31 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 3 Feb 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 31/01/2014 16:49:02

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: M-II MGE

สูตรบัวพ้นน้ำ: MBKET

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: ASP EGCO ILINK JAS MBKET POPF

สูตรดั้งเดิม: ASIAN GEN KMC KTC MBKET MCOT NBC-W1 SCC

MBKET : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน นายทะเบียนหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อนุพันธ์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

30 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 31 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 30/01/2014 18:21:14

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: NOBLE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: M-II MGE

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: EFORL RPC TVD

สูตรตั้งลำ: CNS SSI

สูตรดั้งเดิม: BIGC CENTEL OFM RPC SSI TMT

EFORL : บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายในอาคาร ผ่านสื่อดิจิตอลและไม่ใช่ดิจิตอลในกลุ่มห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รวมทั้งให้บริการสื่อโฆษณาประเภทป้ายนอกบ้านขนาดใหญ่ เช่น ป้ายโฆษณาหน้าอาคารจัตุรัสจามจุรี

29 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 30 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 29/01/2014 16:43:19

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:NOBLE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: M-II MGE

สูตรบัวพ้นน้ำ: CHOW

สูตรยกไฮยกโลว์: AQUA GRAND

สูตรตั้งลำ: IRCP MAKRO NOBLE RPC

สูตรดั้งเดิม:

NOBLE : บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย รับจ้างก่อสร้าง ให้เช่าและให้บริการ และให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้างในประเทศไทย

28 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 29 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 28/01/2014 16:54:25

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: EA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: M-II MGE

สูตรบัวพ้นน้ำ: MAKRO

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: AQUA IFEC IRCP MAKRO

สูตรดั้งเดิม: AQUA MAKRO SMM-W2 TSTH

EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: 1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล ประกอบด้วยสินค้าหลัก 3 ชนิด ได้แก่ 1) ไบโอดีเซล(B100) 2) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 3) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากการผลิต ได้แก่ กลีเซอรีนดิบ(Crude Glycerine) และ กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid : FFA) 2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 278 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ ลำปาง และ พิษณุโลก

27 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 28 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 27/01/2014 16:49:28

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: KWC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: UMI

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: M-II MGE

สูตรบัวพ้นน้ำ: BKI

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: POPF

สูตรดั้งเดิม: BIGC GLD TFUND VGI

BKI : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยอันได้แก่ การประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยยานยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ

24 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 27 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 24/01/2014 16:44:03

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: NOBLE TTL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: GLD METCO

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: M-II MGE

สูตรบัวพ้นน้ำ: BAFS BCH MCS TTL

สูตรยกไฮยกโลว์: AI AOT EA ENGY GRAND GUNKUL IFEC JMART KTC MCS MDX NOK SGP SRICHA TFD TKS UNIQ

สูตรตั้งลำ: ASP BAFS CNS DELTA HEMRAJ JMART MALEE SCC TGOLDETF TKS VIBHA

สูตรดั้งเดิม: ABPIF BAFS BBL BCP GJS IEC JMART MALEE NEP SYNEX TOP TSTH VIBHA

TTL : บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตเส้นด้ายและผ้าผืนเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

23 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 24 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 23/01/2014 16:45:34

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: HANA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: UMI

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: M-II MGE

สูตรบัวพ้นน้ำ: PYLON TVO

สูตรยกไฮยกโลว์: TCMC-W1

สูตรตั้งลำ: ABPIF AOT BANPU BTSGIF CSL GRAND KTC LPN MBK MILL SCB TKS

สูตรดั้งเดิม: ACD-W2 BANPU BLA BTSGIF BWG CPN IRPC IVL LPN MAJOR MCOT MILL MINT NOK THCOM TMT TWZ

HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนย่อย โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ PCBA ประกอบและทดสอบการทำงานของ IC LED และประกอบ Liquid Crytal on Silicon (LCoS) ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทย จีน และสหรัฐอเมริกา

22 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 23 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 22/01/2014 16:50:50

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: M-II MGE

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: BEC CMO-W1 UV

สูตรตั้งลำ: BTSGIF SMT TMB

สูตรดั้งเดิม: BEC DRT GLOW SMT

BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก คือ 1) ธุรกิจดำเนินการออกอากาศและสื่อโฆษณา เช่น ธุรกิจโทรทัศน์ ระบบฟรีทีวี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ภายใต้สัญญาร่วมดำเนินกิจการฯ กับ อ.ส.ม.ท. และธุรกิจวิทยุ 2) ธุรกิจดำเนินการจัดหา ผลิตรายการ เช่น รายการบันเทิง สารคดี การแสดงโชว์/คอนเสิร์ต เป็นต้น

21 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 22 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 21/01/2014 16:57:19

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: GFPT

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: MJLF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: M-II MGE

