30 มิถุนายน, 2558

ScanHoon for 2 Jul 2015ScanHoon on: 30/06/2015 16:44:55

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AF APCS PR RCI RCI-W1 SSPF STAR-W2 SYNEX TLOGIS VNG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BIGC CEI CMR EVER KBANK

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A MAKRO TPAC-W1 UOBKH

สูตรบัวพ้นน้ำ: ANAN CBG JTS MATCH SOLAR

สูตรยกไฮยกโลว์: LHPF

สูตรตั้งลำ: ADVANC CI LIT PLE-W2 PRIN SIM SOLAR

สูตรดั้งเดิม: CHG EVER FVC JTS MATCH PLE PLE-W2 SANKO SIM

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก และมีฐานลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง รวมถึงห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านอุปกรณ์ เครื่องเขียน

29 มิถุนายน, 2558

ScanHoon for 30 Jun 2015ScanHoon on: 29/06/2015 16:53:05

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CPTGF DELTA FUTUREPF RCI RCI-W1 SSPF TCMC-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SMK SSPF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A CMR IHL MAKRO SYNEX TPAC-W1 UOBKH

สูตรบัวพ้นน้ำ: APURE DELTA DSGT ECF

สูตรยกไฮยกโลว์: DELTA DIMET DIMET-W1 ECF SSPF TCMC-W1 TVT

สูตรตั้งลำ: APURE FORTH KCE LHPF RCI SSI THE UMI

สูตรดั้งเดิม: DIMET ECF LALIN SSI TAPAC

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

RCI : บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้น กระเบื้องบุผนังชนิดต่าง ๆ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

26 มิถุนายน, 2558

ScanHoon for 29 Jun 2015ScanHoon on: 26/06/2015 16:47:50

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: FUTUREPF PR RCI-W1 SSPF SYNEX TASCO TCMC-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CMO-W1 SSPF VIBHA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A CMR MAKRO TPAC-W1 UOBKH

สูตรบัวพ้นน้ำ: CBG CCP ILINK-W1 KKC LEE M MATCH POPF PPM PS SSPF STANLY TFI THRE TPP VIBHA WIN

สูตรยกไฮยกโลว์: FORTH NPP-W2 RCI-W1 TNPC UWC-W1

สูตรตั้งลำ: BLA ENY ILINK NOBLE NOK SSPF TCMC-W1 THRE TLGF

สูตรดั้งเดิม: ACAP AKR CBG CCP MCOT MDX NOK TMI-W1 TOG TVD-W1 VIH WIN

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: CBG ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (CBD) บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด (DCM) และ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (APG) โดยมี CBD เป็นบริษัทแกน ซึ่งกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจ ผลิต ทำการตลาด และบริหารจัดการการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นๆ อย่างครบวงจรภายใต้เครื่องหมายการค้า "คาราบาวแดง" รวมทั้งผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร่ภายใต้เครื่องหมายการค้า "สตาร์ทพลัส"