19 ธันวาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 22 Dec 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 19/12/2014 16:46:06

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: KIAT PAF PPS PT SAMART TTL UWC WACOAL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: KIAT PAF PT SPWPF SVOA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AKR CEN-W3 DEMCO MOONG NBC NINE NINE-W1 NMG-W3 PRINC-W1 RS TCMC TLUXE-W2 UWC-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: MDX PCSGH RCI-W1 SPVI TPOLY

สูตรตั้งลำ: AKP BJCHI CCN CI EASTW ESSO GENCO-W1 GRAMMY HMPRO IRPC MAKRO MJD RAM UAC WHA

สูตรดั้งเดิม: AEC AKP AQUA BANPU BJCHI BMCL CCN CI CSS EASTW MAKRO NINE NINE-W1 SLC SPWPF TAKUNI TCCC TCJ TK

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PT : บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงานและลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยพัฒนาขึ้นเองและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทชั้นนำของโลก รวมถึงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ

18 ธันวาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 19 Dec 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 18/12/2014 16:48:34

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: DNA ILINK-W1 PAF PT SAMART TCMC TCMC-W1 TCOAT

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: PT ROCK

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AKR CEN-W3 CHINA DEMCO MILL-W2 MOONG NBC NINE-W1 NMG-W3 PRINC-W1 RS TLUXE-W2 UWC-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ: UPOIC

สูตรยกไฮยกโลว์: AQUA CEN CEN-W3 CIG CYBER EVER FANCY KC KKC MILL MILL-W2 OCEAN PPS RPC TCC TIES TIES-W2 UPOIC VTE-W1

สูตรตั้งลำ: AEC AMATA BLAND-W4 CEN CEN-W3 CHOW CPF IRPC KC NYT PAF RAM ROCK ROJNA SIRI-W1 SRICHA TCCC TK TPIPL UMI VTE WHA

สูตรดั้งเดิม: CHOW KC KKC LOXLEY SAMART SNP SVI TH WAVE

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CEN : บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: เป็น Holding Company มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน คือ 1. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูงทั้งชนิดเส้นเดี่ยวและตีเกลียวลวด ขอบล้อยาง และลวดเชื่อมไฟฟ้า 2. บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็ก เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม โครงเหล็กสถานีไฟฟ้าตลอดจนการชุบสังกะสีและจำหน่ายสินค้าส่งกำลังในอุตสาหกรรมต่างๆ 3. บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน 4. บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมา ขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด 5. บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งสินค้านวตกรรมไฮเทคทุกชนิด

17 ธันวาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 18 Dec 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 17/12/2014 16:45:39

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CHINA DNA DRACO KIAT NBC-W1 NMG NMG-W3 PT TCOAT

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CHINA KIAT NMG-W3 PT TCMC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AKR LHBANK NBC PAF PE PRINC-W1 RS TCMC TLUXE-W2 UIC UWC-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: CHINA PM

สูตรตั้งลำ: ACAP CPNCG KKC LHK PT RAM ROJNA

สูตรดั้งเดิม: CPNCG NYT RCL TOP

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

DNA : บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ 1) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสื่อโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ (Home Entertainment) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท 2) ธุรกิจสื่อโฆษณาและบันเทิง ซึ่งดำเนินการและบริหารจัดการโดยบริษัทย่อยคือ DNA Revolution และกิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทได้แก่ Unlimited Content และ Smallroom3) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ดำเนินการโดยบริษัทย่อยคือ Mr. Bun ซึ่งบริหารจัดการร้านเบเกอรี่มิสเตอร์บัน