29 พฤษภาคม, 2558

ScanHoon for 2 Apr 2015ScanHoon on: 29/05/2015 16:48:31

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: PTG STAR-W2

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BEAUTY GLOW TRUBB

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CMR CPALL HTC MAKRO MSC TAPAC THIP TTCL UOBKH YUASA

สูตรบัวพ้นน้ำ: BTS PTL TSE

สูตรยกไฮยกโลว์: ASIA BEAUTY FPI GFPT JMART KCM MBK NWR PRECHA PYLON SEAFCO STA TPCH TRUBB YUASA

สูตรตั้งลำ: ASIA BECL BLAND BTS CBG FPI GLOW JASIF LPN MBK MC SAWAD SIRI SPCG TSE

สูตรดั้งเดิม: ASIA BLAND CGD GFPT GLOW GSTEL-W1 ITD LHPF PRECHA PTL SIRI SPCG SPF TRUEIF TSE VGI VGI-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

BEAUTY : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: จำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและบำรุงผิว ปัจจุบันมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม 4 ประเภทได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Make-up) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skin care) อุปกรณ์เสริม (Accessories) และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ( Food Supplement ) ภายใต้แนวคิด 5 รูปแบบ ได้แก่ บิวตี้ บุฟเฟต์(BEAUTY BUFFET), บิวตี้ คอทเทจ (BEAUTY COTTAGE), บิวตี้ มาร์เก็ต (BEAUTY MARKET), เมด อิน เนเจอร์ (MADE IN NATURE) และเกิร์ลลี่ เกิร์ล (GIRLY GIRL) ซึ่งแต่ละแนวคิดจะมีความแตกต่างกันในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจำหน่าย และตำแหน่งทางการตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน

28 พฤษภาคม, 2558

ScanHoon for 29 May 2015ScanHoon on: 28/05/2015 16:52:21

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CHINA PTG STAR-W2

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: STA TBSP TRUBB

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CMR CPALL HTC MAKRO MSC THIP TIPCO TTCL UOBKH

สูตรบัวพ้นน้ำ: SITHAI

สูตรยกไฮยกโลว์: AS MILL-W3 PACE

สูตรตั้งลำ: CGH IFEC IVL MILL MILL-W2 MILL-W3 TTCL

สูตรดั้งเดิม: FPI GSTEL-W1 IFEC MILL MILL-W2 STA TPCH TRUBB

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร ซึ่งผลิตและจำหน่าย Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (?EO&EG?) Purified Terephthalic Acid (?PTA?) Polyethylene Terephthalate (?PET?) เส้นใยและเส้นด้าย โพลีเอสเตอร์ (Polyester Fiber and Yarn) และเส้นใยจากขนสัตว์ (Wool)

27 พฤษภาคม, 2558

ScanHoon for 28 May 2015ScanHoon on: 27/05/2015 16:45:31

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: PTG STAR-W2

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: LTX ROCK TTLPF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CMR CPALL HTC MAKRO MSC THIP TTCL UOBKH

สูตรบัวพ้นน้ำ: LUXF PCSGH

สูตรยกไฮยกโลว์: ABICO IFEC-W1 ROCK

สูตรตั้งลำ: CCET IFEC-W1 IHL IVL LUXF MILL-W3 PTG STAR-W2 TPOLY VNG WHAPF

สูตรดั้งเดิม: ABICO AJD-W2 DIMET DIMET-W1 FANCY IHL IVL LUXF

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: แบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้ 1) ธุรกิจค้าน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้สถานีบริการน้ำมัน PT ซึ่งแบ่งเป็นสถานีที่บริษัทเป็นเจ้าของเองและตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทเป็นเจ้าของ 2) ธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 3) ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 4) ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจร้านกาแฟในสถานีบริการน้ำมัน PT ภายใต้ชื่อร้าน PT Mart, Max Mart และกาแฟพันธุ์ไทย 5) ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและการให้บริการอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เครื่องหมายการค้า Castrol และให้บริการรับฝากน้ำมันให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่น รวมถึงให้เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมันที่บริษัทเป็นเจ้าของ

