19 มิถุนายน, 2561

15 มิถุนายน, 2561

14 มิถุนายน, 2561

ScanHoon for 15 Jun 2018ScanHoon on: 14/06/2018 17:22:57

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: D OCEAN SVH

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: GLOW OCEAN RCI

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BTS DTC SUPER

สูตรบัวพ้นน้ำ: GLOW III

สูตรยกไฮยกโลว์: ANAN DCC SYNEX

สูตรตั้งลำ: WORK

สูตรดั้งเดิม: ABM NUSA WORK

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon