02 ธันวาคม, 2558

30 พฤศจิกายน, 2558

ScanHoon for 1 Dec 2015ScanHoon on: 30/11/2015 23:33:01

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: HFT IRC MINT TF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: DELTA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BFIT BLA COLOR-W1 CPNCG CRYSTAL EPG PB SPORT

สูตรบัวพ้นน้ำ: DTC FNS MBK TF TU

สูตรยกไฮยกโลว์: PSL RWI RWI-W1 VNG

สูตรตั้งลำ: MINT SF TAPAC TAPAC-W2 TF

สูตรดั้งเดิม: RWI-W1 TFUND U-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น

27 พฤศจิกายน, 2558

ScanHoon for 30 Nov 2015ScanHoon on: 27/11/2015 22:47:17

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: HFT IRC METCO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BFIT BLA CPNCG CRYSTAL EPG FMT INSURE PB SPORT TOP

สูตรบัวพ้นน้ำ: WORK

สูตรยกไฮยกโลว์: DEMCO-W6 IRC METCO SGP

สูตรตั้งลำ: BECL FNS IRC PSL TOG

สูตรดั้งเดิม: DCORP DELTA PSL TOG

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

HFT : บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก