26 มกราคม, 2558

ScanHoon for 27 Jan 2015ScanHoon on: 26/01/2015 16:48:00

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ADVANC AOT ARROW BAY BH CCET DTCI EBANK ECL EICT GENCO IFEC ITD KCE MK SENA TASCO TFI TLUXE TPOLY TPP TRC TRUE TRUEIF TSTE WORK

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AI BAY CNT MK TMD

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AKP CHINA CRANE IFS JTS KIAT KTP MSC NINE-W1 OGC PRIN TCMC TLUXE-W2 URBNPF

สูตรบัวพ้นน้ำ: AYUD KYE SMPC

สูตรยกไฮยกโลว์: BKD BKD-W1 BLAND BLAND-W3 BLAND-W4 CHG GIFT LHBANK PTG QH SENA TAPAC TFI THCOM TVI

สูตรตั้งลำ: AP CHOW ECF ECF-W1 EMC EMC-W4 IFEC IFEC-W1 PDI PPS QH RCI RCI-W1 RICH SENA SMPC SPVI TASCO TPOLY TRC TRU VIH

สูตรดั้งเดิม: AP CHOW SF SUPER-W1 VIH

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TPOLY : บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: รับเหมาก่อสร้าง ครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา และงานติดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ซึ่งลูกค้าของบริษัท ประกอบด้วย ลูกค้าภาคเอกชนและลูกค้าภาครัฐ โดยลูกค้าภาคเอกชนมี ทั้งลูกค้าโดยตรง และผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main contractor)

23 มกราคม, 2558

ScanHoon for 26 Jan 2015ScanHoon on: 23/01/2015 17:04:05

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AAV AOT ASP BAY BEAUTY BH CCET CK DTCI EBANK EICT FVC GENCO INTUCH ITD KCE KGI MK MSC PYLON PYLON-W1 SAMTEL SEAFCO TGROWTH TPOLY TPP TRC TRUEIF TSTE UNIQ WORK

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BAY KCE MK MSC PLE TRC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AKP ARROW CHINA CRANE IFS JTS KIAT KTP ML NINE-W1 OGC PAF PRIN RS SPPT TCMC TFI TLUXE TLUXE-W2

สูตรบัวพ้นน้ำ: ABPIF AI BJCHI CIMBT CPN ERW ICHI KTB LH LHBANK RATCH SCB SKR TGCI THREL UEC WHART

สูตรยกไฮยกโลว์: AI AMATA AOT BAY BIGC CPN CTW DTAC EBANK ECF-W1 ERWPF IFEC-W1 KDH KKP LDC MK MLINK PDI PLE RCI SCP SPALI SUSCO TCMC TCMC-W1 TGCI THREL TOP TTW

สูตรตั้งลำ: BAY BLAND-W3 CENTEL CHG ECF ECF-W1 ERW ERWPF GLOW KBANK KKP KTIS LH MAKRO MTI PPS PTT SAPPE SCB SCC SGP SKR SMPC SPWPF VGI

สูตรดั้งเดิม: BJC BLAND-W3 BLAND-W4 CHINA CPN ERW HANA ICHI KKP KTIS LH SCB SPALI SVI TCMC-W1 THE TPC TTA UPOIC VGI WHA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TPP : บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ประเภทกล่องกระดาษพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด กล่องบรรจุสินค้าจำแนกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ คือ ของเด็กเล่น สินค้าอุปโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ในบ้านและครัวเรือน และอาหาร

22 มกราคม, 2558

ScanHoon for 23 Jan 2015ScanHoon on: 22/01/2015 16:44:24

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AIT BAY BECL CCET CK GENCO IFS ITD MSC SABINA SE-ED SEAFCO SPPT UNIQ WORK

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BECL DCON MACO NWR PL SPPT TRUBB

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AKP BROCK CRANE JTS KIAT KTP ML NINE-W1 OGC PAF PRIN RS TCMC TFI TLUXE TLUXE-W2 UAC-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ: BAFS DRT ERWPF JMART KBS LDC LHPF LHSC MK PAP SPWPF TDEX TK TSTH

สูตรยกไฮยกโลว์: CCET COLOR GBX HTECH IRPC LIT NCL NOK PACE PL SAWAD SCB SINGER THANI TRUE UKEM

สูตรตั้งลำ: AOT ASK BAY BCP BJCHI CIG EBANK GLOBAL HTECH IVL KBS KCE KSL MTI NOBLE NOK SPCG STPI SUSCO TDEX TNITY TOP TPOLY

สูตรดั้งเดิม: APCO CENTEL CIG CM CNT CSL DELTA JMART LDC LHBANK LHPF MDX MODERN MTI NEP-W2 SUSCO THRE THREL TK UMI XO

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

AAV : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดเพียงแห่งเดียว สำหรับบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการสายการบินราคาประหยัด โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ (Scheduled Passenger Services) และการให้บริการเสริม (Ancillary Services)