31 ตุลาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 3 Nov 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 31/10/2014 17:00:40

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ACD ACD-W2 AJP CHINA CYBER DNA GL-W3 IFEC INOX JCT KC LIVE MILL-W2 RCI SUPER SYNTEC TCC TCC-W2 TCC-W3 TCC-W4 TCMC-W1 TEAM TGROWTH TIES TIES-W2 TMC WAT-W1 WIN

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AEC AJP INOX KC LIVE LIVE-W2 TCMC-W1 UP

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S AKR AQ AQ-W2 ARIP BROCK BTC CEI CIG CPR CWT-W2 ECL ESTAR EVER FPI FVC GEL-W4 GENCO GRAND LHK MANRIN NINE NIPPON-W OCEAN PPS PRINC RCI-W1 SAM SEAFCO SIAM SIS SMM SPPT SVOA TGPRO TKT TPIPL TPP TRT TRT-W2 UNIQ WAT-W2 WIIK ZMICO

สูตรบัวพ้นน้ำ: APCO CNS DCC FSS GBX KIAT MFEC NNCL SITHAI SWC TICON TK TRUBB WORK

สูตรยกไฮยกโลว์: AJP-W1 AKP STA TCC TK TMI-W1 TRUBB

สูตรตั้งลำ: BAY BEC BIGC BTS CCET CKP CPALL CPNCG DCC GLOW IFEC-W1 KKP RS SENA SLC-W3

สูตรดั้งเดิม: BGH BTS-W3 CCET CPNCG ESSO GLOBAL MOONG QHPF ROBINS ROJNA TLUXE-W2 TTCL

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจบันเทิง ด้วยความเป็นเครือข่ายความบันเทิง ดำเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจร อาทิเช่น งานเพลง โชว์บิซ สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ

30 ตุลาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 31 Oct 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 30/10/2014 16:49:01

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ACD ACD-W2 DNA EICT EVER EVER-W1 IFEC JCT MJD NIPPON NIPPON-W RCI RCI-W1 SUPER TCC TCC-W2 TCC-W3 TCC-W4 TGROWTH TIES TIES-W2 TRT TRT-W2 WAT-W1 WAT-W2

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: MK RCI-W1 TIES-W2 TOPP TRT TRT-W2

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S AKR AQ AQ-W2 AQ-W3 ARIP BROCK BSM-W1 BTC CEI CIG CPR CWT CWT-W2 ECL ESTAR FPI FVC GENCO GRAND INOX LHK LOXLEY NINE OCEAN PPS PRINC SAM SEAFCO SIAM SIS SMM SPPT SVOA SYNTEC TKT TMC TPIPL TPP UNIQ WIIK WIN ZMICO

สูตรบัวพ้นน้ำ: AIE CPNRF KCAR SPC STA UMI

สูตรยกไฮยกโลว์: ACAP ANAN BEC BKD-W1 CGD CGD-W3 CPN GRAND TGCI UMI WAT

สูตรตั้งลำ: BJC CHINA CKP INET ITD SPC TMC TRUBB TTW

สูตรดั้งเดิม: AIE BJC DRT IVL SCC TRUBB UMI

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า พลังน้ำ เป็นบริษัทแกน

29 ตุลาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 30 Oct 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 29/10/2014 16:48:25

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ACD APURE BEAUTY CHG DNA EE EICT ESTAR HEMRAJ IFEC MILL-W2 MJD MLINK NIPPON NIPPON-W NUSA-W1 PAF PTG RCI RCI-W1 SUPER TCC-W3 TGROWTH TPOLY TRUEIF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ESTAR IEC RCI RCI-W1 WAT-W1 WAT-W2

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S AKR AQ AQ-W2 AQ-W3 ARIP BTC CEI CIG CPR CWT CWT-W2 ECL EVER FPI FVC GENCO GLAND-W2 GRAND INOX LHK MANRIN NINE OCEAN PE PPS PRINC SAM SEAFCO SIAM SIS SMM SPPT SVOA SYNTEC TCC-W4 TKT TMC TPIPL TPP TRT UNIQ WIIK WIN ZMICO

สูตรบัวพ้นน้ำ: BFIT BWG CPR CTW ESSO LEE LH-W3 MAKRO PDG RS SUTHA TAE TGCI TICON

สูตรยกไฮยกโลว์: AEC-W2 ASIA BEAUTY CEN-W3 CHO CHO-W1 CSP CTW CWT-W2 EFORL GCAP KGI MPG PDG SSC STAR TRUEIF UIC UWC-W1 VGI

สูตรตั้งลำ: BFIT DELTA MAKRO MK NYT PTTGC SC THRE TISCO TRT-W2 UIC WAT WAT-W1

สูตรดั้งเดิม: BANPU BAY BLAND BLAND-W3 BWG DCC EASTW GJS-W2 GJS-W3 HOTPOT MAKRO SAMCO SC SCB TISCO

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

APURE : บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: เป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) โดยดำเนินธุรกิจผ่านทางบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป ประเภทข้าวโพดบรรจุกระป๋อง ผัก ผลไม้สดและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด