EE ENY FANCY GENCO MACO NTV PDI RICH SITHAI SPALI TCC TCC-W3 TCC-W4 VIH

สูตรบัวพ้นน้ำ: AMANAH CHO HYDRO IT M MALEE NBC NMG SALEE SCP TMC TMW UOBKH

สูตรยกไฮยกโลว์: AH AMANAH CHO-W1 IFEC-W1 SUPER TRUEIF

สูตรตั้งลำ: BWG METCO RS-W2 SORKON

สูตรดั้งเดิม: AMANAH IFEC

MC : บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทดำเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท และเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้บริหารตราสินค้า บริหารการขายและการตลาด การออกแบบ จัดหาผลิตภัณฑ์ บริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

24 เมษายน, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 25 Apr 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 24/04/2014 16:42:21

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ALUCON EA HANA JUBILE KBS KCE L&E LHBANK VIBHA VNG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ALUCON EMC LIVE MNIT2 VNG

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CMR EE ENY GENCO GRAND MACO NTV PDI RASA RICH RML SITHAI SPALI TCC TCC-W3 TCC-W4 VIH WAVE

สูตรบัวพ้นน้ำ: AGE AJ AKR ASIMAR BCP CCP CSC HANA KMC MNIT2 MTI NWR OISHI PHOL SVOA TAPAC TGPRO TGROWTH THANI TRUE VGI

สูตรยกไฮยกโลว์: AJ AKR BLAND CCP-W2 CSC KCE-W2 OISHI RCI-W1 STAR THRE TMI-W1 TPOLY TSF TUF TWP VNG

สูตรตั้งลำ: ASIMAR BANPU CFRESH CGS CRYSTAL HYDRO IRC MTI NWR PHOL PTG RS-W2 SLC TSF TWP

สูตรดั้งเดิม: EVER-W1 IT LIVE LIVE-W2 PAE SLC SLC-W2 STAR STAR-W2 TNITY

VIBHA : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ด้วยศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลวิภาวดี