22 กุมภาพันธ์, 2560

ScanHoon for 23 Feb 2017ScanHoon on: 22/02/2017 21:53:42

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AMATA KGI KKP KTB MC PAP PSL PTTGC RCI TCCC UP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BKKCP ECOMM

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S AMANAH APCS ASP BOL BROCK-W1 CNS ECL EPCO FSS GC GOLD JMT LEE NOBLE PDG PL PM PT RCL SAUCE SIMAT SUSCO SVOA SYMC TCB TGCI THE TKS TPA UMI WINNER

สูตรบัวพ้นน้ำ: DRT GVREIT KGI KWG LHHOTEL LRH PPM SSC TLOGIS TRT

สูตรยกไฮยกโลว์: FPI PPS-W1

สูตรตั้งลำ: BSBM KTB MONO MONO-W1 PTTGC SSC STAR TTW

สูตรดั้งเดิม: CPALL ERW MONO MONO-W1 PPM RWI SSC TRT

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PL : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้เช่า (leasing) โดยเน้นลักษณะสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) โดยมุ่งเน้นทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็นหลัก อาทิ รถยนต์ เครื่องบิน เรือ นอกจากนี้ยังให้เช่าทรัพย์สินประเภทอื่นๆ อาทิ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทั่วไป

21 กุมภาพันธ์, 2560

ScanHoon for 22 Feb 2017ScanHoon on: 21/02/2017 23:43:30

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AMATA CSC ECL JMT JMT-W1 MANRIN MC NC OCEAN PAP PRANDA RCI SAT TCCC THIP TMB TMT TOP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: JASIF KKC PRIN

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S AMANAH APCS ASP BOL BROCK-W1 CNS COLOR EPCO FSS GC GOLD LEE NOBLE PDG PL PM PT PYLON RCL SIMAT SUSCO SVOA SYMC TCB THE TKS TPA UMI WINNER

สูตรบัวพ้นน้ำ: AH DSGT FPI PRIN SPVI

สูตรยกไฮยกโลว์: GLOBAL ITD KKC RCI TAE TSE

สูตรตั้งลำ: AMATA AMC GLAND GLOBAL NCH

สูตรดั้งเดิม: GLOBAL LHBANK SPVI UMI

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CSC : บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผู้ผลิตและจำหน่ายฝาสำหรับปิดผนึกภาชนะประเภทขวด อาทิ ฝาจีบ ฝาอลูมิเนียมเกลียวกันปลอม ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน์ ฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป ฝาวงแหวนแม็กซี่พี ฝาพลาสติก และฝาคอมโพสิต สำหรับผนึกขวดบรรจุน้ำอัดลม น้ำดื่ม นม เบียร์ สุรา โซดา น้ำผลไม้ ซุปไก่สกัด รังนก และเวชภัณฑ์ รวมถึงเครื่องผนึกฝาจีบแบบคันโยกและเครื่องผนึกฝาแม็กซี่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการให้บริการรับจ้างพิมพ์แผ่นตราต่างๆ

20 กุมภาพันธ์, 2560

ScanHoon for 21 Feb 2017ScanHoon on: 20/02/2017 22:29:45

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CSC ECL LALIN MANRIN MC OCEAN PAP PRANDA PT S & J SAT SINGER TCB TCCC THIP TMB TMD TMT TOP WINNER

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: INOX PREB SABINA TCB VIH WINNER

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S AMANAH ANAN APCS ASP BOL BROCK-W1 CNS COLOR CPR EPCO FSS GC GOLD JMT LEE NOBLE PDG PL PM RCL SIMAT SMIT SUSCO SVOA SYMC THE TK TKS TMW TPA UMI

สูตรบัวพ้นน้ำ: ASIMAR BFIT DAII GLAND IMPACT KKC LALIN LIT MILL NTV PRANDA SAT SPRC TMT TPRIME TTA TTA-W5

สูตรยกไฮยกโลว์: BAT-3K COLOR INOX PAP SELIC TMT UV

สูตรตั้งลำ: AMATA BEAUTY BWG DAII GLAND NOK PRANDA PSL SPRC SUSCO TOP TTA UREKA

สูตรดั้งเดิม: ASIMAR ASN BWG COLOR DAII MILL-W3 PSL-W1 QHPF SKR TTA YUASA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SAT : บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นกลุ่ม รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุกและอุตสาหกรรมเครื่องยนต์การเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ผู้ประกอบยานยนต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีการทำสัญญาซื้อขายระยะยาว และผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่