08 ธันวาคม, 2560

ScanHoon for 12 Dec 2017ScanHoon on: 08/12/2017 19:32:30

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AOT BBL BMSCITH CENTEL EA IVL KTC PCSGH URBNPF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: GPSC SQ

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AMATA CTARAF ESTAR LANNA NNCL QH ROJNA SC SGP SHANG SRICHA TIW TTCL

สูตรบัวพ้นน้ำ: BSET100 FVC RATCH SENA TDEX

สูตรยกไฮยกโลว์: BMSCITH BSET100 ECL FPI GCAP PSTC TDEX TWPC

สูตรตั้งลำ: EA INTUCH TU TVD TWPC

สูตรดั้งเดิม: BTS CHEWA FVC INTUCH QTC TGROWTH

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

ROJNA : บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปนิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ธุรกิจกิจผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม

07 ธันวาคม, 2560

ScanHoon for 8 Dec 2017ScanHoon on: 07/12/2017 17:03:14

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CENTEL EA MILL SGP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AFC BMSCITH STEC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AMATA CTARAF ESTAR HTC IVL JCT LANNA NNCL PCSGH QH ROJNA SC SHANG TLHPF TTCL

สูตรบัวพ้นน้ำ: BMSCITH CHO TLOGIS VTE

สูตรยกไฮยกโลว์: SPPT VTE

สูตรตั้งลำ: AOT BMSCITH CHEWA IRPC IVL PTTGC SCI TOP TWPC

สูตรดั้งเดิม: CHO GLOBAL IRPC SCI UMI

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

BMSCITH : กองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF

ลักษณะธุรกิจ: -

06 ธันวาคม, 2560

ScanHoon for 7 Dec 2017ScanHoon on: 06/12/2017 17:11:34

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: MILL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AFC GLD NNCL

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AMATA CTARAF ESTAR IVL JCT LANNA NNCL PCSGH ROJNA SC SGP SHANG TLHPF TTCL

สูตรบัวพ้นน้ำ: HREIT MILL

สูตรยกไฮยกโลว์: BJCHI MILL TITLE TVD

สูตรตั้งลำ: ABICO MILL MILL-W3

สูตรดั้งเดิม: SPRC TOP

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PORT : บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: กลุ่มบริษัทให้บริการธุรกิจดังนี้1. ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร 2. ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก 3. ให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า 4. การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