09 พฤศจิกายน, 2554

หลักการสแกนหุ้นสูตรดั้งเดิม

หลักการสแกนหุ้นสูตรดั้งเดิม

เริ่มต้นจากแนวความคิดที่ว่า หุ้นจะเป็นขาขึ้นเมื่อกราฟ Stochastics เป็นขาขึ้น คือ เส้น %K ตัด %D ขึ้นไป โดย %K %D ไม่ใกล้ 100% และเส้น EMA3 ตัดเส้น EMA12 ขึ้นไป

ดังนั้น เราจึงทำการสแกนหุ้นทุกตัวในตลาด เพื่อหาหุ้นที่กราฟ Day และกราฟ Week เป็นขาขึ้น ดังรูปสำหรับสูตรดั้งเดิมนี้ จะสแกนโดยใช้อินดิเคเตอร์ Stochastics มีค่าพารามิเตอร์ตามค่าดีฟอลท์ที่นิยมกัน ดังนี้

%K Periods = 9
%K Slow = 3
%D Periods = 3

เมื่อได้รายชื่อหุ้นที่กราฟ Day และ Week เป็นขาขึ้นแล้ว ก็เปิดกราฟของ EMA3 และ EMA12 เพื่อคัดว่า หุ้นตัวไหนมี EMA3 ตัด EMA12 ขึ้นไป


โดย EMA3 ก็คือ EMA ที่ตั้งค่า Periods = 3 และค่า Shifts = 0
EMA12 คือ EMA ที่ตั้งค่า Periods = 12 และค่า Shifts = 0

หุ้นตัวไหนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนี้ ก็อยู่ในข่ายที่เราจะเลือกมาลงทุน เพียงเท่านี้ เราก็จะลงทุนในหุ้นได้อย่างสบายใจว่า ในระยะวันและระยะสัปดาห์ หุ้นกำลังขึ้น ไม่ใช่กำลังลง

ถ้าใครมีไอเดียเกี่ยวกับการสแกนหุ้น ก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนครับ