29 มิถุนายน, 2559

ScanHoon for 30 Jun 2016ScanHoon on: 29/06/2016 23:01:17

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AP BLAND CKP ECOMM GL KAMART MONO MONO-W1 PTG Q-CON SEAFCO SIRI SLP SPALI TMC TWZ-W3 TWZ-W4 VIH

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BLAND BLAND-W4 CBG CHO CHO-W1 CKP ITD-W1 NEP-W2 Q-CON SPALI TNDT

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AAV BAT-3K BFIT BJC BWG DRT EASON FSMART GLD HTC LALIN NOK OTO PTL QH RML RML-W4 SIRI-W2 SUSCO-W1 TFD TGOLDETF THAI TIW TMW TNITY TRU TWZ VGI-W1 YUASA

สูตรบัวพ้นน้ำ: BAY BCP BIGC BLAND EARTH EARTH-W3 ECF-W1 IFS ITD MK NWR S11 SYNTEC WORK

สูตรยกไฮยกโลว์: ABICO AMC CNT ECF-W1 FVC GENCO HTECH IFS INET ITD KKP KSL MILL-W3 NEP NWR ORI PLE PYLON SRICHA TFG WHA

สูตรตั้งลำ: BCP BLAND-W4 BTS GLOW IMPACT KKP LALIN MK NWR OCEAN ORI S11 TISCO TWZ-W4

สูตรดั้งเดิม: AQUA BIGC DCC DCON-W2 GENCO ITD ITD-W1 MK NEWS NWR ORI QHPF ROJNA SAM SCP SST TPIPL TRUBB UNIQ

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

LALIN : บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย