21 พฤศจิกายน, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 24 Nov 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 21/11/2014 16:53:10

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AOT CHINA ESTAR GEL GUNKUL ITD KBANK NKI OGC PREB RS SPCG TMB

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SBPF TFD TFD-W2

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AJP AKR BTS-W3 DELTA EPCO EVER GEL-W4 HTECH LHBANK LIVE LIVE-W2 MILL-W2 MOONG PLE-W2 PPS PRINC-W1 SAM SMM TIES-W2 TRT-W2 UIC WAT-W2

สูตรบัวพ้นน้ำ: CHINA KTB PREB

สูตรยกไฮยกโลว์: CHINA SAMART

สูตรตั้งลำ: BECL CHINA COLOR DEMCO INTUCH KTB NWR PREB RS TFD TMB

สูตรดั้งเดิม: AIE COLOR CPNRF INTUCH NWR PRANDA ROBINS STPI TFD TFD-W2 VNT

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้า 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้ารายย่อย โดยมีกลุ่ม ไอเอ็นจี สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลัง ปัจจุบันมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และในบางภูมิภาคหลักของโลก

20 พฤศจิกายน, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 21 Nov 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 20/11/2014 16:44:34

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AOT BAT-3K GUNKUL ITD PRINC-W1 PTG SOLAR SPCG SYNTEC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AJP AKR BTS-W3 CGS DELTA EPCO EVER GEL GEL-W4 HTECH LHBANK LIVE LIVE-W2 MILL MILL-W2 MOONG PAF PPS RML-W3 SAM SMM TIES-W2 TRT-W2 UIC WAT-W2

สูตรบัวพ้นน้ำ: TMB

สูตรยกไฮยกโลว์: AI CPI-W1 NUSA SMT UNIQ

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม: AI BECL BGT CPI EUREKA SMT TFUND UNIQ

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SOLAR : บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่าง ๆ และให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทุกรูปแบบ ทั้งในและต่างประเทศ

19 พฤศจิกายน, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 20 Nov 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 19/11/2014 16:43:30

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: APURE GFM ITD KBANK NC SMM SYNTEC TUF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SMM

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AJP AKR BTS-W3 CGS DELTA EPCO EVER FPI GEL GEL-W4 HTECH LHBANK LIVE LIVE-W2 MILL MILL-W2 MOONG OCEAN PPS RML-W3 TIES-W2 TRT-W2 UIC WAT-W2

สูตรบัวพ้นน้ำ: FORTH THAI

สูตรยกไฮยกโลว์: APURE ICHI OCEAN OCEAN-W1 QTC RICHY RPC SIS SUSCO TUF TVD UV XO

สูตรตั้งลำ: CENTEL MK PPF PREB SMT SPCG

สูตรดั้งเดิม: CENTEL ICHI IEC KCAR KSL RICHY SSI

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ถือหุ้นในบริษัทย่อยซึ่งพัฒนาธุรกิจ 3 ประเภทต่อไปนี้:1. ธุรกิจพัฒนาโซลาร์ฟาร์ม บริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร และบริหารด้านการปฏิบัติการและการบำรุงรักษาโซลาร์ฟาร์ม 2. ธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้าง3. ธุรกิจการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา แบบครบวงจร