26 มีนาคม, 2558

ScanHoon for 27 Mar 2015ScanHoon on: 26/03/2015 16:44:25

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CHINA CPR JCT MAJOR SWC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CPR TPAC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CHARAN CWT CWT-W2 IRCP MBAX MOONG OFM PHOL SENA SMIT TSI

สูตรบัวพ้นน้ำ: BIGC

สูตรยกไฮยกโลว์: BIGC CGD-W3 CPR CWT-W2 JCT LST SAMCO SAPPE TCJ TNPC TTCL

สูตรตั้งลำ: GLD

สูตรดั้งเดิม: BIGC GLD

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TNPC : บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายพลาสติกชนิดอ่อน หนังเทียมและยางปูพื้นรถยนต์

25 มีนาคม, 2558

ScanHoon for 26 Mar 2015ScanHoon on: 25/03/2015 16:48:19

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: MAJOR OFM OHTL SWC TSI

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: OFM PHOL SPORT-W3 SWC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CHARAN CPR CWT CWT-W2 IRCP MBAX MOONG NKI PHOL SENA SMT

สูตรบัวพ้นน้ำ: APCO LST SWC TTCL

สูตรยกไฮยกโลว์: PRECHA

สูตรตั้งลำ: AQ CPR ERW URBNPF

สูตรดั้งเดิม: HOTPOT SLC TTCL URBNPF

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SENA : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทั้งแนวราบและแนวสูง

24 มีนาคม, 2558

ScanHoon for 25 Mar 2015ScanHoon on: 24/03/2015 16:48:22

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AAV MOONG NINE PHOL TSI

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: GC MOONG SPWPF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CHARAN CWT-W2 IRCP MBAX NKI OFM SENA SIAM SMT

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: MOONG PHOL PLANB

สูตรตั้งลำ: CENTEL NINE-W1

สูตรดั้งเดิม: GC

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

AAV : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดเพียงแห่งเดียว สำหรับบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการสายการบินราคาประหยัด โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ (Scheduled Passenger Services) และการให้บริการเสริม (Ancillary Services)