21 พฤศจิกายน, 2560

ScanHoon for 22 Nov 2017ScanHoon on: 21/11/2017 18:54:25

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CENTEL CHINA ERW ESTAR IFS KKP KTC LANNA MEGA NNCL PRIN PYLON ROH ROJNA SHANG SPA SYNEX TCJ TIW TMB TPAC TTW UT WICE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: DIF ICHI LANNA NEWS-W4 PAF PCSGH SRICHA TIW

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AGE AMATA BMSCITH FSMART IRPC MACO RICHY TICON TLHPF TR TTCL UTP VGI

สูตรบัวพ้นน้ำ: AF AMA CPI CPR GTB HOTPOT PRAKIT SDC UAC

สูตรยกไฮยกโลว์: AJA AS-W1 ETE SCC TCJ-W2 TIW TPAC TRC TTW

สูตรตั้งลำ: AHC CTW EA ESTAR ETE IRCP MFEC PAF SMT TCJ TEAM

สูตรดั้งเดิม: AF BLA CPR ETE LHBANK OTO PAF RPH SCC SEAOIL TEAM TRC

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: EA และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล ประกอบด้วย ไบโอดีเซล(B100) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากการผลิต ได้แก่ กลีเซอรีนดิบ และ กรดไขมันอิสระ 2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสจากไฟฟ้าพลังงานทดแทน ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 โครงการ ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และโรงไฟฟ้าพลังงานลม 8 โครงการ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

20 พฤศจิกายน, 2560

ScanHoon for 21 Nov 2017ScanHoon on: 20/11/2017 17:04:49

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AMATA BJC CGD CPALL CPN ERW ESTAR FC-W1 FC-W2 JMART KKP KTC KWC M MEGA PYLON RICHY ROJNA SF SPA SYNEX TCAP TISCO TMB TTW WHA WHA-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: EFOOD FC FC-W1 FC-W2 ICHI NOBLE PCSGH ROJNA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AGE BMSCITH BR BTC EFOOD IRPC IVL MACO NNCL SHANG TICON TIW TLHPF TR TTCL VGI

สูตรบัวพ้นน้ำ: DTCPF ITD KKP MM NOBLE PHOL ROJNA SCP STEC WHAUP

สูตรยกไฮยกโลว์: CK COMAN CRANE EE ESTAR ICHI JMART-W2 MC MM NCL NCL-W2 NVD PHOL-W1 SC UNIQ UREKA WHAUP

สูตรตั้งลำ: AS BAY CK DCORP FPI JMART-W2 OTO PCSGH ROJNA SC SCP SPA STEC SYNEX TGROWTH

สูตรดั้งเดิม: AJA BAY CIG DCORP FPI FPI-W1 ITD-W1 JMT-W1 MM PCSGH PHOL-W1 ROJNA SEAOIL-W STEC SUPER TGROWTH TPBI UNIQ UREKA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

ESTAR : บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย หรือให้เช่า และธุรกิจสนามกอล์ฟ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง

17 พฤศจิกายน, 2560

ScanHoon for 20 Nov 2017ScanHoon on: 17/11/2017 17:09:11

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AMATA BJC CGD CPALL CPN ECOMM ERW IFS IVL-W2 JMART KTC KWC LHHOTEL M NETBAY RICHY SAT SF SHANG SVOA TCAP THREL TISCO WHA WHA-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: OISHI SHANG TVO

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AGE BMSCITH BTC IRPC IVL JCT MACO MIPF NNCL TICON TIW TMB TR TTCL UTP VGI

สูตรบัวพ้นน้ำ: AEC CPTGF NCH PSTC TCAP TFG-W2 TISCO

สูตรยกไฮยกโลว์: CIG EPG ERW FC FC-W2 M NINE-W1 PPS PPS-W1 TCAP WHA-W1 XO-W1

สูตรตั้งลำ: AIT AMATA COMAN CPN EPG ERW LHHOTEL MCOT RICHY-W1 RICHY-W2 SPALI TFG-W1 XO

สูตรดั้งเดิม: BROOK CPTGF EPG FC-W2 ICHI ITD NINE-W1 NMG-W3 RICHY-W1 RICHY-W2 SCCC SPALI TFG-W2 XO XO-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

LHHOTEL : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

ลักษณะธุรกิจ: LHHOTEL ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 จาก บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ เป็นระยะเวลา 25 ปี สิทธิการเช่าดังกล่าวจะหมดอายุลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2583 มีพื้นที่รวม 47,298 ตร.ม. เป็นพื้นที่ให้เช่า 21,090 ตร.ม. โดย LHHOTEL นำอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกให้เช่าและให้เช่าช่วงแก่บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (LHH) เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยกำหนดเงื่อนไขการต่ออายุอีก 2 คราวๆ ละไม่เกิน 3 ปี โดย LHH ได้แต่งตั้งบริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด เป็นผู้บริหารโรงแรม