21 สิงหาคม, 2560

ScanHoon for 22 Aug 2017ScanHoon on: 21/08/2017 21:16:31

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BCP BEAUTY EBANK IRPC IT JUBILE PATO SPI SPVI SVOA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: UEC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A ARIP BAT-3K BKD CMO IVL-W2 NBC-W1 NINE-W1 PSL-W1 TEAM WORK

สูตรบัวพ้นน้ำ: LH SQ TAE TK UEC

สูตรยกไฮยกโลว์: PATO SVOA TAE

สูตรตั้งลำ: BCPG CPTGF KTC MCS MSC PATO PR PTG RS SPCG SPI SQ TLUXE TNH UV

สูตรดั้งเดิม: DIMET-W1 FANCY KKP KTB MALEE MPIC SQ UV

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด เป็นบริษัทแกน บริษัทประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและขายไฟฟ้า ไอน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

18 สิงหาคม, 2560

ScanHoon for 21 Aug 2017ScanHoon on: 18/08/2017 16:53:50

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BEAUTY ECF ERW IT JUBILE RATCH TEAM

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: DIMET-W1 DNA-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A BAT-3K BKD CMO IVL-W2 NBC-W1 NINE-W1 PSL-W1 SPVI SVOA WORK XO-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ: BLA GRAMMY LHSC LUXF M

สูตรยกไฮยกโลว์: GLOW PSTC PSTC-W1 QTC-W1

สูตรตั้งลำ: BLA CPNRF JUBILE LUXF TAE TFD TIP TVT UTP

สูตรดั้งเดิม: DNA DNA-W1 MBK NUSA SANKO TAE TPOLY-W2 TVT UVAN

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

JUBILE : บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัต

17 สิงหาคม, 2560

ScanHoon for 18 Aug 2017ScanHoon on: 17/08/2017 17:12:34

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BCP BEAUTY BH ECF EGCO ERW GCAP IHL IT SORKON SPVI TEAM TNPC-W1 WORK

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: MC MNRF SPVI WORK

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A BAT-3K BKD CMO IVL-W2 JUBILE NBC-W1 NINE-W1 PSL-W1 SVOA

สูตรบัวพ้นน้ำ: BIGC ECF HTECH IMPACT JASIF LUXF PLAT PTTGC RJH SPG TASCO TIPCO

สูตรยกไฮยกโลว์: ESSO FSMART ITD PLAT TVT VTE

สูตรตั้งลำ: AMATA BCP GIFT GLOW IHL-W1 IMPACT KTIS LUXF MACO PTL SPG TICON TIPCO TLUXE TMT WHAPF

สูตรดั้งเดิม: BWG GIFT IHL-W1 INET PLAT PTG SAT SCC SIS SMIT SPG TICON TLUXE TNH VTE-W2

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SPVI : บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่าย (Reseller) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลัก เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจการบริการให้แก่ลูกค้า โดยมีศูนย์บริการสำหรับสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ Apple ในนาม Smart Bar รวมทั้งเปิดศูนย์ฝึกอบรมตามมาตรฐาน Apple