26 กันยายน, 2560

ScanHoon for 27 Sep 2017ScanHoon on: 26/09/2017 16:54:49

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ABFTH ASIMAR BCPG BR BTC CBG CPNRF ECF GPSC HTECH IRPC KCM MBK NWR PR PRINC RS SAWAD SKY SKY-W1 TF TIC TK TKS TU-PF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BTC-W3 CWT GL-W4 MBK SYNTEC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CM GCAP GOLD HMPRO PM PSL SPA TFUND TSI WHA-W1 WORK WORK-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ: AMATAV AQUA GL KKC LHPF MBK SALEE SYNTEC

สูตรยกไฮยกโลว์: GENCO GL HTECH MATCH PRINC SIMAT-W2 SIMAT-W3 SWC TRT

สูตรตั้งลำ: ESTAR HMPRO KKC LALIN MBK THE-W2 THRE TISCO TRT WHAUP

สูตรดั้งเดิม: AKP MONO-W1 RML SIMAT WHAUP

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SAMTEL : บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจ 3 สาย ดังนี้ 1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม 2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT และ 3. สายธุรกิจแอปพลิเคชั่นสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ

25 กันยายน, 2560

ScanHoon for 26 Sep 2017ScanHoon on: 25/09/2017 17:13:20

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AH BCPG BEAUTY BSM CBG CCET CPNRF ECF GRAND JWD KCM ORI PM PSL SAWAD SPRC TCJ TF TKS UTP WHA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: KCM MC SHANG TGCI

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BR BTC CM DNA-W1 GCAP GOLD GPSC HMPRO MBK NWR SPA TCMC TFUND TSI WHA-W1 WORK WORK-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ: AF BANPU BEAUTY CPNRF FNS GENCO HFT KCAR MATCH ML NNCL PJW SVI TGCI UMI

สูตรยกไฮยกโลว์: ACAP KCM PL-W1

สูตรตั้งลำ: BEAUTY BSBM CPNRF HFT MATCH NWR PHOL-W1 SLP SPF TISCO TKS TLGF TSR

สูตรดั้งเดิม: BROOK FORTH GENCO GL GL-W4 MATCH ML SIM SPF SR SVI TAE THANA UMI VGI-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CCET : บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อีเล็คโทรนิคส์ในรูปแบบของ Electronics Manufacturing Services (EMS) โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก 2 ประเภทคือ อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม

22 กันยายน, 2560

ScanHoon for 25 Sep 2017ScanHoon on: 22/09/2017 17:16:10

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ASIMAR BCPG BFIT BR BTC CGD CPN DNA DNA-W1 GRAND KCM ORI PM SAWAD SGP SPRC TCMC TPOLY UTP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ECL KCM PM TGOLDETF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CM CSL GCAP GOLD GPSC HMPRO MBK NINE-W1 NWR PDI PSL SPA TSI WHA-W1 WORK WORK-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ: CI EGATIF HTC MM MTLS PL RPC RPH SLP THANI

สูตรยกไฮยกโลว์: DNA GLAND HARN MM PM SAWAD SPPT SQ TCMC TNPC

สูตรตั้งลำ: AH GRAND MEGA SAWAD TCJ TSTH TYCN UTP

สูตรดั้งเดิม: BRR ECL-W2 HTC MBAX MC NMG PL PL-W1 S11 SLP TRITN WIIK

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TCJ : บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: (ไม่มีข้อมูล)