22 กรกฎาคม, 2559

ScanHoon for 25 Jul 2016ScanHoon on: 22/07/2016 16:58:26

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ANAN BIG CPI GPSC KAMART KCE KOOL KTC LST MJD MONO NOBLE PHOL PTL PTT ROBINS SEAFCO SPA UAC WINNER

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BKD KASET LST ML PHOL SSTSS TMC UAC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AAV ARROW BCHAY BFIT BJC BWG CTW CWT FC-W2 GLOBAL HTECH IHL ILINK KKP MATCH MC MCOT OTO SIRI-W2 SLP SUSCO-W1 TCJ TFD TISCO TIW TNITY TWZ YUASA

สูตรบัวพ้นน้ำ: AIRA AKR APCO BOL CM KCAR MBAX-W1 PDG PHOL SMK TC TIPCO WICE

สูตรยกไฮยกโลว์: BKD PAF PCA SLP SUTHA THCOM TIPCO TMILL TRUBB YUASA

สูตรตั้งลำ: BKI CENTEL CPNCG ECF-W1 IVL KASET PTT ROJNA SCI TIP WHAPF

สูตรดั้งเดิม: ACAP CCP CHEWA CPNCG GTB HYDRO TAKUNI-W TIPCO VPO WHAPF WICE

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TTW : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยบริษัทดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ อ.เมืองสมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับบริษัทย่อยดำเนินการในเขต จ. ปทุมธานี

21 กรกฎาคม, 2559

ScanHoon for 22 Jul 2016ScanHoon on: 21/07/2016 17:11:27

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AMC BAT-3K BIG CBG CWT ESET50 GIFT GLOBAL HTECH LIT MATCH MJD MONO PTG PTL PTT PTTEP QTC SCC SEAFCO SENA SPA SYNEX TDEX TH100 TIF1 TLGF TMT VIH WINNER

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BKD BLA CWT ENY GCAP ILINK LUXF MATCH MONO TVT WINNER

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AAV ARROW BCHAY BFIT BJC BWG CTW FC-W2 IHL ILINK KKP KTC MC MCOT NOK OTO SIRI-W2 SLP SUSCO-W1 TCJ TFD TIW TNITY TVD TWZ YUASA

สูตรบัวพ้นน้ำ: AOT ASIA BH BKD CCP EE GOLD MTI PTTEP THCOM TMILL TVI

สูตรยกไฮยกโลว์: AJD-W1 CWT GCAP JMT MCOT MONO MONO-W1 NPP PSTC QTC RP SVOA SYNEX TIP TSE

สูตรตั้งลำ: CPTGF SVOA TGROWTH TNP VTE WHAPF

สูตรดั้งเดิม: BKD PPS RS THCOM THIP TLOGIS WHAPF

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

NETBAY : บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: การให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) แบ่งเป็น (1) กลุ่มบริการ e-Logistics Trading : การให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless), การให้บริการชำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ และ การให้บริการระบบรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร เป็นต้น(2) กลุ่มบริการ e-Business Services : ระบบการให้บริการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence Gateway) และระบบการให้บริการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อส่งรายงานธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับสถาบันการเงิน) (3) กลุ่ม Projects และอื่นๆ

20 กรกฎาคม, 2559

ScanHoon for 21 Jul 2016ScanHoon on: 20/07/2016 18:47:52

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: 1DIV ABICO ALUCON ANAN ATP30 BEAUTY BIG CBG CMO COM7 CWT EASTW ECOMM EFOOD GIFT-W1 GLOBAL GPSC HTECH ILINK JASIF KCE KKP MALEE MATCH OHTL PTG PTL PTT QTC SAWANG SCB SCC SGP SPA SYNEX TCAP TDEX TISCO TVD VIH

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BJCHI CWT DCON NPP NPP-W2 TIW TVD

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AAV ARROW BAT-3K BCHAY BFIT BJC BWG CKP CTW EARTH-W4 FC-W2 IHL KTC MC MCOT NOK OTO SIRI-W2 SUSCO-W1 TCJ TFD TIW TNITY TWZ YUASA

สูตรบัวพ้นน้ำ: AMATAR BJCHI CPI DCC LEE METCO MFEC TR

สูตรยกไฮยกโลว์: CMO INET KOOL LHBANK MACO NOK PRINC SPA

สูตรตั้งลำ: ADVANC AEONTS AMATAR AMC AOT ASP CPI DNA GPSC HTECH ILINK INET INTUCH JMT KYE LHK MACO MBAX MBK MBKET NPP-W2 PM PRINC PTT PTTGC SCC SYNEX TIP TLGF TMB TR TVT VIBHA VIBHA-W2 VIH

สูตรดั้งเดิม: AMATAR AOT BH DNA GRAND JSP KKC KYE MACO MBAX NCH NNCL NPP NPP-W2 SAWAD UAC VNT

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก และมีฐานลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง รวมถึงห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านอุปกรณ์ เครื่องเขียน