สูตรบัวพ้นน้ำ: ILINK

สูตรยกไฮยกโลว์: AUCT MLINK PRINC-W1 SVI SYMC

สูตรตั้งลำ: CCET CGD DRT ILINK SIM SIMAT SPF SVI SYMC

สูตรดั้งเดิม: CCET JUBILE MCOT

AUCT : บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเป็นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สิน รวมทั้งให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูลโดยทรัพย์สินที่บริษัทจัดการประมูล มี 3 ประเภทคือ 1) รถยนต์ มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 71-73 ของรายได้รวม 2) รถจักรยานยนต์ มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 13-15 ของรายได้รวมและ 3) ทรัพย์สินประเภทอื่นมีสัดส่วนรายได้ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวม

20 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 21 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 20/01/2014 16:42:48

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: GFPT MGE TOG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: WAT

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: M-II

สูตรบัวพ้นน้ำ: TAPAC

สูตรยกไฮยกโลว์: WIN

สูตรตั้งลำ: EVER FPI LEE MK

สูตรดั้งเดิม: AGE BCH BEAUTY CWT-W2 EVER FPI IEC PYLON RS SPF TCMC-W1

TOG : บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ชื่อย่อ TOG เดิมใช้ชื่อว่า บริษัทไทยโปลีเมอร์เลนส์ จำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2534 โดยกลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรมTOGก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายสายงานการผลิตเลนส์สายตาพลาสติกจากเดิมที่กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม มีธุรกิจเดิมผลิตเลนส์สายตากระจกที่ดำเนินธุรกิจในนาม บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด (บริษัทย่อย) หรือ TOC มานานกว่า 50 ปี TOGมีการจำหน่ายเลนส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

17 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 20 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 17/01/2014 16:50:24

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: GLAND-W1 HK MGE SAWANG TOG TTL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: TYCN

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: M-II

สูตรบัวพ้นน้ำ: TYM

สูตรยกไฮยกโลว์: CCP GRAND HTC INET JUTHA KAMART KKC NIPPON-W PAE RCI SPVI SUPER TRUBB-W1

สูตรตั้งลำ: AJP STAR-W2

สูตรดั้งเดิม: BLAND-W3 CCP CHO KKC KMC PPP SLC-W2 TCC TFUND TNH TOP TSF TSF-W2 WIN WORK

TFI : บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจผลิตฟิลม์ประเภทบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ ได้แก่ BOPP Film, Polyester Film, CPP Film และ Metallized Film เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

16 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 17 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 16/01/2014 16:40:19

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: GFPT MGE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: M-II TTL

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: SEAFCO

สูตรตั้งลำ: ADVANC AJP AP ASP BLAND-W3 EMC GUNKUL HTC JMART KKP KTB KTC MFEC NIPPON PLE RML SAMTEL SC SCP SEAFCO SINGER SIRI SITHAI SLC SPALI SPCG STPI TIES TNH TSF UOBKH VIBHA

สูตรดั้งเดิม: AIT AJP AKR AMATA ASP BCP BEAUTY BKD BTC CENTEL CHG CK CPN CRANE CSL CSS EASTW ENGY ERW FOCUS-W1 GEN GOLD GUNKUL HEMRAJ HMPRO HTC INET IRPC ITD JMART KAMART KBS KKP KTC LH LHBANK LIVE LOXLEY MFEC MILL MLINK NIPPON NIPPON-W NOK NWR-W1 PACE PAE PF PLE RCI SENA SF SIM SIRI-W1 SPCG SVOA TFD TFD-W2 TGPRO TH TIES TMB TPIPL TRC TRUBB TVD UNIQ UTP VIBHA WHA

UMI : บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องโมเสก ตรา ยูเอ็มไอ กระเบื้องเซรามิกปูพื้น ดูราเกรส กระเบื้องเซรามิกบุผนัง ดูราเกรส ลีลา

15 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 16 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 15/01/2014 16:54:02

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: MGE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AGE-W1 WHA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: M-II TTL

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: AJP AMATA CFRESH GFPT GOLD GOLD-W1 KMC MEGA MLINK NMG-W3 NOBLE SEAOIL TFD THREL WHA

สูตรตั้งลำ: CPNRF ECF LHK SPF

สูตรดั้งเดิม: AAV AP BAY BLAND BTS CNT CPNRF ECF GL LHK MCS MDX NWR PRIN PS SAMART SC SEAOIL SIRI SRICHA STPI SUSCO TIPCO TK

SEAOIL : บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับลูกค้าทางทะเลและทางบก และธุรกิจบริการในธุรกิจจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ แก่ที่พักอาศัยในทะเล เรือเดินทะเล และแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ (Supply Management)

14 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 15 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 14/01/2014 17:01:05

