11 กุมภาพันธ์, 2559

ScanHoon for 12 Feb 2016ScanHoon on: 11/02/2016 17:01:20

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CGH CNS GLD KDH LHPF QHHR QTC SPF TCOAT TGOLDETF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BLA CSL GEL THCOM

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CPNRF JTS PB

สูตรบัวพ้นน้ำ: AJ ARROW EGATIF GLD GPSC KKC MBK NCL PG QH S TICON

สูตรยกไฮยกโลว์: AP AQUA ARIP AUCT CHO-W1 HFT LHPF NCL PT TICON TPA VIBHA VIBHA-W2

สูตรตั้งลำ: GLD

สูตรดั้งเดิม: ABC-W2 THCOM

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

GLD : กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์

ลักษณะธุรกิจ: กองทุน

ScanHoon for 11 Feb 2016ScanHoon on: 11/02/2016 01:38:35

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ASIMAR BIG CPTGF LHPF QTC SPF SPWPF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ABICO CSL DRT QTC TEAM TKT VPO

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BIGC CPNRF JTS PB QHHR SPORT

สูตรบัวพ้นน้ำ: CMO CNT DRT DTCPF EASON ERW IFS IRCP KYE MATCH MJD PLE PPP Q-CON ROJNA SITHAI THRE TK TKT TYCN UAC UTP WIIK XO

สูตรยกไฮยกโลว์: CPI K MJD NDR OTO

สูตรตั้งลำ: AJD-W2 BSM BWG-W3 CGH GLOW NNCL OTO QTC VGI WIIK

สูตรดั้งเดิม: AGE AJD AJD-W1 AJD-W2 ARIP BLAND CNT EIC ERW GLOBAL IVL NNCL PCSGH PLE SSI SYNTEC TEAM TFI THANA TICON TKT TRT TVO TYCN UAC WIIK-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CGH : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการเงิน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นบริษัทแกน