29 ธันวาคม, 2560

ScanHoon for 3 Jan 2018ScanHoon on: 29/12/2017 21:07:30

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BJC PSTC PSTC-W1 UT VGI WICE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AMATA CTARAF ESTAR HTC JASIF MAKRO NNCL QH ROJNA SC SHANG TREIT

สูตรบัวพ้นน้ำ: KTIS PDI SKR TPBI

สูตรยกไฮยกโลว์: CMO PTL

สูตรตั้งลำ: BJC CK D KTIS MTI PDI QH SKR SMIT SPI STAR THANI TPBI TR

สูตรดั้งเดิม: BLAND CK CPTGF GRAND HARN KTIS MALEE SVOA TEAM TLUXE TR TRITN UNIQ VNG

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CSL : บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจ 3 ประเภท คือ 1.ธุรกิจให้บริการไอซีที 2.ธุรกิจสื่อโฆษณาบนสมุดหน้าเหลือง 3.ธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงและบริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

28 ธันวาคม, 2560

ScanHoon for 29 Dec 2017ScanHoon on: 28/12/2017 17:29:02

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: DTCI EA ICC KTC PSTC PSTC-W1 SGP TDEX TREIT VGI

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: DTAC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AMATA CTARAF ESTAR JASIF JCT MAKRO NNCL QH ROJNA SC SHANG TGCI

สูตรบัวพ้นน้ำ: ADVANC BOL CMO EASON EASTW HOTPOT INTUCH TREIT TU WHABT

สูตรยกไฮยกโลว์: DTAC PAF PSTC-W1

สูตรตั้งลำ: BANPU BOL MPIC PSTC-W1 QHPF SPI SYNEX TREIT VGI-W1

สูตรดั้งเดิม: ARROW BOL DTAC QHPF SPI TREIT U WHABT WIIK

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PSTC : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการดำเนินธุรกิจเป็น 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่1.ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ซึ่งดำเนินการโดย PSTCได้แก่ ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และระบบประหยัดพลังงาน 2.ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยบริษัทย่อย

27 ธันวาคม, 2560

ScanHoon for 28 Dec 2017ScanHoon on: 27/12/2017 16:42:54

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AIT AOT BJC BMSCITH CENTEL CPALL CPN EA ECOMM ERW ESET50 ESSO GPSC KTC PTTEP ROCK TDEX TMB VGI

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: GOLDPF LRH MFC QHHR TREIT

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AMATA CTARAF ESTAR HTC JASIF JCT MAKRO NNCL QH ROJNA SC SGP SHANG TGCI

สูตรบัวพ้นน้ำ: AMC AP ASK GIFT KPNPF LTX SC SPALI-W4 UKEM WHABT

สูตรยกไฮยกโลว์: BJC CENTEL CPN MONO MONO-W1 MPIC NOBLE RS-W3 UTP

สูตรตั้งลำ: LH MINT PSTC-W1 TFD TMT TPIPP UKEM WIIK

สูตรดั้งเดิม: AMC GIFT GIFT-W1 TPRIME UKEM WHABT

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

AIT : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ออกแบบ และรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integration) รวมถึงการจัดหาสินค้า Application of Turnkey Projects จนไปถึงสัญญาการให้บริการของทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน

26 ธันวาคม, 2560

ScanHoon for 27 Dec 2017ScanHoon on: 26/12/2017 16:50:36

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AOT BJC EA ERW GPSC JASIF KBANK KTC VGI

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: NPK

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AMATA CTARAF ESTAR HTC JCT MAKRO NNCL QH ROJNA SC SGP SHANG SRICHA TGCI TIW

สูตรบัวพ้นน้ำ: AIT MSC

สูตรยกไฮยกโลว์: RICHY STA

สูตรตั้งลำ: AIT BCP BTSGIF ECF EPCO FPI NUSA PTG QH STA TFD TMB

สูตรดั้งเดิม: APURE AQ DCORP DNA ECF LH MAJOR MK NUSA SAPPE STPI TAPAC-W3 TFD

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด (GVTP) เป็นบริษัทแกน

25 ธันวาคม, 2560

ScanHoon for 26 Dec 2017ScanHoon on: 25/12/2017 17:05:01

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AOT BMSCITH ENGY ENY ESET50 GPSC ICC IRPC KBANK PTT PTTEP PTTGC SPA TDEX URBNPF UT

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: FSMART JASIF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AGE AMATA CTARAF ESTAR HTC NNCL QH ROJNA SC SGP SHANG SRICHA TGCI

สูตรบัวพ้นน้ำ: CITY CSL MM PPF

สูตรยกไฮยกโลว์: ACAP-W2 AMANAH ECF ECL-W2 SSTSS

สูตรตั้งลำ: ACAP ADVANC AIT ASAP BGRIM CRANE-W1 DIF ECF EGCO LHK THREL

สูตรดั้งเดิม: ACAP ACAP-W2 BEM BLA BPP CITY CPTGF IVL-W2 LHBANK MM SNC TPIPP UPA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง