22 กันยายน, 2559

ScanHoon for 23 Sep 2016ScanHoon on: 22/09/2016 20:36:08

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CCN HOTPOT KKP PIMO QTC TCAP UTP YUASA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BCHAY HOTPOT KKP PRG

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ABC AJD-W1 BCHAY BROOK CFRESH CSC DSGT HTC KTB LOXLEY MEGA PPM-W1 RWI SST TAPAC TCCC WHA-W1 WIIK

สูตรบัวพ้นน้ำ: TISCO

สูตรยกไฮยกโลว์: ABC APCO BA COM7 EPG FIRE FVC-W1 GENCO JTS LDC LHBANK MFEC NETBAY NPP-W2 PAF PCA PE PK RCI RWI-W1 SLP SPRC SUTHA TCAP TDEX UTP VIH WAVE

สูตรตั้งลำ: BAY BH BTS-W3 CCN CGH CPF GTB MONO-W1 SIRI SITHAI TISCO TNITY TPBI

สูตรดั้งเดิม: AMATAV ASP CGH CI CIMBT COL LDC LHBANK LOXLEY-W MK MTLS NPP OCEAN PDG PE PK RCI RPC SIM STPI TGCI THCOM TMB TPBI TVT VIH WAVE

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

UTP : บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์ซึ่งใช้สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ ประเภทกล่องลูกฟูกและกระดาษทำผิวกล่อง

21 กันยายน, 2559

ScanHoon for 22 Sep 2016ScanHoon on: 21/09/2016 21:01:06

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BROOK HOTPOT JAS JAS-W3 YUASA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BROOK SMIT TH100

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AJD-W1 BCHAY CFRESH CSC DSGT HTC PPM-W1 QHOP RWI SST TAPAC TCCC WHA-W1 WIIK

สูตรบัวพ้นน้ำ: NMG

สูตรยกไฮยกโลว์: AIRA JTS NDR

สูตรตั้งลำ: ATP30 EASTW MAX MINT ROJNA UTP

สูตรดั้งเดิม: BDMS BRR CHO ESSO GLOW INET LPN MAX MDX NMG RCL ROJNA SANKO SIRI TCC THE TLOGIS TRUBB UWC

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

HTC : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จากโคคา-โคลา คัมปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เมืองแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจียร์ ให้ผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า โคคา-โคลา แฟนต้า สไปร์ท และผลิตภัณฑ์อื่นที่โคคา -โคลา คัมปะนี เป็นเจ้าของ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้มินิท เมด เครื่องดื่มสมุนไพร ฮาบุ คูลลิ่ง และน้ำดื่มน้ำทิพย์ มีขอบเขตการผลิตเพื่อจำหน่ายเฉพาะใน 14 จังหวัดภาคใต้