04 พฤษภาคม, 2559

ScanHoon for 9 May 2016ScanHoon on: 04/05/2016 22:52:46

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BIG KG965 OISHI QHOP THAI UOB8TF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: NEP NEP-W2 NNCL SIMAT

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAT-3K CMO CRANE CRYSTAL GPSC M-CHAI PAP QTC RPC SNC TMI

สูตรบัวพ้นน้ำ: BSM J KCAR SPA

สูตรยกไฮยกโลว์: J JASIF PACE SPA TOG TSR-W1

สูตรตั้งลำ: ATP30 BKI ECL JASIF KCAR RML

สูตรดั้งเดิม: RML RML-W4 TNP

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

QHOP : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้

ลักษณะธุรกิจ: ลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold) ที่ดินและอาคาร โครงการ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด รวมทั้งซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโครงการโรงแรมดังกล่าว

ScanHoon for 4 May 2016ScanHoon on: 04/05/2016 00:20:01

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BIG CHOTI DTC GLD OISHI SPALI TGOLDETF THAI

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: INET KCM OHTL RICH

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAT-3K CMO CRANE CRYSTAL GFPT GPSC M-CHAI NEW PAP QTC RPC SNC TMI

สูตรบัวพ้นน้ำ: BKI LTX MK NUSA PACE THIP WHA

สูตรยกไฮยกโลว์: CI DTC GLD MATCH MK OISHI RICH SOLAR THAI

สูตรตั้งลำ: BKI GLD SIRI SOLAR

สูตรดั้งเดิม: ASK BKI J LALIN MTLS SOLAR SPA SVOA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

GLD : กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์

30 เมษายน, 2559

ScanHoon for 3 May 2016ScanHoon on: 30/04/2016 13:07:01

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BIG DTC GL QTC RPC SPALI SUPER TGROWTH TVD

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CPNCG CRYSTAL IVL-W1 RPC SPI SUPER SUPER-W3 WHART

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAT-3K CMO CRANE CRYSTAL GFPT GPSC M-CHAI NEW OISHI PAP TMI

สูตรบัวพ้นน้ำ: ACAP BIGC GLD IHL PIMO TLUXE TREIT WHART

สูตรยกไฮยกโลว์: DCON DCON-W2 GENCO GENCO-W1

สูตรตั้งลำ: CI IHL KBANK SOLAR STAR TREIT WHART

สูตรดั้งเดิม: KBANK SPCG STAR TCC TLUXE

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

RPC : บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: จัดจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปทั้งเบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล์ ผ่านสถานีบริการน้ำมัน เพียว โดยมีคลังน้ำมัน 1 แห่ง ได้แก่ คลังน้ำมันระยอง