24 มิถุนายน, 2559

ScanHoon for 27 Jun 2016ScanHoon on: 24/06/2016 23:06:03

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BAT-3K BJC BWG ECOMM GLD GLOBAL HMPRO MACO MCS SIRI TGOLDETF THAI VGI

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BCHAY BJC BWG CENTEL ECOMM GLD Q-CON SIRI-W2 TGOLDETF THAI TIW TMB

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AAV AP BFIT BLAND CBG CKP-W1 DRT EASON ERW HTC IVL-W1 IVL-W2 LALIN MONO-W1 NOK QH RML RML-W4 SIRI-W2 SUSCO-W1 TIW TMW TNITY TWZ TWZ-W4 VGI-W1 YUASA

สูตรบัวพ้นน้ำ: DTC GIFT GLD MC TGOLDETF

สูตรยกไฮยกโลว์: BJC DTC ECL NCL NCL-W1 SAPPE

สูตรตั้งลำ: AJD-W2 CPNRF ECL LHSC PSTC-W1 SPF

สูตรดั้งเดิม: GSTEL LHSC TGPRO

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

MCS : บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Fabricated Steel) โดยเฉพาะโครงสร้างเหล็กที่เป็นคาน (Beam) และเสา (Column Box) ที่มีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่

ScanHoon for 24 Jun 2016ScanHoon on: 24/06/2016 00:30:37

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BJC CKP-W1 ECOMM MACO MONO PTTEP SGP SLP SUSCO-W1 THAI TRU VGI VGI-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BJC CIG-W5 CKP-W1 SUSCO SUSCO-W1 TH-W1 THAI VGI-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AAV AP BAT-3K BFIT BLAND BWG CBG DRT EASON ERW FSMART HTC IVL-W1 IVL-W2 LALIN MINT MONO-W1 NOK PJW PTL QH RML RML-W4 SIRI-W2 TMW TNITY TVD TWZ TWZ-W4 YUASA

สูตรบัวพ้นน้ำ: AGE AHC BCP ECL JUBILE PL

สูตรยกไฮยกโลว์: ARROW COLOR SAT

สูตรตั้งลำ: ADVANC AJD-W1 BBL DTC ECL INTUCH MBK SAT TACC TISCO TTW TU

สูตรดั้งเดิม: ARROW BTS-W3 CGD-W3 ECL ECL-W2 GREEN MBK PSTC-W1 RWI-W1 S-W1 SCCC SST UREKA-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: 1. ผลิต ทำการตลาด และจัดจำหน่าย (1) ผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์แก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง (2) ผลิตภัณฑ์ด้านอุปโภคบริโภค ได้แก่ ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ซึ่งทำจากนม สินค้าเครื่องใช้ส่วนตัว (สบู่ แชมพู และเครื่องสำอาง) และสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน (กระดาษทิชชู่และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด) 2. นำเข้า และจัดจำหน่าย (1) ผลิตภัณฑ์ด้านเวชภัณฑ์ ได้แก่ เภสัชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ (2) ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิค ได้แก่ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ (3) ผลิตภัณฑ์ด้านหนังสือและนิตยสาร เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน 3. ออกแบบ จัดหา และจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ เครื่องมือเพื่อการอุตสาหกรรม อุปกรณ์คลังสินค้าและขนส่งสินค้า และโครงเหล็กเสาไฟฟ้าแรงสูงชุบสังกะสี 4. ให้บริการด้านพิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่ง และจัดส่งสินค้า (โลจิสติกส์) 5. ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจอื่น ๆ