31 สิงหาคม, 2558

ScanHoon for 1 Sep 2015ScanHoon on: 31/08/2015 16:48:35

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CPR THE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CPR

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: HFT KWC

สูตรบัวพ้นน้ำ: LUXF

สูตรยกไฮยกโลว์: HFT JAS-W3 JTS LIT MIDA PL-W1 TFI

สูตรตั้งลำ: AEONTS AIT AJD-W1 AOT ASK ASP BCP BDMS BEC BRR CPALL CPR DCON DELTA ECL ECL-W2 GCAP GJS-W3 GLOW HFT IFS KGI LIT LOXLEY MACO-W1 MINT ML PTTGC ROBINS STPI TH100 TICON TISCO TRUBB

สูตรดั้งเดิม: AEONTS AOT BA BCP BROOK CIG-W5 DELTA DRT DTAC EARTH-W4 ECL-W2 EE GCAP GJS-W3 GRAND HTECH IFS JMART JTS LIT LOXLEY-W LUXF MEGA MINT ML NCH NCL NDR NWR OCEAN OCEAN-W1 PAF PTTEP PTTGC PYLON SAM SEAFCO SINGER SLP SPALI SPVI STPI TDEX TFI THANI TICON

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

LIT : บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: LIT ให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีข้อจำกัดในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยแบ่งบริการเป็น 4 ประเภท คือ สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินหรือลิสซิ่ง สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือแฟคตอริ่ง และบริการเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ำประกันซอง สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ และบริการจัดหาสินค้า

28 สิงหาคม, 2558

ScanHoon for 31 Aug 2015ScanHoon on: 28/08/2015 16:47:58

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CPR THE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: PR PTTEP SALEE

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: KWC

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: ECF ECL-W2 EE MK PE PTTEP RCI SAM SAWAD-W1 SCN TH TMB TSI WHAPF

สูตรตั้งลำ: AEONTS BAFS BKD CPR FANCY GLOBAL JAS MEGA ROBINS TIP TVO

สูตรดั้งเดิม: BAFS BEC BKD BTS CIG DIMET ECL KGI MBK MIDA PDG PE PERM ROBINS S11 SAPPE SCB TMILL TPIPL TVO

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวนแบบควบวงจร (one stop shopping center) โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า โกลบอล เฮ้าส์ (Global House) โดยนำระบบ Drive-through มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับสินค้าโครงสร้างของลูกค้า

26 สิงหาคม, 2558

ScanHoon for 27 Aug 2015ScanHoon on: 26/08/2015 16:43:26

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: UNIQ

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AQ AQ-W3 CPR GLOBAL

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: KWC

สูตรบัวพ้นน้ำ: KTB UOB8TF

สูตรยกไฮยกโลว์: FVC GLOBAL STEC

สูตรตั้งลำ: CPR EARTH KKP MINT PPS

สูตรดั้งเดิม: ARIP EARTH NEP

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CPR : บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยาง และยางติดเหล็ก สำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โดยผลิตจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

25 สิงหาคม, 2558

ScanHoon for 26 Aug 2015ScanHoon on: 25/08/2015 16:47:09

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: IFEC IVL

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: MGE

สูตรบัวพ้นน้ำ: AHC

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: FVC MONO

สูตรดั้งเดิม: DCC FVC HTC KPNPF

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจก่อสร้างงานทุกประเภททั้งงานโยธาและ งานเครื่องกล เช่น งานด้านระบบสาธารณูปโภค งานด้านอาคาร งานด้านพลังงาน งานด้านอุตสาหกรรม และ งานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น