17 ตุลาคม, 2560

ScanHoon for 18 Oct 2017ScanHoon on: 17/10/2017 16:46:53

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ADVANC AP BAY BBL BCH BCP BFIT BH BMSCITH BPP CNS COL CTARAF EA ENGY ENY ESET50 ESSO GLOW HYDRO JMART JMT JMT-W1 JUBILE KGI LH LHSC M NNCL PDI QH ROBINS SAT SAWAD-W1 SIS SKY SKY-W1 SPCG SQ TDEX TIC TK TMB TOP UV WHA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BAY BLA HYDRO

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BR BSM-W2 BTC CM CPNRF CSL GCAP GOLD GRAND MBK PF PRINC SF SGP SYNTEC TCAP TFUND TICON TLHPF TNH VGI WHA-W1 WICE

สูตรบัวพ้นน้ำ: CSL FNS GLOW LANNA SAT TPBI TREIT ZIGA

สูตรยกไฮยกโลว์: AU BAY CNS FNS GRAMMY SUSCO-W1 TIC TKN TR TTA-W5 WICE

สูตรตั้งลำ: AU BPP CTARAF FNS FSS GLOW LANNA MBKET SAWAD-W1 TKN TR TSE UV UVAN VIH

สูตรดั้งเดิม: GENCO PK TPBI VIH

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SF : บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย

16 ตุลาคม, 2560

ScanHoon for 17 Oct 2017ScanHoon on: 16/10/2017 20:34:30

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ANAN AP BBL BCP BEAUTY BH BMSCITH BR CBG CHINA CKP CNS COM7 CTARAF ECOMM ENY ESET50 ESSO GPSC HMPRO IRPC IVL-W2 JMT JUBILE LH LHSC M MACO MTLS NETBAY QH ROBINS SGP SIS SKY SKY-W1 SPCG SPRC SQ TDEX TIC TISCO TK TLHPF TMB TOP WHA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BLA BR ENGY GOLDPF M NUSA-W2 RATCH TLOGIS URBNPF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BPP BSM-W2 BTC CPNRF GCAP GOLD GRAND HYDRO MBK NNCL PF PRINC PSL SF SYNTEC TCAP TFUND TICON TNH VGI WHA-W1 WICE WORK WORK-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ: ATP30 BAY BBL FSS IRC MBKET MJD TR TTW UNIQ WICE

สูตรยกไฮยกโลว์: ATP30 ATP30-W1 BH BR CMR PHOL-W1 SIMAT SIS SQ

สูตรตั้งลำ: CHG GLANDRT INTUCH JMT-W1 KTB LHSC SC SCN SIS SKY SKY-W1 SPCG SVOA TGROWTH TMW UVAN WHAPF WICE

สูตรดั้งเดิม: ATP30-W1 BROOK EASON FPI-W1 SITHAI TTCL WICE

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) ปัจจุบันการลงทุนของอินทัช สามารถจำแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอื่นๆ