24 เมษายน, 2558

ScanHoon for 27 Apr 2015ScanHoon on: 24/04/2015 16:46:14

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ILINK TAPAC-W2 TIC TIPCO WHAPF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: LRH

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AAV ESSO MOONG NKI PHOL PJW SIMAT SWC TAPAC TASCO UBIS

สูตรบัวพ้นน้ำ: BKI PDG

สูตรยกไฮยกโลว์: BIG NUSA-W2 TLUXE

สูตรตั้งลำ: ASK BAFS ESSO ILINK JAS LIVE NYT SAMTEL SYNTEC TIPCO WINNER

สูตรดั้งเดิม: ABPIF AEONTS AOT FIRE LIVE MNIT2 NUSA NUSA-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

BRR : บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100 จำนวน 5 บริษัทที่มีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย โดยมีบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เป็นบริษัทแกน 2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โดยบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด 3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ โดยบริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด และ 4) ธุรกิจสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา โดยบริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด

23 เมษายน, 2558

ScanHoon for 24 Apr 2015ScanHoon on: 23/04/2015 16:42:33

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: DELTA HK KTC PPP SMT SWC TAPAC-W2

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: KTB SIAM TASCO

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AAV ESSO MOONG NKI PHOL PJW SIMAT TAPAC TASCO UBIS

สูตรบัวพ้นน้ำ: ABPIF TWFP WINNER

สูตรยกไฮยกโลว์: CYBER E MILL NMG PYLON SAWAD TRU UREKA

สูตรตั้งลำ: E NYT PDG TCC-W3 TCC-W4 TLUXE TRU TVO TWFP

สูตรดั้งเดิม: NYT PDG TCC-W4 UREKA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ "มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ" ซึ่งประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) สินเชื่อทะเบียนรถเก่าทุกประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน 2) สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ และ 3) สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน

22 เมษายน, 2558

ScanHoon for 23 Apr 2015ScanHoon on: 22/04/2015 16:42:00

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ALUCON CHINA DELTA KTC PPP SENA SMT

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: KTB TASCO TSI

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AAV ESSO MOONG NKI PHOL PJW SAT SIMAT SWC TAPAC TASCO UBIS

สูตรบัวพ้นน้ำ: GLOBAL GRAMMY JSP LDC LST SAM SPWPF THREL

สูตรยกไฮยกโลว์: AKP AKR ICHI PPP PPS PRINC PRINC-W1 SMM TFD-W3 THREL TIC TPOLY

สูตรตั้งลำ: AKP CYBER-W1 FUTUREPF MILL OISHI TIC

สูตรดั้งเดิม: AKP BTC JSP ROJNA-W3

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PPP : บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: PPP ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสำรองน้ำ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมเพื่อจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วไปและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในประเทศ และมีบริษัทย่อย 3 แห่ง ดังนี้ บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำกัด (PHA) เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน โดยมีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายประเภทตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง เป็นต้น, บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC) ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ บริษัท พี พี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด (PPW, บริษัทย่อย) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานลม