31 มกราคม, 2560

ScanHoon for 1 Feb 2017ScanHoon on: 31/01/2017 20:34:39

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ACAP AEC GIFT-W1 GLOBAL HTECH KBS KOOL LST MC OCEAN OHTL PMTA SCI TAPAC TAPAC-W2 THE TLUXE UKEM UTP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BTNC IRCP IRCP-W2 OTO ROH

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S AMC APCS ASIAN ASP ATP30 BGT BOL BROCK-W1 CCN CITY CNS COLOR CPR FNS FSS GBX GC GIFT GL GOLD IFS KGI KTIS LEE LHK MILL NOBLE PK PL PRINC PTL RCL SC SIAM SIS SSSC SST SUSCO TGCI TMILL TMT TMW TYCN UMI UVAN WINNER

สูตรบัวพ้นน้ำ: BCPG ESTAR IRCP KBS MBK TCCC WHA

สูตรยกไฮยกโลว์: FN HTECH IRCP PCA SCI SR TNPC VIBHA WICE

สูตรตั้งลำ: CPNRF KBS NPP OCEAN OCEAN-W2 VIBHA VIBHA-W2

สูตรดั้งเดิม: CPH MAKRO STAR

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

KBS : บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากการผลิตน้ำตาลทราย ได้แก่ การขายกากน้ำตาล การขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

30 มกราคม, 2560

ScanHoon for 31 Jan 2017ScanHoon on: 30/01/2017 19:22:04

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ACAP AEC BLAND ESET50 GIFT-W1 IT KOOL LOXLEY LST MONO-W1 MSC MTLS NPK PMTA PTTEP SCI SCN SPPT STA SYNEX THE TKS TLUXE TRUBB UPOIC UTP UV UVAN WG WINNER WORK WORK-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: IRC IRCP-W2 OTO UVAN WINNER

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S AMC APCS ASIAN ASP ATP30 BOL BROCK-W1 CCN CITY CNS COLOR CPR FNS FSS GBX GC GIFT GL GOLD HTECH IFS KGI KTIS LEE LHK MILL NOBLE PK PL PRINC PTL RCL SC SIAM SIS SSSC SST SUSCO SVOA TAE TGCI TKT TMILL TMT TMW TYCN UMI

สูตรบัวพ้นน้ำ: BLAND MAJOR NMG NYT PLAT RPC S11 THCOM TPCH VIBHA

สูตรยกไฮยกโลว์: AEC BM FORTH GOLD MSC THCOM TPCH UTP

สูตรตั้งลำ: KOOL LST MC PMTA PTTEP SITHAI UREKA UREKA-W1 VIBHA

สูตรดั้งเดิม: AQUA BCPG EGATIF NMG NPP TPCH TU

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

AEC : บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงการเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

27 มกราคม, 2560

ScanHoon for 30 Jan 2017ScanHoon on: 27/01/2017 23:57:00

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ACAP AMATA ASIAN AYUD BGT GBX GIFT GIFT-W1 IFS LOXLEY MANRIN MTLS PMTA PRANDA S & J STA SYNEX SYNTEC TKS TLUXE TWPC UTP UVAN WORK WORK-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AIT AYUD BGT DIMET DIMET-W1 IFS MDX MOONG ZMICO

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S AMC APCS ASEFA ASP ATP30 BOL BROCK-W1 CCN CITY CNS COLOR CPR FNS FSS GC GL GOLD HTECH IRPC KGI KTIS LEE LHK LST MILL NOBLE PK PL PRINC PTL RCL SC SIAM SIS SSSC SST SUSCO TAE TGCI TKT TMILL TMT TMW TYCN UMI UV

สูตรบัวพ้นน้ำ: AGE BM MOONG SMK TPRIME TTW

สูตรยกไฮยกโลว์: AGE AYUD COMAN TRUBB TVO

สูตรตั้งลำ: CSS JUTHA KSL NEP SMK STA TKS TRUBB TTW

สูตรดั้งเดิม: DIMET-W1 ECF JSP RPC S11 SMK TCC

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

MTLS : บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคล