03 มีนาคม, 2558

ScanHoon for 5 Mar 2015ScanHoon on: 03/03/2015 16:47:13

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BWG EA KGI MJD NINE PPP PREB SAWAD SMK SOLAR STAR STAR-W2 TASCO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SUPER TPAC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AMATA ASK BECL CCET CHARAN COLOR CPL CPR CWT CWT-W2 GL GL-W3 IRCP JMT MCS ML SAT SENA TC TCC-W2 TGCI THANI

สูตรบัวพ้นน้ำ: OISHI SST

สูตรยกไฮยกโลว์: CI KTP OISHI

สูตรตั้งลำ: ABC MILL-W2

สูตรดั้งเดิม: MILL-W2

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

ABC : บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

02 มีนาคม, 2558

ScanHoon for 3 Mar 2015ScanHoon on: 02/03/2015 16:47:16

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AGE ASIMAR ASK BWG EA GUNKUL KGI NC NINE NINE-W1 PREB PTG SAMCO SAWAD SPWPF STAR STAR-W2 SUPER TOP TOPP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ASIMAR MNIT SAMCO TPA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AMATA BECL BROCK CCET CHARAN COLOR CPL CPR CWT CWT-W2 EASON GC GL GL-W3 IFS IRCP JMT JTS MCS ML OGC PICO SAT SENA SMIT TC TGCI THANI TKT UEC UMS

สูตรบัวพ้นน้ำ: CI KGI TOP

สูตรยกไฮยกโลว์: CBG CHUO CIG EA EVER KC MONO MONO-W1 SAMCO SIRI SIRI-W2 STAR STAR-W2 SUPER-W2 TCMC TCMC-W1 TPCH

สูตรตั้งลำ: CI COLOR GJS-W3 SIRI SOLAR TASCO

สูตรดั้งเดิม: CI COLOR GJS-W3 NBC TCMC-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TVI : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย แบ่งได้ดังนี้ 1. การประกันภัยรถยนต์ 2. การประกันอัคคีภัย 3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

27 กุมภาพันธ์, 2558

ScanHoon for 2 Mar 2015ScanHoon on: 27/02/2015 16:44:28

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CCET CPL ESSO GUNKUL IRCP JMT KAMART KCE KCE-W2 NC NINE NINE-W1 NMG OGC PREB PTG QLT SAWAD SUPER TGCI TRUE TRUEIF WIIK WORK

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CHOTI JMT JUBILE OGC PACE QLT TFD TIF1 TMT

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AMATA ASK BECL CHARAN CPR CWT CWT-W2 EASON GC GL GL-W3 IFS JTS MCS ML PICO SAMCO SAT SENA SF SMIT TC THANI TK UEC UMS

สูตรบัวพ้นน้ำ: AYUD CFRESH MBK SPCG

สูตรยกไฮยกโลว์: CFRESH KCE-W2 TFD TFD-W2 TFD-W3

สูตรตั้งลำ: AGE PTG SAMCO SUPER SUPER-W1

สูตรดั้งเดิม: ASIMAR CBG GENCO-W1 JCT PACE

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

AGE : บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: นำเข้าถ่านหิน และจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (clean coal) คุณภาพสูงจากต่างประเทศให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศ และส่งออก