24 ตุลาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 27 Oct 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 24/10/2014 16:42:39

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ACD ACD-W2 AIT BTC CYBER E-W2 GLOW MLINK SOLAR TIES TIES-W2

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ABC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S AKR APURE AQ AQ-W2 AQ-W3 BSM-W1 CEI CIG CKP CPR DNA ECL EE FPI GEL GENCO GLAND-W2 GRAND IEC IFEC LHK ML NINE NUSA-W1 OCEAN PPS RICH SAM SIAM SIS SMM SPPT SVI SVOA SYNTEC TCC-W3 TCC-W4 TKT TNDT TPIPL TPP TRT WIN ZMICO

สูตรบัวพ้นน้ำ: TFUND

สูตรยกไฮยกโลว์: AUCT CGS CKP DEMCO-W5 DEMCO-W6 DNA E E-W1 EA EPCO FSMART GUNKUL HTECH IFEC IFEC-W1 MACO MILL MLINK NMG-W3 PAE STPI TIES TIES-W2

สูตรตั้งลำ: GENCO-W1 IFEC LANNA NBC SAPPE TIES TIES-W2 TPOLY

สูตรดั้งเดิม: ABC CPALL EA FORTH HFT KBS NBC PM PTTGC

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

IFEC : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: จำหน่าย/ให้เช่า เครื่องใช้สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ,ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ,ธุรกิจกำจัดขยะ

22 ตุลาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 24 Oct 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 22/10/2014 16:41:52

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ACD ACD-W2 AMANAH BTC CYBER NIPPON NIPPON-W SANKO SOLAR SVOA SYNTEC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ABC CPNRF LIVE SANKO SPORT-W3 SVOA SYNTEC TIF1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S AKR APURE AQ-W2 CEI CKP CPR DNA ECL EE FPI GRAND IEC IFEC LHK MANRIN ML MLINK MODERN NINE NUSA-W1 OCEAN PPS SAM SIAM SIS SMM SPPT SVI TCC-W3 TCC-W4 TKT TNDT TPIPL TPP WIN ZMICO

สูตรบัวพ้นน้ำ: CPR MFEC

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: ABC DELTA E E-W3 EIC FORTH KCE MILL-W2 PTTGC SVOA TRU

สูตรดั้งเดิม: CPN DELTA EIC MILL-W2 THAI

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SYNTEC : บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: รับเหมาก่อสร้าง ให้บริการรับงานทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน โดยให้บริการตั้งแต่งานวางรากฐานจนกระทั่งก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ในลักษณะที่เรียกว่า One-Stop Shopping

21 ตุลาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 22 Oct 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 21/10/2014 16:52:23

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ACD ACD-W2 BTC CHG CYBER DIMET IEC NIPPON NIPPON-W OCEAN PAF SOLAR SUPER WIN

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ARIP NEP OCEAN SANKO SCB-P SCB-Q TIF1 TPIPL

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S AKR AMANAH APURE AQ-W2 CEI CKP CPR CSP DNA E-W1 ECL EE FPI FVC GRAND IFEC INOX LHK MANRIN ML MLINK NINE NUSA-W1 PPS SAM SCB-P SIAM SIS SMM SPPT SVI TCC-W3 TCC-W4 TNDT TPIPL ZMICO

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: ACD-W2 ARIP CCN CHOW EE JUTHA MTI OCEAN OCEAN-W1 PERM SANKO SMM SPCG SPVI

สูตรตั้งลำ: ACD EE IEC JUTHA LIVE LIVE-W2 NIPPON NIPPON-W SANKO SPVI UEC

สูตรดั้งเดิม: CPTGF LIVE LIVE-W2 NEP NEP-W2 PDI SANKO SSI UEC

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

NIPPON : บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อนตัว (Flexible Packaging) เพื่อใช้สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภคประเภทต่าง ๆ และต่อมาเพิ่มสายการผลิตขวดพีอีที (PET : Polyethylene Terephthalate Bottle) เพื่อใช้สำหรับบรรจุน้ำดื่มและน้ำมันพืช