25 พฤษภาคม, 2561

ScanHoon for 28 May 2018ScanHoon on: 25/05/2018 17:17:18

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AKR WHABT

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AKR NBC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: DTC XO

สูตรบัวพ้นน้ำ: TPOLY TSTH

สูตรยกไฮยกโลว์: AKR MILL NBC TPOLY

สูตรตั้งลำ: BH ITD-W1 S11 SC SEAFCO SUPER TPOLY TPOLY-W2 ZMICO

สูตรดั้งเดิม: BH RICHY TPOLY

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

META : บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: 1.ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบสื่อสาร งานระบบประปาและสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ2. ธุรกิจเหมืองถ่านหิน3. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

24 พฤษภาคม, 2561

ScanHoon for 25 May 2018ScanHoon on: 24/05/2018 18:43:36

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AKR

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: NINE

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: DTC XO

สูตรบัวพ้นน้ำ: KKC MATCH RPC TREIT VIBHA-W2

สูตรยกไฮยกโลว์: GLAND HPT

สูตรตั้งลำ: DELTA

สูตรดั้งเดิม: DELTA NINE RPC SIRI TMT TVT

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

23 พฤษภาคม, 2561

ScanHoon for 24 May 2018ScanHoon on: 23/05/2018 16:55:44

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AMANAH BDMS EGATIF PIMO QHPF VGI

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: MONTRI RPH VGI-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: DTC SNC XO

สูตรบัวพ้นน้ำ: CHO TK

สูตรยกไฮยกโลว์: PIMO PYLON SUPER THRE VGI

สูตรตั้งลำ: DCORP EASTW FUTUREPF GLAND NYT PRINC RPH SEAFCO SIS TNH

สูตรดั้งเดิม: ATP30 CHO DIGI ECL EKH FVC-W2 GGC NYT TGCI TK TRC TTCL VIBHA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

QHPF : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์

ลักษณะธุรกิจ: ลงทุน leasehold ในโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี โครงการเวฟ เพลส และโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต