21 ตุลาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 22 Oct 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 21/10/2014 16:52:23

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ACD ACD-W2 BTC CHG CYBER DIMET IEC NIPPON NIPPON-W OCEAN PAF SOLAR SUPER WIN

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ARIP NEP OCEAN SANKO SCB-P SCB-Q TIF1 TPIPL

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S AKR AMANAH APURE AQ-W2 CEI CKP CPR CSP DNA E-W1 ECL EE FPI FVC GRAND IFEC INOX LHK MANRIN ML MLINK NINE NUSA-W1 PPS SAM SCB-P SIAM SIS SMM SPPT SVI TCC-W3 TCC-W4 TNDT TPIPL ZMICO

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: ACD-W2 ARIP CCN CHOW EE JUTHA MTI OCEAN OCEAN-W1 PERM SANKO SMM SPCG SPVI

สูตรตั้งลำ: ACD EE IEC JUTHA LIVE LIVE-W2 NIPPON NIPPON-W SANKO SPVI UEC

สูตรดั้งเดิม: CPTGF LIVE LIVE-W2 NEP NEP-W2 PDI SANKO SSI UEC

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

NIPPON : บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อนตัว (Flexible Packaging) เพื่อใช้สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภคประเภทต่าง ๆ และต่อมาเพิ่มสายการผลิตขวดพีอีที (PET : Polyethylene Terephthalate Bottle) เพื่อใช้สำหรับบรรจุน้ำดื่มและน้ำมันพืช

20 ตุลาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 21 Oct 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 20/10/2014 16:45:33

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ACD ACD-W2 BSM-W1 BTC CHG DIMET DIMET-W1 EGCO GLAND-W2 PPS SAMART SOLAR SUPER TFI TPIPL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BSM BSM-W1 OCEAN PHOL PPS TIF1 TU-PF WIN

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S AKR AMANAH APURE AQ-W2 ARIP CEI CPR CSP DNA E E-W1 E-W2 ECL EE FANCY FPI FVC GRAND IFEC INOX LHK MANRIN ML MLINK NINE NIPPON NIPPON-W NUSA-W1 SAM SIAM SIS SMM SPPT SVI TCC-W3 TCC-W4 TNDT TPP ZMICO

สูตรบัวพ้นน้ำ: CSP TIF1

สูตรยกไฮยกโลว์: BSM CHG PCA SUPER-W2 UTP

สูตรตั้งลำ: ACD ACD-W2 BTC CHG EE MTI OGC PAF SPF

สูตรดั้งเดิม: L&E PAF

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

OCEAN : บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: นำเข้า ประกอบและผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์ โดยจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์

17 ตุลาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 20 Oct 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 17/10/2014 16:53:59

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BSM-W1 BTS CHG DIMET-W1 EGCO GENCO SUPER TPP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BSBM BSM BSM-W1 CRYSTAL FPI QTC TPP UAC-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S ACD ACD-W2 AKR AMANAH APURE AQ AQ-W2 ARIP BTC CEI CKP CPR CSP DNA E E-W1 E-W2 ECL FANCY FPI GRAND IFEC LHK MANRIN ML MLINK MODERN NINE NIPPON NIPPON-W NUSA-W1 PPS SAM SIAM SIS SMM SOLAR SPPT SVI TCC-W3 TCC-W4 TKT TNDT ZMICO

สูตรบัวพ้นน้ำ: CHG

สูตรยกไฮยกโลว์: BTS EGCO

สูตรตั้งลำ: BSM-W1 KPNPF LPN UTP

สูตรดั้งเดิม: CCET KPNPF SSI SVOA TTW

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด และ บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับสนามบินสุวรรณภูมิ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีโรงพยาบาล 3 แห่ง และมีสถานพยาบาลและคลินิก7 แห่ง รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง และมีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวน 386 เตียง