31 กรกฎาคม, 2560

ScanHoon for 1 Aug 2017ScanHoon on: 31/07/2017 17:21:23

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: LUXF MINT PDG PICO TOP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: FPI-W1 PICO

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A AEC-W4 AIRA-W2 BAT-3K CENTEL CGH-W2 ERW GPSC MATCH NBC-W1 NINE-W1 PATO PLE SWC TNPC-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ: AAV EVER GLOW J MINT PTT SUC TASCO TFD

สูตรยกไฮยกโลว์: BEAUTY COM7 ORI RS-W3 TASCO TCJ TCJ-W2 WG

สูตรตั้งลำ: APX BAY GEL MINT MINT-W5 SMPC

สูตรดั้งเดิม: APX BSM GEL GLANDRT IVL-W2 M SMPC TASCO TH-W1 TU VIBHA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: เป็นผู้ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจำหน่าย

26 กรกฎาคม, 2560

ScanHoon for 27 Jul 2017ScanHoon on: 26/07/2017 18:36:52

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BMSCITH DTC NBC-W1 NETBAY NINE-W1 PLE TDEX TOP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ACC-W1 BROCK-W1 EVER-W3 FER-W1 IVL-W1 JMART MACO-W1 NCL-W1 NMG NUSA-W2 SAMART-W TTA-W5 UPA-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A AEC-W4 AIRA-W2 BAT-3K CGH-W2 ERW GPSC IT MATCH SWC TNPC-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ: AAV BR CK DELTA EKH ETE KWG RPH SIM TK TWPC WHART

สูตรยกไฮยกโลว์: BR BROCK-W1 MACO NBC-W1 NCL-W1 NMG NPP-W3 PDI PRINC PTT WINNER

สูตรตั้งลำ: ACC-W1 AGE BM EKH HMPRO KWG PRINC SAMTEL SGP SPF WINNER

สูตรดั้งเดิม: BTS-W3 EKH ERWPF FER KWG NBC NMG OTO PSTC RPH TWPC

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PDG : บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด Polyethylene Terephthalate ("ขวด PET") กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะการนำขวด PET ไปใช้งาน ได้แก่ 1)กลุ่มบรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด 2)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำมันพืช 3)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด และ 4)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำปลาและเครื่องปรุงรส

25 กรกฎาคม, 2560

ScanHoon for 26 Jul 2017ScanHoon on: 25/07/2017 16:52:05

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ADVANC DTAC INTUCH MTLS NETBAY PDG PLE RCL SPRC STAR TNPC-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AIRA-W1 FPI-W1 HANA MACO-W1 MIDA-W2 ML-W2 NBC-W1 NINE-W1 NMG-W3 RML-W4

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A AEC-W4 AIRA-W2 BAT-3K BOL CGH-W2 DTC ERW GPSC IT SWC TOP

สูตรบัวพ้นน้ำ: AGE APURE BFIT BMSCITH BTS CTW EGCO HMPRO J PRINC PSTC PTTGC SPA SUSCO

สูตรยกไฮยกโลว์: HMPRO INTUCH JWD MEGA MILL-W3 ML PDG SPA SRICHA TNR

สูตรตั้งลำ: ADVANC BEAUTY BMSCITH CRANE HMPRO INTUCH IT MEGA PDG PRINC PTT SRICHA TNR TPRIME

สูตรดั้งเดิม: AGE FPI IRPC J LPN MACO-W1 PRINC PTTEP RML-W4 TCC TM

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล คอนเทนต์