30 ธันวาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 5 Jan 2015วันเวลาที่ทำการสแกน: 30/12/2014 16:42:16

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: TRIF TTI URBNPF UWC UWC-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CEN CEN-W3 URBNPF UWC-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: GENCO NINE-W1 PAF PRINC-W1 RS TLUXE-W2

สูตรบัวพ้นน้ำ: UVAN

สูตรยกไฮยกโลว์: APCS CEN ECL STAR UWC-W1

สูตรตั้งลำ: BJC BJCHI CPALL PCSGH PS UVAN VIBHA

สูตรดั้งเดิม: BJC CPALL EGCO PCSGH UVAN

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ ตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร"

29 ธันวาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 30 Dec 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 29/12/2014 16:49:23

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: TTL URBNPF UWC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CEN URBNPF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: GENCO NINE-W1 PAF PRINC-W1 PT RS TLUXE-W2 UAC-W1 UWC-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: AKP MILL PRINC SAMTEL URBNPF UWC

สูตรตั้งลำ: QHPF UWC

สูตรดั้งเดิม: CEN-W3 GSTEL QHPF

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

UWC-W1 : บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีประเภทเสาโครงเหล็กสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย งานโครงเหล็กทั่วไป และการให้บริการชุบสังกะสี รวมถึงจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม โดยเป็นการ spin off มาจาก CEN

26 ธันวาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 29 Dec 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 26/12/2014 16:47:09

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: KTP TPP TTL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: FPI KTP

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: DEMCO GENCO NBC NINE-W1 PAF PRINC-W1 RS TLUXE-W2 UAC-W1 UWC-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: HEMRAJ RAM

สูตรดั้งเดิม: CPALL

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

KTIS : บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจรที่เกี่ยวกับผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลทราย ได้แก่ โรงงานผลิตเอทานอล โรงงานผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย โรงไฟฟ้าชีวมวล และปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

25 ธันวาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 26 Dec 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 25/12/2014 16:48:26

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: KTP TPP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: KTP M-AAA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: DEMCO GENCO NBC NINE-W1 PAF PRINC-W1 PT RS TLUXE-W2 UWC-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ: ALUCON LEE

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: FPI RAM

สูตรดั้งเดิม: ECF-W1 NPARK TCAP

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

FPI : บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากพลาสติก และเป็นศูนย์รวมในการจำหน่าย ทั้งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (Replacement Equipment Manufacturer: REM) และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่ายรถยนต์ต่างๆ (Original Equipment Manufacturer: OEM) รวมทั้งให้บริการรับจ้างฉีดขึ้นรูป ชุบ และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก

24 ธันวาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 25 Dec 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 24/12/2014 16:47:57

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: FMT INTUCH TPP WIIK

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: M-AAA SABINA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: DEMCO GENCO NBC NINE NINE-W1 NMG-W3 PAF PRINC-W1 PT RS TLUXE-W2 UAC-W1 UWC-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: AIT MONO-W1 SGP TTA

สูตรตั้งลำ: AIT ECF ECF-W1 GL M-AAA RAM ROBINS ROJNA

สูตรดั้งเดิม: BLA CCET CPALL ECF GL GLOW MONO OCEAN OCEAN-W1 ROJNA TTA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งบริษัทที่เข้าไปลงทุนสามารถจำแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สายในประเทศ ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอื่นๆ

23 ธันวาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 24 Dec 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 23/12/2014 16:40:54

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ADVANC PAF SAMART

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: M-AAA SNP

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: DEMCO GENCO KIAT NBC NINE-W1 NMG-W3 PE PRINC-W1 PT RS TCMC TLUXE-W2 UAC-W1 UWC-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ: SSC

สูตรยกไฮยกโลว์: 2S CHO-W1 FOCUS FVC ML NPP-W1 PCA PERM PRECHA SIM TPP

สูตรตั้งลำ: BLA F&D LEE LHBANK MANRIN RAM SCBLIF SF SGP SSC TFD-W2

สูตรดั้งเดิม: AIE BAY BBL CHO F&D FVC GCAP HEMRAJ JTS KKP LEE LHBANK MC NPARK POPF PPP PRECHA ROBINS SF SGP SMM SSC THCOM

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อทางการค้า AIS ด้วยระบบ Digital GSM บนคลื่นความถี่ 900 และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ และให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ในระบบดิจิตอล UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ให้บริการโทรคมนาคม และโครงข่ายโทรคมนาคม เป็นต้น

22 ธันวาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 23 Dec 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 22/12/2014 16:50:25

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: PT SAMART

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: M-II QHPF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AKP DEMCO GENCO KIAT NBC NINE-W1 NMG-W3 PAF PE PREB PRINC-W1 RS TLUXE-W2 UAC-W1 UWC-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ: MSC QHPF

สูตรยกไฮยกโลว์: AKP CSS TAKUNI

สูตรตั้งลำ: BJC BMCL CGD CI CPN DRT EASTW HEMRAJ IRCP IRPC IVL M MEGA PTTEP RAM SIM SITHAI TEAM TPIPL TYCN VTE

สูตรดั้งเดิม: 2S BLAND-W4 CCP CGD CHO-W1 CPF CPN DCC ECL IRPC IVL KAMART M MEGA MJD NCH OFM PCSGH SC SIM SIS SPVI STA TCC-W3 TIP TIPCO TTW VTE VTE-W1 XO

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

BMCL : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถจำนวน 2 โครงการ จากรฟม. ได้แก่1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง - บางซื่อ) ในการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารและพัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยมีอายุสัมปทานเป็นระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2547 ถึง 1 กรกฎาคม 2572 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) สัญญาที่ 4 โดยบริษัทได้รับสัมปทานสำหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถ และซ่อมบำรุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) กับ รฟม. เป็นระยะเวลา 30 ปี (4 กันยายน 2556 - 3 กันยายน 2586)