23 มีนาคม, 2560

ScanHoon for 24 Mar 2017ScanHoon on: 23/03/2017 22:15:53

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AMATA BKI CIG ECL ECL-W2 GFPT GIFT GYT HANA HTECH L&E L&E-W3 MFC PL PL-W1 S & J SNC TCCC TMILL-W1 TPOLY TPOLY-W2

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ECL-W2 MFC MFC-W1 SPORT-W5 TMILL-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ABPIF AH CSR EE GREEN GREEN-W4 KCAR KYE SAUCE SIMAT SIMAT-W2 SIMAT-W3 SYMC TU-PF UP

สูตรบัวพ้นน้ำ: EPG GLD HFT MATCH MBAX MBAX-W1 NUSA NYT PJW SPC

สูตรยกไฮยกโลว์: EASON GENCO HFT L&E L&E-W3 PRECHA SPORT

สูตรตั้งลำ: AH AMATAV BJCHI CIMBT EPG GLD HPT MBAX RCL RML

สูตรดั้งเดิม: BTW CIMBT HOTPOT HPT K MBAX PPP RWI TGPRO TVT UMS VGI-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

RCL : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: เป็นสายการเดินเรือที่ประกอบธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลที่มีฐานประกอบกิจการในประเทศไทย ดำเนิน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ 1. Shipper Owned Container 2. Carrier Owned Container และ 3. การให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์ โดยมีเครือข่ายสำนักงานที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย

ScanHoon for 23 Mar 2017ScanHoon on: 23/03/2017 00:26:01

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CHOTI CIG ECL GFPT GIFT GREEN GREEN-W4 HANA HTECH L&E L&E-W3 MATI ROH S & J SIMAT SIMAT-W2 SIMAT-W3 TCCC TPOLY TPOLY-W2 TTLPF URBNPF VARO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: DIMET-W1 GENCO-W1 L&E L&E-W3 M-PAT SPORT-W5 TMC-W1 TVO

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ABPIF AH CSR EE KCAR KYE PL SAUCE SNC SYMC TSTH TU-PF

สูตรบัวพ้นน้ำ: CPF GTB M TPCH

สูตรยกไฮยกโลว์: EARTH GBX GTB PLE-W3 SMPC TMC TVT UTP

สูตรตั้งลำ: AAV AMATAV BTS GEL GIFT HANA PLE SPACK TPOLY

สูตรดั้งเดิม: ABICO BEC BTS CPF DAII EKH GENCO-W1 LIT NCL-W1 RWI-W1 SCI SEAFCO SELIC SPACK SPORT TMC WIIK-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยมีบริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวล เป็นบริษัทแกน

21 มีนาคม, 2560

ScanHoon for 22 Mar 2017ScanHoon on: 21/03/2017 21:16:35

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CCN CHOTI GFPT GIFT GIFT-W1 GREEN GREEN-W4 HTECH LEE PL PLAT SIMAT SIMAT-W2 SIMAT-W3 SNC TIF1 TPOLY TPOLY-W2 TSF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: GREEN-W4 SIMAT SIMAT-W2 SIMAT-W3

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ABPIF AH ECL EE KCAR KYE L&E-W3 MATI SAUCE SPI SYMC TSTH TU-PF UP

สูตรบัวพ้นน้ำ: AIT BWG LDC LRH MOONG MOONG-W1 SMPC

สูตรยกไฮยกโลว์: AAV ABC AIT BIGC CTW GFPT IFS LEE PJW PLAT SIMAT SIMAT-W2 SIMAT-W3 SPORT-W5 SVOA TEAM TSF VPO

สูตรตั้งลำ: AEC AMATAV BIG BJCHI BWG BWG-W4 CI ECL GBX GJS GREEN GREEN-W4 GSTEL GTB KTC LDC LIT M MK PJW RP SCB SCN SIAM SIMAT SSSC SUC SUPER TFD TNR TPBI VPO

สูตรดั้งเดิม: ALLA AMATAV AQUA BWG-W4 CENTEL CHG CI COMAN CPALL CPI DNA EVER FER GBX GENCO GJS GSTEL JASIF KCM LDC M PJW PTTEP SAM SAMART SANKO SCN SIAM SPORT-W5 SUPER TAKUNI TNR TSF TVD VPO

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

ECL : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถ โดยมุ่งเน้นรถยนต์มือสองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถตู้ รถกระบะ และอื่น ๆ สินเชื่อ Floor Plan เป็นการให้บริการเงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการซื้อรถยนต์ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการหลังการขาย โดยการให้บริการรับต่อทะเบียนรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์