27 กุมภาพันธ์, 2558

ScanHoon for 2 Mar 2015ScanHoon on: 27/02/2015 16:44:28

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CCET CPL ESSO GUNKUL IRCP JMT KAMART KCE KCE-W2 NC NINE NINE-W1 NMG OGC PREB PTG QLT SAWAD SUPER TGCI TRUE TRUEIF WIIK WORK

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CHOTI JMT JUBILE OGC PACE QLT TFD TIF1 TMT

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AMATA ASK BECL CHARAN CPR CWT CWT-W2 EASON GC GL GL-W3 IFS JTS MCS ML PICO SAMCO SAT SENA SF SMIT TC THANI TK UEC UMS

สูตรบัวพ้นน้ำ: AYUD CFRESH MBK SPCG

สูตรยกไฮยกโลว์: CFRESH KCE-W2 TFD TFD-W2 TFD-W3

สูตรตั้งลำ: AGE PTG SAMCO SUPER SUPER-W1

สูตรดั้งเดิม: ASIMAR CBG GENCO-W1 JCT PACE

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

AGE : บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: นำเข้าถ่านหิน และจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (clean coal) คุณภาพสูงจากต่างประเทศให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศ และส่งออก

26 กุมภาพันธ์, 2558

ScanHoon for 27 Feb 2015ScanHoon on: 26/02/2015 16:48:34

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BEAUTY BECL CCET CPL CWT CWT-W2 GUNKUL KCE KCE-W2 MSC NINE-W1 OGC SSPF TGCI TRUE WIIK

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CCET CPL CPR TFD UWC UWC-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AMATA ASK CHARAN CPR EASON GC GL GL-W3 IFS IRCP JTS KAMART MCS ML PICO SAT SENA SF SMIT TC TCC-W2 THANI TK UEC UMS

สูตรบัวพ้นน้ำ: CCET NCL NTV OISHI TREIT

สูตรยกไฮยกโลว์: M METCO OCEAN OGC SUPER TVI TWS UWC UWC-W1 WIIK

สูตรตั้งลำ: AAV AH ANAN M NCL WIIK

สูตรดั้งเดิม: ABC TFD-W2 VNT

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

M : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจร้านอาหาร "เอ็ม เค สุกี้" ร้านอาหารญี่ปุ่น "ยาโยอิ" ซึ่งได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่น รวมถึงร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์อื่นๆ อีก 2 แบรนด์ ได้แก่ "ฮากาตะ" และ "เท็นจิน" ร้านอาหารไทย "ณ สยาม" และ "เลอสยาม" ร้านกาแฟ/เบเกอรี่ "เลอ เพอทิท"

25 กุมภาพันธ์, 2558

ScanHoon for 26 Feb 2015ScanHoon on: 25/02/2015 16:45:15

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BGH CWT CWT-W2 KPNPF KTC KYE MJD MSC NOBLE NPK OGC OHTL PATO SCBLIF TAPAC TC TGCI TH TNITY TRUE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CSC JMT MEGA MSC NYT TC TGCI TPAC UWC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AMATA ASK BECL BROCK CHARAN CPH CPL EASON GC GL GL-W3 IFS IRCP JTS KAMART MCS MGE ML PICO SAT SENA SF SMIT THANI TK TMILL UEC UMS

สูตรบัวพ้นน้ำ: AQ CKP CM CMR IRC M MSC PATO TCCC TPC TR UOBKH

สูตรยกไฮยกโลว์: BGT CEN CEN-W3 MJD NYT PSTC RCI RCI-W1 SST SUSCO TMI-W1

สูตรตั้งลำ: BGT IRC MSC TC TR TVI TWS

สูตรดั้งเดิม: ACD AQ-W3 HMPRO IEC MSC PATO TWZ-W3

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

MSC : บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทและบริษัทย่อยขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์สำนักงาน และการบริการที่เกี่ยวข้อง

24 กุมภาพันธ์, 2558

ScanHoon for 25 Feb 2015ScanHoon on: 24/02/2015 16:44:35

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BECL BGH BWG CHARAN CPL CWT CWT-W2 GUNKUL IRCP JAS KCE KTC LST MJD MOONG NINE NINE-W1 NMG PICO PPP PTG RAM TH TK TLUXE TRUEIF UEC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BECL CHARAN CWT CWT-W2 KIAT LST MGE SCCC TFD UEC UNIPF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AMATA ASK BROCK CPH EASON GC GL GL-W3 IFS JTS KAMART MBKET MCS ML MSC SAT SENA SF SPPT TGCI THANI TMILL UAC-W1 UMS

สูตรบัวพ้นน้ำ: ARROW EASTW HANA INET L&E PRANDA SNC SUSCO

สูตรยกไฮยกโลว์: CCP CGH DIMET-W1 ESSO KAMART KIAT L&E MINT SITHAI TC TLUXE TVO UEC

สูตรตั้งลำ: CSC HANA MINT TTW TVO

สูตรดั้งเดิม: DIMET-W1 MINT-W5

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

AMANAH : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าคงคลัง สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อการพาณิชย์ สัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญาเช่าดำเนินงาน