14 กรกฎาคม, 2560

ScanHoon for 17 Jul 2017ScanHoon on: 14/07/2017 16:52:11

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BAFS BBL BKD KKP PYLON SAWAD-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ERW MCOT TFUND

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A ASIAN BOL CPL CSP DTC ERW GIFT-W1 GJS-W3 HANA IT MATCH MBAX MBK PATO SWC TMILL TMILL-W1 TYCN UBIS

สูตรบัวพ้นน้ำ: CRANE TMC

สูตรยกไฮยกโลว์: BAFS CBG DIMET EE L&E MBAX MTLS TMILL-W1

สูตรตั้งลำ: JASIF KKP QHPF RATCH SCC TNH

สูตรดั้งเดิม: GLOW LHBANK QHHR QHPF SCC TCMC TMC-W1 TNH TREIT

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

MATCH : บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ปัจจุบันบริษัทมีการประกอบธุรกิจ 4 กลุ่มธุรกิจ คือ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ธุรกิจตัดต่อเทคนิคทางภาพและเสียง (Post Production) และมีการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจให้เช่าสตูดิโอ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง