24 พฤษภาคม, 2559

ScanHoon for 25 May 2016ScanHoon on: 24/05/2016 22:21:48

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BEAUTY DNA DRT EASON EGATIF KTP PACE RML RML-W4 SYNEX THAI THANI XO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AKP EASON RML SOLAR SRICHA TIW

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S CPF GPSC IVL IVL-W1 IVL-W2 PJW PLAT QTC RICHY RPC SUPER-W3 TCMC TMI TVD

สูตรบัวพ้นน้ำ: CKP-W1 EA MACO

สูตรยกไฮยกโลว์: TNDT

สูตรตั้งลำ: AJD-W1 ASK FMT HANA SRICHA SYNTEC TFG THREL TKN TMC TMC-W1

สูตรดั้งเดิม: AKP LOXLEY MBKET SVI TMC-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TNP : บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: TNP ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่รวมอาหารสดภายใต้ชื่อ "ธนพิริยะ" ปัจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น 12 สาขา แบ่งออกเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต 11 สาขา และศูนย์ค้าส่ง 1 สาขา ซึ่งทุกสาขามีที่ตั้งในจังหวัดเชียงราย

23 พฤษภาคม, 2559

ScanHoon for 24 May 2016ScanHoon on: 23/05/2016 17:07:10

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CRANE DNA EASON HMPRO PLAT SPC SYNEX THAI UPOIC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: EASON MAX SOLAR TIW

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S CPF DRT IVL-W1 IVL-W2 M-CHAI PJW QTC SUPER-W3 TCMC TMI TVD XO

สูตรบัวพ้นน้ำ: CM

สูตรยกไฮยกโลว์: AJD-W1 EASON SYNEX TCB TNP

สูตรตั้งลำ: AMATAV BKD BLA SAMART-W SCI TCB THAI

สูตรดั้งเดิม: AMATAV AOT BKD SAMART

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SCI : บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ1.ผลิตและจำหน่ายตู้สวิทช์บอร์ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ 2.ผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และโครงสร้างเหล็กชุบกัลวาไนซ์และบริการชุบสังกะสี 3.ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (ปัจจุบันมีธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก)4.ธุรกิจบริการรับเหมาติดตั้งระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าจำหน่าย