30 กันยายน, 2559

ScanHoon for 3 Oct 2016ScanHoon on: 30/09/2016 17:32:33

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BKKCP KCE KTC PIMO SMPC SUTHA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: PIMO SUTHA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AJD-W1 CFRESH CWT DSGT HOTPOT KKP PPM-W1 RWI RWI-W1 TAPAC TCCC TGPRO WIIK

สูตรบัวพ้นน้ำ: BKKCP

สูตรยกไฮยกโลว์: APURE BEAUTY CEN ORI RWI RWI-W1 TICON TOG

สูตรตั้งลำ: EGATIF FUTUREPF KTC MBK MTLS PTL SMM-W3 SPALI

สูตรดั้งเดิม: CK

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TLGF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท

ลักษณะธุรกิจ: ลงทุนในศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส จำนวน 22 แห่ง แบ่งเป็น (ก) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร (freehold) จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ โครงการศรีนครินทร์ กระบี่ ประชาชื่น รังสิต คลอง 7 ทุ่งสง สิงห์บุรี ปราณบุรี มหาชัย แม่สาย ระนอง ภูเก็ต ศาลายา และนครศรีธรรมราช (ข) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนและอาคาร (freehold) และมีสิทธิการเช่าในที่ดินอีกบางส่วน (leasehold) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โครงการสมุย และพิษณุโลก (ค) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าในที่ดิน (leasehold) และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โครงการอมตะนคร เพชรบูรณ์ ลำลูกกา คลอง 6 เสนา รังสิต-นครนายก และบางปู (ง) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคาร (leasehold) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โครงการพระราม 1

29 กันยายน, 2559

ScanHoon for 30 Sep 2016ScanHoon on: 29/09/2016 19:31:32

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: KTC SMPC SPF THIF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BCHAY BDMS SMM

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AJD-W1 CFRESH CWT DSGT GYT HOTPOT KKP LOXLEY PIMO PPM-W1 RWI RWI-W1 TAPAC TCCC WHA-W1 WIIK

สูตรบัวพ้นน้ำ: EARTH LST PTTGC

สูตรยกไฮยกโลว์: UREKA

สูตรตั้งลำ: APURE EIC-W2 IFS MAJOR SAMTEL SC TICON TPIPL

สูตรดั้งเดิม: IFS KCM MCS PTT SGP

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

28 กันยายน, 2559

ScanHoon for 29 Sep 2016ScanHoon on: 28/09/2016 16:43:59

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: KTC PT

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SMM

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AJD-W1 BCHAY BROOK CFRESH CWT DSGT KKP PIMO PPM-W1 RWI RWI-W1 TAPAC TCCC WHA-W1 WIIK

สูตรบัวพ้นน้ำ: IRPC PL

สูตรยกไฮยกโลว์: EIC-W2 GLOBAL IRPC KCM MALEE NNCL PPM PTL SMM SMPC SPORT SPORT-W5 TFI

สูตรตั้งลำ: EARTH EIC-W2 PRINC PTL VGI-W1

สูตรดั้งเดิม: EIC-W2 PTL SC SCN SVI VGI-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

RJH : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: กลุ่มบริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลราชธานี" และ "โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ"

27 กันยายน, 2559

ScanHoon for 28 Sep 2016ScanHoon on: 27/09/2016 16:40:38

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AEC-W4 CWT HOTPOT LOXLEY NDR PIMO TNP TTLPF UTP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AEC-W4 CGH CWT

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AJD-W1 BCHAY BROOK CFRESH DSGT HTC KKP PPM-W1 RWI TAPAC TCCC WHA-W1 WIIK

สูตรบัวพ้นน้ำ: AEONTS AMANAH SITHAI

สูตรยกไฮยกโลว์: ASN BCH BGT DSGT EVER HANA ILINK LPH MATCH MILL NCH OTO PHOL TPCH

สูตรตั้งลำ: BCH CCP CIG NEP SMPC

สูตรดั้งเดิม: BTSGIF CCP GREEN MATCH SPALI

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

ITEL : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ITEL ประกอบธุรกิจ1.ให้บริการเช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสง2.ให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง และรับเหมางานโครงการสายใยแก้วนำแสงและโครงการสื่อสัญญาณโทรคมนาคม 3.ให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์