29 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 2 Dec 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 29/11/2013 16:49:56

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: M-AAA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: DIMET-W1 TICON-W3 TRUBB-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: CPI PSL SNP

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: CPF DTAC HEMRAJ KAMART LANNA MNIT TIP

สูตรดั้งเดิม: AMC-W1 CKP CPI-W1 DTAC FOCUS-W1 HEMRAJ KGI LANNA LIVE-W1 MNIT SLC-W2 STA STAR-W2 TICON-W3 TIP TRUBB-W1 TYM-W1 VIH

28 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 29 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 28/11/2013 16:48:02

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: TICON-W3

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: CHINA

สูตรยกไฮยกโลว์: BTC CSS DEMCO NOBLE SGP SLC TFI TICON-W3 TUF

สูตรตั้งลำ: CPF DSGT NOBLE

สูตรดั้งเดิม: BAY BECL BGH DSGT M OFM OISHI

27 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 28 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 27/11/2013 16:42:56

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: TIC-P

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: TICON-W3

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: PRIN TIES UOBKH

สูตรยกไฮยกโลว์: AI AIM AIM-W2 CGD JAS NUSA NWR-W1 PLE-W2 RS SIRI-W1 TCMC-W1 TIES TIES-W2 TRT-W2 UOBKH UV

สูตรตั้งลำ: BECL BLAND-W4 CCP HMPRO KGI TFUND TNH TOP TUF

สูตรดั้งเดิม: BLAND-W3 BLAND-W4 DCON EA LIVE-W1 TOP UV

26 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 27 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 26/11/2013 16:56:10

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CPNRF SCC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: BAFS BANPU CGD PTL SVI

สูตรดั้งเดิม: AI BANPU CGD PTL SVI WAT

25 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 26 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 25/11/2013 16:45:39

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม: N-PARK TIW

22 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 25 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 22/11/2013 16:54:17

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: PRECHA

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม:

21 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 22 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 21/11/2013 16:47:51

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: MSPF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: ECL KC

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม:

20 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 21 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 20/11/2013 16:43:29

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: MNIT2

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SAWANG SMPC TMB TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: BCH DRT SORKON TOP

สูตรยกไฮยกโลว์: KTP RASA

สูตรตั้งลำ: GBX SORKON

สูตรดั้งเดิม: DRT GJS

19 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 20 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 19/11/2013 17:11:54

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ACAP PATO SAWANG TTL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SAWANG

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TMB TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: LHK

สูตรยกไฮยกโลว์: FVC

สูตรตั้งลำ: GBX

สูตรดั้งเดิม:

18 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 19 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 18/11/2013 16:47:19

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BUI PATO TTL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BUI SPG

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A TMB

สูตรบัวพ้นน้ำ: AIT ARROW IRC LEE SIAM

สูตรยกไฮยกโลว์: ACAP AEC AIT BUI GEN-W4 HTC IRCP

สูตรตั้งลำ: PATO SPG

สูตรดั้งเดิม:

15 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 18 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 15/11/2013 16:55:41

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BUI TCCC TTL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SCP

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A LTX TMB

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: BJC BTC EPCO EPCO-W1 PATO SCP TNITY UNIQ

สูตรตั้งลำ: IRCP KSL

สูตรดั้งเดิม: IRCP

14 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 15 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 14/11/2013 16:44:42

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EIC EVER LTX SAWANG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: LTX

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A JUTHA

สูตรบัวพ้นน้ำ: CI DSGT HANA LST TMW

สูตรยกไฮยกโลว์: AMC DEMCO-W5 LHK LTX

สูตรตั้งลำ: GRAMMY

สูตรดั้งเดิม: DEMCO-W5 PRINC

13 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 14 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 13/11/2013 16:46:19

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EVER SUPER

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A JUTHA TMB

สูตรบัวพ้นน้ำ: MK MTI PR

สูตรยกไฮยกโลว์: ADAM APURE CHO EA EARTH EARTH-W3 EVER GEN GEN-W3 GEN-W4 GJS-W2 ILINK KAMART KBS MALEE PAP PPP PRINC-W1 RS SEAFCO SIM SSSC SUPER TASCO-W3 TCMC-W1 UMI UTP

สูตรตั้งลำ: TPAC

สูตรดั้งเดิม: GRAMMY MK MTI PR SCSMG

12 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 13 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 12/11/2013 16:48:16

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: GFPT L&E SUPER TWFP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A JUTHA TMB

สูตรบัวพ้นน้ำ: DSGT GFPT MBK TWFP

สูตรยกไฮยกโลว์: TWFP

สูตรตั้งลำ: SUPER

สูตรดั้งเดิม: BECL EGCO TPAC

11 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 12 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 11/11/2013 16:49:14

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CPL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A JUTHA

สูตรบัวพ้นน้ำ: HFT LST TOG

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม:

08 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 11 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 08/11/2013 16:50:35

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ROH

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: TKS

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A JUTHA

สูตรบัวพ้นน้ำ: BTS

สูตรยกไฮยกโลว์: SGP TMW

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม:

07 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 8 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 07/11/2013 16:44:32

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: MILL-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A JUTHA

สูตรบัวพ้นน้ำ: MAKRO MILL

สูตรยกไฮยกโลว์: AJP BAFS CPALL CSS INET MC

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม: MILL MILL-W1

06 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 7 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 06/11/2013 16:55:17

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BAY JUTHA THCOM

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: JUTHA LTX

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A TMB

สูตรบัวพ้นน้ำ: PTTGC SCB THCOM

สูตรยกไฮยกโลว์: AAV ACAP BEAUTY EARTH-W3 FANCY FVC GFPT HEMRAJ KCE LOXLEY PS PSL SAMART TFD-W2 THCOM THREL TPIPL TTA-W3 TWFP WIN

สูตรตั้งลำ: BEAUTY CPALL NNCL-W2 PDI TWFP

สูตรดั้งเดิม: ACAP CPALL KSL LTX PDI TWFP

05 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 6 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 05/11/2013 16:54:49

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BNC SUPER

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A JUTHA

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: BWG GFPT UVAN

สูตรดั้งเดิม: BWG EVER GFPT UVAN

04 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 5 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 04/11/2013 16:49:22

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: SUPER

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A BNC JUTHA

สูตรบัวพ้นน้ำ: TKS

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม: TKS

01 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 4 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 01/11/2013 16:58:55

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: SUPER

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: MNRF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BNC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: SCSMG

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: BBL

สูตรดั้งเดิม: IEC-W1 SCSMG