30 ตุลาคม, 2558

ScanHoon for 2 Nov 2015ScanHoon on: 30/10/2015 16:46:24

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: LHSC QHOP SAWAD TAPAC TAPAC-W2

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: COLOR-W1 CPNCG CRYSTAL MCS PG PRAKIT TR WG

สูตรบัวพ้นน้ำ: PL

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: BAFS PREB TAPAC-W2

สูตรดั้งเดิม: BTSGIF ESSO JAS-W3 SSI

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SPA : บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทดำเนินธุรกิจด้านสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสปา โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ คือ 1.ธุรกิจสปา ภายใต้แบรนด์ "Let's Relax" และ แบรนด์ "RarinJinda Wellness Spa" 2.ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ในนาม "โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท" เป็นโรงแรมสไตล์บูติก ที่จังหวัดเชียงใหม่ และร้านอาหารในนาม "Deck 1" 3.ธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปาภายใต้แบรนด์ "Blooming" 4.กิจการโรงเรียนเกี่ยวกับการนวดแผนไทยในนาม "โรงเรียนสอนนวดแผนไทยบลูมมิ่ง" เพื่อให้การอบรมบริการนวดและสปาแก่พนักงานเทอราพิสต์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

29 ตุลาคม, 2558

ScanHoon for 30 Oct 2015ScanHoon on: 29/10/2015 16:48:46

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: PG QHOP TAPAC-W2

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: GC PATO PG Q-CON TPA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: COLOR-W1 CPNCG CRYSTAL MCS TPA TR

สูตรบัวพ้นน้ำ: ASK DTCPF GCAP PATO TK TMD TRU

สูตรยกไฮยกโลว์: SAWAD-W1

สูตรตั้งลำ: CRYSTAL SAWAD

สูตรดั้งเดิม:

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ "มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ" ซึ่งประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) สินเชื่อทะเบียนรถเก่าทุกประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน 2) สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ และ 3) สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน

26 ตุลาคม, 2558

ScanHoon for 27 Oct 2015ScanHoon on: 26/10/2015 16:46:13

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: APCS CPNCG CPTGF FUTUREPF FVC LIT MJLF POPF PRAKIT ROH SPWPF TAPAC TAPAC-W2 TASCO TIPCO TPAC TPAC-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: DSGT NKI PRAKIT TISCO

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: COLOR-W1 MCS TR

สูตรบัวพ้นน้ำ: BMCL BWG CSS DRT GC NINE NMG PCA PRINC QTC RPC SE-ED SF SNC SUC TCJ TNDT

สูตรยกไฮยกโลว์: AAV AEONTS BSM DTAC FPI-W1 GOLD MFEC MSC PRAKIT PRINC SST TCCC TFD-W3 TH-W2 TOG

สูตรตั้งลำ: BCP DSGT PTT TKS

สูตรดั้งเดิม: BWG-W3 DSGT IRCP-W2 KIAT-W1 KKC MC NMG-W3 TKS TWZ WAVE

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

LIT : บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: LIT ให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีข้อจำกัดในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยแบ่งบริการเป็น 4 ประเภท คือ สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินหรือลิสซิ่ง สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือแฟคตอริ่ง และบริการเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ำประกันซอง สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ และบริการจัดหาสินค้า

22 ตุลาคม, 2558

ScanHoon for 26 Oct 2015ScanHoon on: 22/10/2015 16:48:11

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ACAP COLOR-W1 CPNCG FUTUREPF KAMART POPF PRAKIT QHPF SPF TAPAC TAPAC-W2 TASCO TIPCO VNG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: PRAKIT UAC-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CPTGF MCS TR WG

สูตรบัวพ้นน้ำ: LDC MSC PACE PAF PRAKIT SSSC TCCC TFD TICON XO

สูตรยกไฮยกโลว์: CKP CKP-W1 HPT KOOL SMPC TCC TCMC-W1 TFI TTA-W5 UAC-W1

สูตรตั้งลำ: AEONTS BBL DTAC FIRE GFPT GOLD LALIN PRAKIT QH SMPC SSSC TCCC TOG TREIT

สูตรดั้งเดิม: BWG DTAC HPT LDC MATCH PAF PPP PRAKIT QH SAMCO SSSC TFD-W2 TFD-W3 TREIT VTE-W1 ZMICO

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TCCC : บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทส และธาตุอาหารรอง เช่น แมกนีเซียม กำมะถัน เป็นต้น