30 มิถุนายน, 2560

ScanHoon for 3 Jul 2017ScanHoon on: 30/06/2017 17:24:25

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BAFS BROCK CCN JMT MACO MPIC OGC SCCC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: MBK MPG-W1 MPIC OGC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ASIAN BKD BOL CPL CSP DTC ECF-W1 GJS-W3 GLOW GSTEL HANA LEE MOONG PATO SAWAD-W1 SGP SIRI SWC TC TMILL TMILL-W1 TYCN UBIS

สูตรบัวพ้นน้ำ: AIRA CMR MPG SYMC TNH

สูตรยกไฮยกโลว์: AH CCN CEN STAR

สูตรตั้งลำ: CCN CCN-W1 HTECH MACO OHTL PLAT STAR

สูตรดั้งเดิม: AKR CPTGF EASTW MBK MPG-W1 PLAT TKN

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

MACO : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ที่มีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตั้ง และเทคนิคในการนำเสนอ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยให้บริการอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา วางแผนสื่อโฆษณา การให้บริการผลิตและติดตั้งงานโฆษณา การจัดกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการสื่อโฆษณา

29 มิถุนายน, 2560

ScanHoon for 30 Jun 2017ScanHoon on: 29/06/2017 17:10:25

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BAFS BROCK FVC-W1 GJS MPIC OGC PYLON RS SCCC TCCC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BAT-3K CENTEL MALEE MPIC SCB-P

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ASIAN BKD BOL CPL CSP DTC ECF-W1 GC GLOW GSTEL HANA LEE MBAX MOONG PATO SAWAD-W1 SGP SIRI SWC TC TMILL TMILL-W1 TYCN UBIS

สูตรบัวพ้นน้ำ: BAT-3K CENTEL CHG CPI LHBANK SCB SCCC TDEX TEAM TRUE TTCL VPO WAVE

สูตรยกไฮยกโลว์: ASAP CENTEL STANLY

สูตรตั้งลำ: BAT-3K MAJOR OGC OHTL SHANG TTW

สูตรดั้งเดิม: APCO CEN CEN-W4 CSL ITEL QTC TTCL

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SCCC : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และปูนสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า อินทรี ทั้งในลักษณะผงและเม็ด รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร

27 มิถุนายน, 2560

ScanHoon for 28 Jun 2017ScanHoon on: 27/06/2017 18:32:38

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BEC BROCK DTC EA ECL-W2 GJS GRAMMY HFT JMT LEE MAKRO MINT PK PYLON RS SPG SVI SYNEX THIF TKS TRU

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BEC DTC FMT LEE MNRF Q-CON TWZ TWZ-W4 UWC-W2 VARO

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AF APURE ASIAN BKD BOL CPL CSP ECF-W1 FVC-W1 GC GIFT-W1 GLOW GSTEL HANA MBAX MBAX-W1 MOONG PATO SAWAD-W1 SGP SIRI SWC TC TCB TMILL TMILL-W1 TYCN UBIS

สูตรบัวพ้นน้ำ: AEC AU CI DCC DTC FVC GRAMMY GRAND IMPACT NCL POPF SCP SF SRICHA TEAM TGCI UMI UPF WICE

สูตรยกไฮยกโลว์: BEC BROCK FVC PRECHA TEAM WIIK

สูตรตั้งลำ: AEC BJC GJS GLOW GSTEL IMPACT JMT KBANK MINT OHTL POPF RCL SITHAI TCJ TPRIME TRU UPF

สูตรดั้งเดิม: AEC AU CHOW CI EGATIF IMPACT JASIF POPF Q-CON RCI SCB SF SITHAI SRICHA TEAM TRITN TSE UWC

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

BROCK : บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อจำหน่าย ในกรุงเทพมหานคร ภูเก็ตและสมุทรปราการ