26 พฤษภาคม, 2558

ScanHoon for 27 May 2015ScanHoon on: 26/05/2015 16:49:54

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CHINA EASTW GJS GL-W3 GSTEL HK SHANG TIPCO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CHG CTARAF TRC TSC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CMR CPALL HTC MSC THIP TTCL UOBKH

สูตรบัวพ้นน้ำ: CTARAF TGROWTH TMD

สูตรยกไฮยกโลว์: ACD ACD-W2 CWT PRIN TTL

สูตรตั้งลำ: SKR

สูตรดั้งเดิม: ASP CTARAF GSTEL SKR TTL

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PDG : บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด Polyethylene Terephthalate ("ขวด PET") กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะการนำขวด PET ไปใช้งาน ได้แก่ 1)กลุ่มบรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด 2)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำมันพืช 3)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด และ 4)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำปลาและเครื่องปรุงรส

25 พฤษภาคม, 2558

ScanHoon for 26 May 2015ScanHoon on: 25/05/2015 16:47:36

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CHINA HK SHANG TIPCO TLOGIS

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: TIPCO TSI UOB8TF WHA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CMR CPALL HTC MGE MSC THIP TTCL UOBKH

สูตรบัวพ้นน้ำ: THCOM

สูตรยกไฮยกโลว์: BRR NNCL-W2 NYT PM STAR STAR-W2 TPOLY TTA-W4

สูตรตั้งลำ: CGD CPNCG NYT PCSGH PM TLOGIS

สูตรดั้งเดิม: CGD CHOW COLOR-W1 CWT NNCL-W2 SITHAI TPOLY

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PM : บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: จัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยมีร้านค้าที่ติดต่อค้าขายโดยตรงทั่วประเทศมากกว่า 30,000 ร้านค้า และมีบริษัทย่อย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด ผลิตและจำหน่ายสินค้าปลาเส้นและปลาแผ่น?ปลาสวรรค์ทาโร? บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำเร็จรูปอื่นส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ และผลิตสินค้าซอสมะเขือเทศและซอสพริก ตรา?คิงส์ คิทเช่น? บริษัท พรีเมียร์ โฟร่เซ่น โพรดักส์ จำกัด ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและให้บริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น

22 พฤษภาคม, 2558

ScanHoon for 25 May 2015ScanHoon on: 22/05/2015 16:44:20

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CHINA CMR EASTW KYE SMT TIPCO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BJCHI TIPCO TRC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CPALL HTC MSC TAPAC THIP TMW TTCL UOBKH

สูตรบัวพ้นน้ำ: EASTW KYE MBKET TNITY XO

สูตรยกไฮยกโลว์: BIG BJCHI CCP CPTGF EGCO SGP SWC

สูตรตั้งลำ: AJP CCP CHINA EASTW ECL

สูตรดั้งเดิม: KTIS PAP RCI-W1 STPI

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TRC : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: รับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน

21 พฤษภาคม, 2558

ScanHoon for 22 May 2015ScanHoon on: 21/05/2015 16:42:13

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CHINA CMR SYNEX

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BJCHI

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AAV CPALL HTC MSC TAPAC THIP TMW TTCL UOBKH

สูตรบัวพ้นน้ำ: APURE BECL HFT SCCC SPCG

สูตรยกไฮยกโลว์: FIRE HFT ML SAWAD SPORT THANI TKS UAC UAC-W1

สูตรตั้งลำ: AKR BTS DTAC EFORL EFORL-W2 EGCO GLOW HFT MC RATCH

สูตรดั้งเดิม: AKP ASK AYUD EGCO GEL GLOW GRAMMY HMPRO KGI LH NEP-W2 PF RATCH RWI SIRI-W2 SVOA TCAP THANI UAC WIN

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

AJP : บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: จัดหา ผลิต และ/หรือร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม