26 เมษายน, 2560

ScanHoon for 26 Apr 2017ScanHoon on: 26/04/2017 01:10:24

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CCN CCN-W1 GCAP IRPC KYE PTTGC SINGER SMIT TMILL-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SMIT TMILL-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ABPIF AIRA-W2 AMANAH AYUD BIGC EE K KWG MATI MFC MOONG-W1 OCC PDG SIMAT-W2 SIMAT-W3 TH TH-W1 TH-W2 THANA TU-PF

สูตรบัวพ้นน้ำ: GC PATO TDEX TPA

สูตรยกไฮยกโลว์: CMO GCAP

สูตรตั้งลำ: BKD CSL GCAP LST PLANB PPP SIM SMIT

สูตรดั้งเดิม: BA BKD DNA LST MBKET PPP SPCG TPA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ 1) ธุรกิจปิโตรเลียม โดยมีโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่ จ. ระยอง เพื่อผลิตและจำหน่าย น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และน้ำมันเตา เป็นต้น 2) ธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ จำหน่ายให้ผู้ประกอบการนำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปชนิดต่างๆ 3) ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล 4) ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ดินเปล่า

21 เมษายน, 2560

ScanHoon for 24 Apr 2017ScanHoon on: 21/04/2017 23:07:06

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BFIT CHOTI EGCO IRC KYE SINGER TISCO VNT

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: KOOL MNIT NMG SSC TKT

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ABPIF AIRA-W2 AMANAH AYUD BIGC CCN-W1 EE K KCAR KTB KWG MATI MFC MOONG-W1 OCC PDG SIMAT-W2 SIMAT-W3 SMIT TH TH-W1 TH-W2 THANA TU-PF UPF

สูตรบัวพ้นน้ำ: BFIT CCP CGD CSS EGCO KKP PAF PRAKIT SRIPANWA SUC TPAC TVT UTP WICE

สูตรยกไฮยกโลว์: BFIT DIMET-W1 KYE PR PRANDA ROJNA SEAFCO SIM TMI UKEM UTP

สูตรตั้งลำ: BCH CGD DELTA DIMET EGCO JMT KKP TKS TVT

สูตรดั้งเดิม: ASK BCH CGD CSS EA KKP OISHI S-W1 TKS TVT UBIS WHA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

KKP : ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน โดยธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ดำเนินการภายใต้ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุน ดำเนินการภายใต้บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด และ Phatra Asset Management (Cayman)