22 สิงหาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 25 Aug 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 22/08/2014 16:54:10

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ACAP AFC AKR AP BAT-3K BFIT BSM-W1 BUI CHG CMO DCON DEMCO DIMET DIMET-W1 EBANK ECF EGCO ENY HEMRAJ ILINK-W1 JMT KTB KTC LALIN ML PICO SAMART SOLAR SPG SSPF SVH TDEX TMB TNH TPCORP TVI UV VNG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ABC ACD ACD-W2 CMO CPR DIMET DIMET-W1 GLOBAL JMT MIDA PICO TMC TVI VNG

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S ABC ADAM APURE AQ-W3 ASP AYUD BLAND BLAND-W3 BLAND-W4 BMCL BOL BROCK BROOK BSM CHOW CIG CITY CSP DTCI ECL EFORL-W2 EPCO EPCO-W1 ESTAR F&D FORTH GUNKUL IEC IFS INOX KAMART KASET KDH MAJOR MPG NCH NIPPON PE PERM PR PYLON RCL RML SAM SC SCBLIF SENA SIRI SMM TC TCC-W1 THANA TPIPL TPP TWZ UKEM UWC WIIK

สูตรบัวพ้นน้ำ: CI KAMART MOONG STAR TMILL

สูตรยกไฮยกโลว์: ACAP AFC BFIT CPI-W1 EMC-W4 KTP MIDA MPG OTO PTG RASA STAR STAR-W2 TAPAC THE TNH

สูตรตั้งลำ: AEONTS AMARIN CPN DCON DIMET EGCO EMC ENY GLOBAL HEMRAJ JAS NMG OTO PTG QTC SINGER SOLAR TF THE TRT TRT-W2 UV

สูตรดั้งเดิม: ACD ACD-W2 AEONTS CHUO CPN EIC JMART KC MLINK PTTGC RASA SINGER STAR STAR-W2 TNPC TRT TRT-W2

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

NMG : บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายและจัดหา/ผลิตหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และให้บริการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อรูปแบบใหม่

21 สิงหาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 22 Aug 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 21/08/2014 16:50:32

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ABC ACAP AKP AP BAT-3K BEAUTY BROOK BROOK-W4 BSM BSM-W1 CHARAN CHG CHO CK CMO DIMET DIMET-W1 ECF EGCO ENY ILINK-W1 KTB KTC LALIN LUXF ML MONTRI QH SAMART SIM SVH TMB TNH TPCORP TPP TWP VIH

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: APCS BAT-3K BCP DIMET DIMET-W1 ML PJW POPF SSPF TPP WAT

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S ADAM AKR AQ-W3 ASP BFIT BLAND BLAND-W3 BLAND-W4 BMCL BROCK CHOW CIG CITY CSP DEMCO DTCI ECL EFORL-W2 EPCO EPCO-W1 ESTAR F&D FORTH GUNKUL IEC IFS INOX KAMART KASET KDH MAJOR MPG NCH NIPPON PERM PR PYLON RCL RML SCBLIF SENA SIRI SMM SOLAR TC TCC-W1 THANA TPIPL TVI UKEM UWC UWC-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ: BEAUTY BTSGIF ENY HTC SAMART SE-ED TAPAC THE TMT

สูตรยกไฮยกโลว์: AQ-W3 CMO-W1 FORTH ITD MK NIPPON-W PDI SAMART SIMAT

สูตรตั้งลำ: AP AQ BAT-3K BEAUTY BFIT BKD CHG DIMET DIMET-W1 FORTH JAS MK MPG SINGER SPALI TCCC TWFP

สูตรดั้งเดิม: APCS AQ BLAND-W3 DIMET-W1 FORTH SIMAT SUSCO TCC-W4 TEAM TWFP

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

ECF : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็นผู้ผลิต และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สั่งซื้อจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด