17 เมษายน, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 18 Apr 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 17/04/2014 16:49:04

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EA GRAND ILINK KCE KTP LANNA PRECHA RASA SUPER WACOAL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: APCS BGT KC PF PF-W3 POPF RASA TICON-W6

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: EE ENY FANCY MAX NTV RICH RML TCC-W3 TCC-W4 TVO VNG WAVE

สูตรบัวพ้นน้ำ: AP APURE ASIMAR ASP BGT BSBM CGS CWT EPCO MAKRO NEP PF POPF PRANDA QLT SSSC TNDT TR TRC TWZ UKEM WORK

สูตรยกไฮยกโลว์: AMATA AP BLAND CGD CI CK ESET50 EVER FVC GOLD KCE KCE-W2 LH MBAX NCH NUSA PACE PF-W3 PLE PM PRECHA PRINC-W1 RPC RS-W2 SPALI SPVI STEC TTCL

สูตรตั้งลำ: CWT DRT GCAP GLOBAL MAKRO MEGA QLT SIM STANLY TASCO TR UKEM

สูตรดั้งเดิม: BGT BLAND CWT CYBER EVER-W1 NUSA-W1 PF-W3 SMT TGCI TR

EVER : บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วยการจัดสรรที่ดินและสร้างบ้านเพื่อขาย ธุรกิจอาคารชุดเพื่อขาย และธุรกิจรับบริหารโครงการ

16 เมษายน, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 17 Apr 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 16/04/2014 16:48:26

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BH EA EE FANCY GRAND PRECHA RASA RICH SITHAI SMPC SUPER

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CHINA EE FANCY GRAND KGI KTP MNIT RASA TPCORP

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ENY MAX TCC-W3 TCC-W4 TVO VNG WAVE

สูตรบัวพ้นน้ำ: AMANAH BJC CHINA CSC EASTW MIDA NCH PCSGH PRECHA PRINC TASCO TMI TNH

สูตรยกไฮยกโลว์: AUCT EFORL-W2 KTP SANKO TDEX

สูตรตั้งลำ: ADVANC AMATA AP AUCT BEC BKD CCP CSS EPCO GOLD ITD KYE LALIN LST MCS MNIT NYT PATO PM PREB PRECHA SAMART SPALI SRICHA STEC TFI TNH TSF TSF-W2 TWFP WHA

สูตรดั้งเดิม: ADVANC DRT EPCO EVER GCAP GL-W3 ITD KC KYE LOXLEY NCH NWR NYT PF PRECHA PRINC TFI TSF TSF-W2

GRAND : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจโรงแรม ให้เช่าสถานประกอบการศูนย์การค้า และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

11 เมษายน, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 16 Apr 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 11/04/2014 16:42:54

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: GLOW GRAND RASA RICH SITHAI SMPC SYMC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: DNA MODERN SAT

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: KGI MAX TCC-W3 TCC-W4 VNG WAVE

สูตรบัวพ้นน้ำ: ARIP BKD MAJOR MBKET MODERN PJW PPS UNIQ VIH

สูตรยกไฮยกโลว์: BKD CHOW OCEAN UNIQ VNG

สูตรตั้งลำ: BAFS DNA LHBANK MCS RASA VIBHA

สูตรดั้งเดิม: DNA FSS IFEC MBKET SANKO TCCC

SITHAI : บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: กลุ่มบริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากเมลามีน สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์