26 พฤษภาคม, 2558

ScanHoon for 27 May 2015ScanHoon on: 26/05/2015 16:49:54

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CHINA EASTW GJS GL-W3 GSTEL HK SHANG TIPCO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CHG CTARAF TRC TSC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CMR CPALL HTC MSC THIP TTCL UOBKH

สูตรบัวพ้นน้ำ: CTARAF TGROWTH TMD

สูตรยกไฮยกโลว์: ACD ACD-W2 CWT PRIN TTL

สูตรตั้งลำ: SKR

สูตรดั้งเดิม: ASP CTARAF GSTEL SKR TTL

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PDG : บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด Polyethylene Terephthalate ("ขวด PET") กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะการนำขวด PET ไปใช้งาน ได้แก่ 1)กลุ่มบรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด 2)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำมันพืช 3)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด และ 4)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำปลาและเครื่องปรุงรส

25 พฤษภาคม, 2558

ScanHoon for 26 May 2015ScanHoon on: 25/05/2015 16:47:36

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CHINA HK SHANG TIPCO TLOGIS

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: TIPCO TSI UOB8TF WHA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CMR CPALL HTC MGE MSC THIP TTCL UOBKH

สูตรบัวพ้นน้ำ: THCOM

สูตรยกไฮยกโลว์: BRR NNCL-W2 NYT PM STAR STAR-W2 TPOLY TTA-W4

สูตรตั้งลำ: CGD CPNCG NYT PCSGH PM TLOGIS

สูตรดั้งเดิม: CGD CHOW COLOR-W1 CWT NNCL-W2 SITHAI TPOLY

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PM : บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: จัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยมีร้านค้าที่ติดต่อค้าขายโดยตรงทั่วประเทศมากกว่า 30,000 ร้านค้า และมีบริษัทย่อย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด ผลิตและจำหน่ายสินค้าปลาเส้นและปลาแผ่น?ปลาสวรรค์ทาโร? บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำเร็จรูปอื่นส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ และผลิตสินค้าซอสมะเขือเทศและซอสพริก ตรา?คิงส์ คิทเช่น? บริษัท พรีเมียร์ โฟร่เซ่น โพรดักส์ จำกัด ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและให้บริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น

22 พฤษภาคม, 2558

ScanHoon for 25 May 2015ScanHoon on: 22/05/2015 16:44:20

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CHINA CMR EASTW KYE SMT TIPCO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BJCHI TIPCO TRC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CPALL HTC MSC TAPAC THIP TMW TTCL UOBKH

สูตรบัวพ้นน้ำ: EASTW KYE MBKET TNITY XO

สูตรยกไฮยกโลว์: BIG BJCHI CCP CPTGF EGCO SGP SWC

สูตรตั้งลำ: AJP CCP CHINA EASTW ECL

สูตรดั้งเดิม: KTIS PAP RCI-W1 STPI

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TRC : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: รับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน