28 สิงหาคม, 2558

ScanHoon for 31 Aug 2015ScanHoon on: 28/08/2015 16:47:58

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CPR THE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: PR PTTEP SALEE

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: KWC

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: ECF ECL-W2 EE MK PE PTTEP RCI SAM SAWAD-W1 SCN TH TMB TSI WHAPF

สูตรตั้งลำ: AEONTS BAFS BKD CPR FANCY GLOBAL JAS MEGA ROBINS TIP TVO

สูตรดั้งเดิม: BAFS BEC BKD BTS CIG DIMET ECL KGI MBK MIDA PDG PE PERM ROBINS S11 SAPPE SCB TMILL TPIPL TVO

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวนแบบควบวงจร (one stop shopping center) โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า โกลบอล เฮ้าส์ (Global House) โดยนำระบบ Drive-through มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับสินค้าโครงสร้างของลูกค้า

26 สิงหาคม, 2558

ScanHoon for 27 Aug 2015ScanHoon on: 26/08/2015 16:43:26

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: UNIQ

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AQ AQ-W3 CPR GLOBAL

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: KWC

สูตรบัวพ้นน้ำ: KTB UOB8TF

สูตรยกไฮยกโลว์: FVC GLOBAL STEC

สูตรตั้งลำ: CPR EARTH KKP MINT PPS

สูตรดั้งเดิม: ARIP EARTH NEP

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CPR : บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยาง และยางติดเหล็ก สำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โดยผลิตจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์