31 กรกฎาคม, 2558

ScanHoon for 3 Aug 2015ScanHoon on: 31/07/2015 16:48:45

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: LIVE SPF TAPAC TAPAC-W2 TIW VNG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: KCE-W2 PK SCB-P

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ASIMAR CENTEL FORTH PK SSPF THE TPAC TPAC-W1 TVO

สูตรบัวพ้นน้ำ: CHG FSS QHHR

สูตรยกไฮยกโลว์: BEAUTY CHG CPALL DCC MILL-W2 MINT MSC MTLS NNCL NYT TTA-W5

สูตรตั้งลำ: ADVANC AEC AJD BH BTSGIF INTUCH KTB LHSC MAJOR MJD MONO NUSA PT PTTEP QH SAWAD SIRI TAPAC TAPAC-W2 THCOM

สูตรดั้งเดิม: ACAP AJD-W1 BTSGIF CPNRF FSS KTB LHSC MAJOR NEWS SCB SCC SYNTEC THCOM TLGF TMB TTA-W5 TWS

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ ตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร"

29 กรกฎาคม, 2558

ScanHoon for 31 Jul 2015ScanHoon on: 29/07/2015 16:41:13

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CPL TAPAC VNG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SMG TSF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ASIMAR FORTH PK SSPF TAPAC-W2 THE TPAC TPAC-W1 TVO

สูตรบัวพ้นน้ำ: CPALL DCC LHPF

สูตรยกไฮยกโลว์: EIC EIC-W1 RS TAPAC

สูตรตั้งลำ: AMARIN BEAUTY CHG DCC MAJOR NYT PRINC RS S11 TAPAC TMB

สูตรดั้งเดิม: BEAUTY CHG DCC NYT PRINC RS

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TSF : บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์รวมทั้งงานด้านสื่อโฆษณาทุกชนิด

28 กรกฎาคม, 2558

ScanHoon for 29 Jul 2015ScanHoon on: 28/07/2015 16:50:06

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: LIVE LIVE-W2 PK

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ASIAN BKI PK

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ASIMAR FORTH SSPF TAPAC THE TPAC TPAC-W1 TVO

สูตรบัวพ้นน้ำ: CPL

สูตรยกไฮยกโลว์: AJD NUSA NUSA-W1 NUSA-W2

สูตรตั้งลำ: EIC GLOW M SE-ED

สูตรดั้งเดิม: EIC SE-ED

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CPL : บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทประกอบธุรกิจโรงงานฟอกหนังครบวงจร คือเริ่มตั้งแต่นำหนังวัวดิบหมักเกลือ นำมาฟอก ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ต้องอาศัยทักษะความชำนาญและประสบการณ์ เพื่อให้ได้หนังฟอกสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตรองเท้าหนัง กระเป๋าหนัง และผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทุกประเภทที่ใช้หนังแท้เป็นส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์หลัก คือ หนังวัวฟอกสำเร็จรูป (cow finished leather) และหนังท้อง (cow split suede leather) ประเภทของหนังวัวฟอกสำเร็จรูปได้แก่ aniline leather, pigmented leather, oiled leather และ waterproof leather เป็นต้น ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตรองเท้ายี่ห้อดัง ๆ เช่น adidas, Timberland, Marks & Spencer และ Rockport เป็นต้น