30 กันยายน, 2558

ScanHoon for 1 Oct 2015ScanHoon on: 30/09/2015 16:48:27

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CPNCG STAR TASCO TIPCO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: 1DIV CM EMC EMC-W4 SIM

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: AMATAR CM CRYSTAL DTCPF PPF

สูตรยกไฮยกโลว์: FOCUS

สูตรตั้งลำ: BKI CRYSTAL KTIS MBK SMT SORKON STAR TLUXE

สูตรดั้งเดิม: BKI ECL-W2 EE KTIS MBK PERM SAMART-W SIM TLUXE

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

STAR : บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ดินเผาเคลือบวิเทรียสไชน่า พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ภายใต้เครื่องหมายการค้า STAR เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

29 กันยายน, 2558

ScanHoon for 30 Sep 2015ScanHoon on: 29/09/2015 16:45:32

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: POPF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CMO-W1 DCC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: DCC KG965 LHSC PPF

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: FOCUS SUSCO

สูตรดั้งเดิม: GFPT OCEAN-W1 OTO SMM SUSCO

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

28 กันยายน, 2558

ScanHoon for 29 Sep 2015ScanHoon on: 28/09/2015 16:47:08

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CPNCG CPNRF FUTUREPF POPF WHAPF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: KG965

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: KWC

สูตรบัวพ้นน้ำ: BJC KG965 PL PM

สูตรยกไฮยกโลว์: CMO ECF ECF-W1 FANCY QTC

สูตรตั้งลำ: MAX

สูตรดั้งเดิม:

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

25 กันยายน, 2558

ScanHoon for 28 Sep 2015ScanHoon on: 25/09/2015 16:46:52

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: FUTUREPF POPF TASCO THIP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: TCC-W4

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: HFT KWC LIT WHAPF

สูตรบัวพ้นน้ำ: BEAUTY BLAND TNH

สูตรยกไฮยกโลว์: CGH-W2 GLD NCH PCSGH S-W1 TCC

สูตรตั้งลำ: CGH CMO CMO-W1 FOCUS GLOBAL MAX SAMTEL

สูตรดั้งเดิม: BJC CGH CMO-W1 FANCY FOCUS GCAP SEAFCO THRE

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด และ บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับสนามบินสุวรรณภูมิ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีโรงพยาบาล 3 แห่ง และมีสถานพยาบาลและคลินิก7 แห่ง รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง และมีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวน 386 เตียง

24 กันยายน, 2558

ScanHoon for 25 Sep 2015ScanHoon on: 24/09/2015 16:46:36

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CPNRF TASCO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: EARTH-W3 EARTH-W4 FE SCC UWC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: FUTUREPF HFT KWC LIT WHAPF

สูตรบัวพ้นน้ำ: CENTEL EA EARTH LALIN PF PL POPF SC

สูตรยกไฮยกโลว์: PL-W1 PRECHA VIH

สูตรตั้งลำ: MAKRO NUSA SRICHA TCC-W4 TFD TSR

สูตรดั้งเดิม: AGE AOT BLAND-W4 EARTH-W3 MAKRO NCH NEWS PPM-W1 S SMT SRICHA TFD-W3 TSR UMI UMS

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

EARTH : บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิต จัดซื้อ และจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

23 กันยายน, 2558

ScanHoon for 24 Sep 2015ScanHoon on: 23/09/2015 20:58:41

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: TASCO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SCC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: FUTUREPF HFT KWC LIT

สูตรบัวพ้นน้ำ: BEAUTY JMT-W1

สูตรยกไฮยกโลว์: APCO BEAUTY UWC UWC-W1

สูตรตั้งลำ: ANAN AUCT CK LPN PICO QH TASCO UWC UWC-W2

สูตรดั้งเดิม: ACD-W2 BTS-W3 GIFT GIFT-W1 GL-W3 MILL U UWC UWC-W2

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

VNG : บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ (Panel Board) เพื่อใช้ทดแทนไม้ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ แผ่นเอ็มดีเอฟ และแผ่นปาร์ติเกิ้ล จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

22 กันยายน, 2558

ScanHoon for 23 Sep 2015ScanHoon on: 22/09/2015 16:52:46

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: MGE TASCO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AJ PTL SSI

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: HFT KWC LIT WHAPF

สูตรบัวพ้นน้ำ: BMCL CK NWR NYT TPC

สูตรยกไฮยกโลว์: CHO NYT SAWAD-W1

สูตรตั้งลำ: ECF NYT PF

สูตรดั้งเดิม: AJ PPP PTL TGPRO-W1 TPC UPA-W1 UWC-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: เป็นบริษัทก่อสร้างที่สามารถรับบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนทุกรูปแบบ และมีความสามารถในการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร

21 กันยายน, 2558

ScanHoon for 22 Sep 2015ScanHoon on: 21/09/2015 16:42:16

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: KPNPF TASCO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: POST

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: HFT KWC LIT WHAPF

สูตรบัวพ้นน้ำ: GBX SITHAI TFUND TPAC

สูตรยกไฮยกโลว์: IFEC-W2 KIAT-W1 PAE RWI-W1 TPAC TWFP

สูตรตั้งลำ: BMCL CEN DTAC EFORL EFORL-W2 FER FPI GEL IFEC IFEC-W1 JSP KBANK KCM MILL-W2 NUSA PACE PAF SAWAD SNC TASCO THCOM TIPCO TMB TMC WHA-W1

สูตรดั้งเดิม: BMCL BTS-W3 EVER KCM MILL MILL-W2 NUSA NWR PAF SAWAD SNC TCMC TPOLY TRC TWS WHA-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TAKUNI : บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว ธุรกิจของกลุ่มบริษัทออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ธุรกิจจัดหา จำหน่ายและขนส่งก๊าซ LPG ดำเนินการโดยบริษัทและบริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด ("GG") 2. ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์และระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรม ดำเนินการโดยบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ("TT") และ 3. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ดำเนินการโดยบริษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จำกัด ("RE")