19 มีนาคม, 2561

ScanHoon for 20 Mar 2018ScanHoon on: 19/03/2018 16:56:16

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BCH BKKCP DCON DCON-W1 ECOMM GLAND GLANDRT HPT SRIPANWA TIC TWPC XO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ANAN HPT TBSP XO-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: COM7 CPI EGCO EMC KWC LRH LTX PTT SABINA SKY TIW TRUE

สูตรบัวพ้นน้ำ: CGH CRD HPT JAS JAS-W3 MATI

สูตรยกไฮยกโลว์: CGH EE HPT JAS-W3 TCJ-W2

สูตรตั้งลำ: GL-W4 KYE LHHOTEL NVD OTO PIMO ROJNA

สูตรดั้งเดิม: GL-W4 JAS JTS KKP KYE LHBANK MATI OTO RCI THANA TRUBB

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

HPT : บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่า (Fine china) เพื่อใช้บนโต๊ะอาหารและเป็นเครื่องใช้ในครัว สำหรับการใช้งานในโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารหรือบ้านที่อยู่อาศัย อาทิ จาน ชาม ชุดน้ำชา ชุดกาแฟ และ แก้ว เป็นต้น โดยบริษัทผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของผู้สั่งผลิต และมีสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเองได้แก่ เพทาย (PE'TYE) และฮาร์ทแอทโฮม (Heart@Home)

16 มีนาคม, 2561

ScanHoon for 19 Mar 2018ScanHoon on: 16/03/2018 16:52:04

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ABPIF ADVANC CPALL ECOMM GLAND GLAND-W4 GOLD MAKRO SNC TNH

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BLAND-W4 DCC INTUCH MIT TNH XO XO-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: COM7 CPI DCON EASTW EGCO EMC KWC LRH LTX PTT SABINA SGP SKY TIW TRUE

สูตรบัวพ้นน้ำ: ABICO BCH INTUCH LOXLEY MK MOONG SUTHA TNH

สูตรยกไฮยกโลว์: ALT-W1 AMA DDD KOOL MOONG PTTGC SMM SUTHA TWPC XO-W1

สูตรตั้งลำ: CPF HANA JSP MALEE MK PTTGC SAWAD SUTHA TCAP TISCO TMILL TR TWPC

สูตรดั้งเดิม: ABICO CGH EVER GJS KSL MALEE MK NOK ROJNA SUTHA SYNTEC TCAP

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TWPC : บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจหลักของบริษัทแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ 1) การผลิต ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 2) ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว เพื่อจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

15 มีนาคม, 2561

ScanHoon for 16 Mar 2018ScanHoon on: 15/03/2018 16:59:54

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ABPIF DCON-W1 ECOMM ESET50 GLAND GOLD LALIN MAKRO SNC VGI VGI-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BLAND NPK TMB TPOLY-W2

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: COM7 CPI EASTW EGCO EMC GLAND-W4 KWC LRH LTX PTT SABINA SGP SKY TIW TRUE

สูตรบัวพ้นน้ำ: KWG LEE TAKUNI TRU

สูตรยกไฮยกโลว์: ADB BLAND GFPT OCEAN PHOL-W1 PORT PRAKIT PTG SAT TNITY

สูตรตั้งลำ: ALT AMATAV ARROW BLA CHEWA COMAN JSP MC NWR OCEAN QLT SAMART SGF SNC THAI TISCO TNITY TPBI TR TRU TVT-W1 UV

สูตรดั้งเดิม: ALT AMATAV ARROW BLAND-W4 BROOK BTSGIF CHEWA EE FSMART ILINK JAS-W3 JSP MACO MC NETBAY QLT SAPPE SGF SGP SPRC TAKUNI TFG TFG-W2 THAI TVT-W1 WIIK XO

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SNC : บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทและบริษัทย่อยผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้สำหรับยานพาหนะ และเครื่องทำความเย็น รับจ้างผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย ทำความเย็น ซ่อมและผลิตแม่พิมพ์