20 เมษายน, 2561

ScanHoon for 23 Apr 2018ScanHoon on: 20/04/2018 17:16:24

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AF HMPRO KTC PIMO PIMO-W1 PTL PTT PTTEP PTTGC TLGF TRUE UTP XO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: PIMO T-W3

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: MAKRO

สูตรบัวพ้นน้ำ: EKH HMPRO SMIT TDEX TFD

สูตรยกไฮยกโลว์: AMANAH DTAC ECL PIMO-W1 PRM SMT STPI SUSCO SYNEX TACC TRUE

สูตรตั้งลำ: APEX EKH FC GUNKUL LIT LIT-W1 PATO PIMO RCL SMIT SPA SPALI-W4 SRICHA STAR SUPER-W4 TPIPL

สูตรดั้งเดิม: ALUCON AP APCS CMR ECL EKH GIFT GJS-W3 GULF GUNKUL JWD MALEE NWR PATO PYLON ROJNA RS SALEE SMIT SPA STAR STPI TMB TPIPL WHA-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PIMO : บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายมอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์กำลังสำหรับอุตสาหกรรม และเครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์สำหรับสระและสปา โดยแบ่งเป็นการผลิตตามคำสั่งจ้างผลิต (OEM) และการผลิตจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า Pioneer Motor ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทเอง

19 เมษายน, 2561

ScanHoon for 20 Apr 2018ScanHoon on: 19/04/2018 21:22:11

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BEAUTY BM HPT IVL KTC PTTEP PTTGC TBSP TLGF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AS-W1 DIMET TSC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CPI MAKRO SKY

สูตรบัวพ้นน้ำ: AIT AS ASIMAR ASP CM DTAC GGC PIMO PIMO-W1 PTT PTTGC STA THG

สูตรยกไฮยกโลว์: CHAYO EE EPG NCL-W2 ORI-W1 PIMO PTTGC TCJ-W2 THG TMILL UTP VIBHA

สูตรตั้งลำ: AEONTS ASIMAR ASP BMSCITH BSET100 BTSGIF DNA DNA-W1 ERW FUTUREPF GENCO GGC GLOW ITD JMT JWD KCAR KTC PRINC PRM PTG PTT RICHY SUPER SUSCO T TSE UTP

สูตรดั้งเดิม: ASP CKP DRT EE GCAP GENCO GGC ITD JKN KCAR LHBANK LST NCL-W2 NUSA ORI-W1 PRM QTC RCL RICHY SAWAD SCN SRICHA SUSCO SUSCO-W1 TACC TCJ-W2 TDEX TGPRO TSE UNIQ WHAUP

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

UTP : บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์ซึ่งใช้สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ ประเภทกล่องลูกฟูกและกระดาษทำผิวกล่อง

18 เมษายน, 2561

ScanHoon for 19 Apr 2018ScanHoon on: 18/04/2018 18:53:39

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BM IMPACT TLGF TNH

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: EFORL

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CPI HPT MAKRO SKY

สูตรบัวพ้นน้ำ: BOL D DCC DTC INET QTC TNH

สูตรยกไฮยกโลว์: DIGI DIGI-W1 LDC MTLS ORI PL-W1 THANI TISCO

สูตรตั้งลำ: AMATA BAY BBL BOL BSET100 BTSGIF DELTA EIC IRPC IVL-W2 KTC LHBANK MBAX PSL PTG PTTGC ROBINS TCJ THANI THG THRE TK TKN TMILL TSF TTA

สูตรดั้งเดิม: ALT-W1 AMATA AS-W1 ASIAN BSET100 CCET CCP CRYSTAL CSS DCC EPG IRPC KAMART KKP LOXLEY MBAX MODERN MTLS PLANB RPC T TCJ THG THRE TMILL TMILL-W1 TMT TTA UKEM

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยผ่านธุรกิจที่ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ การสำรวจและผลิต จัดหาและจัดจำหน่าย ขนส่ง และแยกก๊าซธรรมชาติ ดำเนินกิจการค้าระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีในประเทศ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