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: MJLF TCP

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: M-II TTL

สูตรบัวพ้นน้ำ: SMK TCP

สูตรยกไฮยกโลว์: AP CIMBT CSL DCON SIRI-W1 STPI TNDT TRUE

สูตรตั้งลำ: AAV ASP BAY BCP BLAND-W4 CEN CNS CRANE CSL FSS GEN INET IRPC JTS KBS KTC KYE MBKET MINT PACE PRIN RML SAMART SC SCB SCP SF SRICHA TH100 TLOGIS TNDT TPOLY TWZ UV VIBHA

สูตรดั้งเดิม: AOT BLAND-W4 DCON IRPC JTS KBS KGI KTB KYE LEE MBKET MK NCH QH RML SAMTEL SCP SOLAR STA STEC SYNTEC TDEX TFI TH100 THAI TICON TIP TLOGIS TPOLY TRUE UMI UV

GEN-W4 : บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เช่น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คานสะพาน เสาไฟฟ้าคอนกรีต พื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูปและให้บริการงานก่อสร้างและติดตั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพร้อมทั้งการก่อสร้างที่อยู่อาศัย

13 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 14 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 13/01/2014 16:45:55

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: MJLF TCIF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: M-II TTL

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: AOT BH CPN IRPC JAS KTB MONO PS PTL PTTEP SAMTEL SAT SCB SCCC SOLAR STEC SYNTEC TISCO TOP TTA

สูตรดั้งเดิม: AUCT BBL BGH BH BIGC IVL JAS KBANK KSL MAKRO MINT MONO PTTEP SCB SCC SPALI

BGH : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็ง กรุงเทพ) รวมถึงศูนย์ให้บริการลูกค้าต่างประเทศ และมีการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการรักษาพยาบาลผ่านบริษัทในเครือต่างๆ เช่น กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท เป็นต้น

10 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 13 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 10/01/2014 16:48:15

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: TFI

สูตรตั้งลำ: BH STANLY

สูตรดั้งเดิม: EGCO PM PTT SAT SCCC TISCO

BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ และลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศภายในภูมิภาคเอเชีย

09 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 10 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 09/01/2014 16:44:08

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: MGE

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: PRECHA STANLY

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: LVT SAMTEL

สูตรดั้งเดิม: DTAC KBANK PRECHA RPC STANLY TTA

PRECHA : บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออยู่อาศัย ทั้งแนวราบและแนวสูง

08 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 9 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 08/01/2014 16:45:55

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: MGE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: MGE WHA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: PRANDA SUC

สูตรยกไฮยกโลว์: AMC-W1 CGD RCI-W1 RPC TRUBB-W1 TSTH UMI

สูตรตั้งลำ: ARROW ECF MC PRANDA

สูตรดั้งเดิม: ADVANC FPI JUTHA MC PRANDA

WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: พัฒนาและให้เช่าโครงการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน ที่มีลักษณะเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) และแบบสำเร็จรูป (General Warehouse) นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF) อย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ WHAPF

07 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 8 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 07/01/2014 16:42:19

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: OHTL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: LVT-W3

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: ASK TVO

สูตรยกไฮยกโลว์: GL-W3 PLE-W2 THRE

สูตรตั้งลำ: AAV ADVANC ASK KBANK MALEE ROBINS RPC SCB TCAP THRE TVO VNG

สูตรดั้งเดิม: ASK DCC MALEE MILL PE TCAP VNG

TVO : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ กากถั่วเหลือง, ดีฮัล ซอยมีล, ฟูลแฟตซอย, ดีฮัล ฟูลแฟตซอย รวมทั้ง เลซิติน น้ำมันทานตะวัน และกากทานตะวัน

06 มกราคม, 2557

สแำกนหุ้นสำหรับ 7 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 06/01/2014 18:28:02

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: GLD

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: MAKRO

สูตรดั้งเดิม:

MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคระบบสมาชิก แบบชำระเงินสดและบริการตนเอง ภายใต้ชื่อ ?แม็คโคร? โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร (โฮเรก้า) กลุ่มสถาบันต่างๆ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ

03 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 6 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 03/01/2014 16:49:59

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: MGE SAWANG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: ASIAN

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม: ARROW GLD

GBX : บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ลงทุนในบริษัทอื่นและธุรกิจค้าทองคำแท่ง

02 มกราคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 3 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 02/01/2014 16:54:37

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: DELTA GFPT HK M-II

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ASIAN

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: L&E TTL

สูตรบัวพ้นน้ำ: GLOW TGOLDETF

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม: FOCUS TGOLDETF

ASIAN : บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง ภายใต้แบรนด์ TCC, ASS, SAKURA, ASIAN SEAFOODS BRAND และให้บริการรับฝากห้องเย็น