30 พฤศจิกายน, 2558

ScanHoon for 1 Dec 2015ScanHoon on: 30/11/2015 23:33:01

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: HFT IRC MINT TF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: DELTA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BFIT BLA COLOR-W1 CPNCG CRYSTAL EPG PB SPORT

สูตรบัวพ้นน้ำ: DTC FNS MBK TF TU

สูตรยกไฮยกโลว์: PSL RWI RWI-W1 VNG

สูตรตั้งลำ: MINT SF TAPAC TAPAC-W2 TF

สูตรดั้งเดิม: RWI-W1 TFUND U-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น

27 พฤศจิกายน, 2558

ScanHoon for 30 Nov 2015ScanHoon on: 27/11/2015 22:47:17

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: HFT IRC METCO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BFIT BLA CPNCG CRYSTAL EPG FMT INSURE PB SPORT TOP

สูตรบัวพ้นน้ำ: WORK

สูตรยกไฮยกโลว์: DEMCO-W6 IRC METCO SGP

สูตรตั้งลำ: BECL FNS IRC PSL TOG

สูตรดั้งเดิม: DCORP DELTA PSL TOG

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

HFT : บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก

26 พฤศจิกายน, 2558

24 พฤศจิกายน, 2558

ScanHoon for 25 Nov 2015ScanHoon on: 24/11/2015 22:35:21

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BA FSMART NTV SPORT

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: GJS-W2 JCT

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ASIAN BFIT BLA CPNCG CRYSTAL EPG FMT PB TOP

สูตรบัวพ้นน้ำ: AMATAR BAY GLOBAL LHK MBKET PICO Q-CON SAMCO SC SMG TMC TNITY WINNER

สูตรยกไฮยกโลว์: APCS BAY CMO KIAT LH-W3 LOXLEY SC TPOLY

สูตรตั้งลำ: BDMS BKI GLOBAL TTW

สูตรดั้งเดิม: BAY DIF GLOBAL KKC LOXLEY PE PICO POLAR SEAFCO TMC

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในไทยและกัมพูชา ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้เครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ยังรวมถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยาและธุรกิจผลิตน้ำเกลือ เป็นต้น

23 พฤศจิกายน, 2558

ScanHoon for 24 Nov 2015ScanHoon on: 23/11/2015 16:38:56

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BA EPG FSMART MTLS NTV SANKO SAWAD

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: TNH VIBHA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ASIAN BFIT BLA CPNCG FMT PB SPORT TOP

สูตรบัวพ้นน้ำ: ASIA ERW FUTUREPF STANLY TKS TKT TMILL VIH WORK

สูตรยกไฮยกโลว์: ASEFA CGH FORTH KKP NTV PAF TCMC-W1 WIIK

สูตรตั้งลำ: APCS ASEFA BKI BR EIC ERW FSMART GIFT KKP LTX MAJOR NTV SUPER-W3 TIP TISCO TK WIIK-W1 WORK

สูตรดั้งเดิม: APCS BH BKI BR CCP EGCO EIC FORTH IEC KGI KTB LTX MAJOR PAF PK SCC SPCG SUPER SUPER-W3 TKS TTW VGI-W1 WIIK-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

NTV : บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการรักษาพยาบาลครบทุกสาขาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัย ครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง

20 พฤศจิกายน, 2558

ScanHoon for 23 Nov 2015ScanHoon on: 20/11/2015 16:47:12

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: A BA CMR EASTW EPG KCE MTLS SPORT

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BCH LTX

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ASIAN BFIT BLA CPNCG CRYSTAL FMT GL PB TOP

สูตรบัวพ้นน้ำ: A CGH KKP NYT SNC

สูตรยกไฮยกโลว์: ASIMAR COL GPSC MK NCL SPALI SPORT TFD WIIK-W1

สูตรตั้งลำ: CGH COL EPG GIFT KKP LTX SANKO SUPER VIBHA

สูตรดั้งเดิม: CTARAF LTX TFD VGI WICE

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

EPG : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: EPG ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีการลงทุนหลักในธุรกิจแปรรูปพลาสติก ได้แก่ (1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อนและความเย็น ดำเนินการโดย บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (AFC) ซึ่งเป็นบริษัทแกน ภายใต้เครื่องหมายการค้า "AEROFLEX" (2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ ดำเนินการโดย บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด (ARK) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "AEROKLAS" และ (3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดำเนินการโดย บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด (EPP) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "EPP"