26 กุมภาพันธ์, 2559

ScanHoon for 29 Feb 2016ScanHoon on: 26/02/2016 20:13:57

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CMR CPTGF DTC FUTUREPF IMPACT KKP TOG TTLPF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BANPU ECL KDH TCMC-W1 UPF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BCH BIG BIGC GOLD99 JTS SMPC TNH

สูตรบัวพ้นน้ำ: ABPIF DTC GLAND LST MC MK NYT PREB SVH TVO

สูตรยกไฮยกโลว์: ABPIF AMATAR BLA CMR DCON ENGY GL PIMO SR

สูตรตั้งลำ: AP ASIAN CMO CPTGF DELTA DTC GOLD99 HANA KAMART LEE LST MAJOR MAKRO MEGA MJLF MK ML POPF TNITY TTW TVO WORK

สูตรดั้งเดิม: CHG CHO DCON GL GLOBAL ILINK KAMART LST SMART SORKON SR SRICHA TCMC-W1 TTW U

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

DTC : บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: การท่องเที่ยวและสันทนาการ

25 กุมภาพันธ์, 2559

ScanHoon for 26 Feb 2016ScanHoon on: 25/02/2016 21:24:40

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ASK BCH CMR CNS CPNRF IMPACT KGI KKP LHSC S11 TCAP TLGF TMT TOG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: KPNPF MAJOR MNIT2 S11 TCJ

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BIG BIGC GOLD99 JTS SMPC TNH

สูตรบัวพ้นน้ำ: ASIAN ASK CMR CPN FSS HANA JMART KPNPF KSL MSC SOLAR TNITY

สูตรยกไฮยกโลว์: COLOR COLOR-W1 DSGT GIFT JMT-W1 KG965 MILL-W2 ML NSI TTCL VNG

สูตรตั้งลำ: ASP BTSGIF CENTEL CMR CPALL ICHI INTUCH KIAT KOOL MAJOR MCS ROBINS SIRI-W2 TCAP THRE TSR UKEM VGI-W1

สูตรดั้งเดิม: CENTEL CMR CWT-W3 HANA ICHI IFEC JMT KIAT KOOL KTIS MAKRO NOBLE NYT PK PRAKIT PT RP SITHAI SOLAR TNITY TVO VGI-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: เป็น Holding company โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตที่ประกอบธุรกิจทางการเงินครบวงจร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 1) กลุ่มธุรกิจการเงิน ประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจลีสซิ่ง และ 2) ธุรกิจสนับสนุน ประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจกฎหมายและประเมินราคา ธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรม

24 กุมภาพันธ์, 2559

ScanHoon for 25 Feb 2016ScanHoon on: 24/02/2016 20:42:52

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BCH CPTGF IMPACT LHSC MACO-W1 QHPF THANI XO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BCH PJW SIRI-W2

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BIG BIGC GOLD99 JTS QHHR SMPC TNH

สูตรบัวพ้นน้ำ: AIRA BAY COLOR JSP MUS NCH RATCH TCAP TPAC

สูตรยกไฮยกโลว์: ASK BJCHI CI GFPT IRCP-W2 KKC KSL LOXLEY MUS NINE NTV PJW PLAT PPS S11 SC THANI TPAC TPAC-W1 TPCH TTA VGI-W1

สูตรตั้งลำ: BAY BCH COLOR COLOR-W1 GLOW KGI LHSC NTV PRIN RATCH SGP SIRI-W2 THREL TPAC TPAC-W1 TSR

สูตรดั้งเดิม: CCET COLOR-W1 EFORL FORTH KKC KSL PPS SIRI-W2 THREL TPAC TPAC-W1 TTW

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

KGI : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจตราสารหนี้ ธุรกิจซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจตราสารอนุพันธ์นอกตลาด ธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

23 กุมภาพันธ์, 2559

ScanHoon for 24 Feb 2016ScanHoon on: 23/02/2016 20:06:41

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CPTGF FUTUREPF IMPACT KKP MACO-W1 OGC TTLPF XO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: MACO MACO-W1 PS PTTEP TVD-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BIG BIGC BJC GOLD99 JTS QHHR SMPC TNH

สูตรบัวพ้นน้ำ: AMATA ARROW EARTH IFS MUS PLAT THANI TMT

สูตรยกไฮยกโลว์: AGE ARROW FNS GREEN IFS JMART MUS NCL-W1 ROBINS TFD-W3

สูตรตั้งลำ: AGE AMATA ARROW BTS BTS-W3 CCP CPTGF DIF EA EASTW ERW FNS GLOW JMART JSP KBANK MACO MBAX MBAX-W1 NCL PLAT QH RATCH SCB TCC TDEX TISCO TMT TOG TVD-W1 TYCN

สูตรดั้งเดิม: AJ BTS-W3 EA IRCP JSP PRAKIT PSL SINGER TCC TTA-W5 WHA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TMT : บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ?เราไม่ได้เป็นแค่เพียงผู้ผลิต ผู้จัดหาสินค้าเหล็ก หรือให้บริการเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นถึงการสร้างคุณค่า ประโยชน์ และความสำเร็จให้กับธุรกิจของลูกค้า? ด้วยแนวคิดการเป็นศูนย์กลางให้บริการเหล็กครบวงจร ที่มุ่งตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยการให้คำแนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ คิดค้นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้า เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจ ?เหล็ก? ที่ไม่ได้เป็นเพียง ?ผู้จัดจำหน่ายเหล็ก? อีกต่อไป แต่เป็นโครงสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า