28 กุมภาพันธ์, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 3 Mar 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 28/02/2014 16:46:31

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: NSI SGP SKR SVI TVO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ANAN CPL DCON MACO TCCC TSF-W2

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: L&E

สูตรบัวพ้นน้ำ: ABPIF EPCO NKI PHOL PM SIRI SVI WINNER

สูตรยกไฮยกโลว์: AMATA ANAN CK CPNRF NSI RML SCP SENA SIRI TSF TSF-W2 WHA

สูตรตั้งลำ: ABPIF BGH BLAND CK CSL DCC GLOW KKP LANNA MAJOR MBK MINT PAF PLE PLE-W2 PM PTTEP PTTGC SAMTEL SCP SPCG STA STPI TCAP TISCO

สูตรดั้งเดิม: BAFS BCH BTS CI CSL FNS GEN-W3 LANNA LH LOXLEY NOK PLE PTT PTTEP SAMART SIRI-W1 SPCG STA SUPER SYNTEC UV

TSF : บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์รวมทั้งงานด้านสื่อโฆษณาทุกชนิด

27 กุมภาพันธ์, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 28 Feb 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 27/02/2014 16:48:24

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: PSL SGP SKR

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: HK HOTPOT TYCN

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: L&E

สูตรบัวพ้นน้ำ: AEONTS DSGT KTB MBK SENA SNP SST TLGF UTP

สูตรยกไฮยกโลว์: AYUD CHUO TRU

สูตรตั้งลำ: BGH CENTEL CK CPNRF NOK PS SCP STPI TDEX

สูตรดั้งเดิม: AMATA BLAND BLAND-W4 BTC CENTEL CHO-W1 KMC NWR PLE-W2 PPP SAM SCB SENA SST TCAP TDEX TICON TRC WHA

CHUO : บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการด้านการจองสื่อโฆษณาและผลิตสื่อโฆษณาในประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์

26 กุมภาพันธ์, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 27 Feb 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 26/02/2014 16:44:37

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: DELTA HFT SKR

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: EE EIC EUREKA KIAT

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: L&E

สูตรบัวพ้นน้ำ: BTC EUREKA GENCO HFT KYE PATO SCSMG TRU

สูตรยกไฮยกโลว์: AKP AUCT BWG-W1 DEMCO DEMCO-W6 EIC KSL MODERN OISHI SIM SITHAI TAPAC TIP

สูตรตั้งลำ: AMC CHUO EE ERW ILINK ILINK-W1 SCSMG UTP

สูตรดั้งเดิม: CYBER DEMCO-W5 EE ERW ESTAR EUREKA HMPRO KMC-W3 LPN MBK OISHI PATO PTTGC SIM TRU TVI WINNER

EE : บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน คือผลิตเอทานอลใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์

25 กุมภาพันธ์, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 26 Feb 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 25/02/2014 16:58:32

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: DELTA EA METCO PSL SKR

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: HK

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: L&E

สูตรบัวพ้นน้ำ: ABPIF E EASTW GUNKUL MACO MODERN QLT UEC

สูตรยกไฮยกโลว์: BEAUTY EFORL-W2 GUNKUL MACO PSL SIMAT SYMC WAT-W1

สูตรตั้งลำ: BEAUTY DELTA ILINK KBS NOBLE SINGER VIBHA WAT

สูตรดั้งเดิม: BAFS BEAUTY BKD CPNRF JUTHA MACO SINGER

JUTHA : บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจพาณิชย์นาวี ดังนี้ 1) บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเรือเดินทะเลของบริษัท ในเส้นทางประจำ ได้แก่ กรุงเทพ?ญี่ปุ่น?เกาหลี?กรุงเทพ และ กรุงเทพ-มาเลเซีย-ญี่ปุ่น-เกาหลี-กรุงเทพ 2) บริการให้เช่าเรือเป็นรายเที่ยว และเป็นระยะเวลา 3) บริการรับจ้างบริหารเรือ 4) บริการขนของขี้นลงในเรือเดินทะเล 5) บริการซ่อมบำรุงและร้กษาตัวเรือ 6) บริการนายหน้าซี้อขายเรือ 7) รับเป็นตัวแทนเรือที่เข้ามาจอดเทียบท่าในประเทศไทย

24 กุมภาพันธ์, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 25 Feb 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 24/02/2014 16:50:11

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EA HANA METCO PSL SKR

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: EBANK PRIN TWFP

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: L&E

สูตรบัวพ้นน้ำ: AEONTS BKI CHINA HTC INET JUBILE MJLF SYMC TRUBB TWFP

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: AEONTS METCO PTG SYNEX

สูตรดั้งเดิม: AEONTS GUNKUL HTC WAT

INET : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการไอซีทีโซลูชั่นส์และแอพพลิเคชั่นส์ต่างๆ รวมทั้งบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) Internet Access คือ บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจ 2) INET Data Center คือ บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขององค์กรธุรกิจด้วยโครงข่ายที่มีเสถียรภาพและระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุด 3) Business Solutions คือ บริการไอซีทีครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21 กุมภาพันธ์, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 24 Feb 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 21/02/2014 16:46:44

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: HANA SGP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ECL GSTEL-W2

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: L&E METCO

สูตรบัวพ้นน้ำ: BAFS ECL HANA LST VNT WORK

สูตรยกไฮยกโลว์: KTC

สูตรตั้งลำ: AMC DCON KYE LST

สูตรดั้งเดิม: PRINC SAT

ECL : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถ โดยมุ่งเน้นรถยนต์มือสองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถตู้ รถกระบะ และอื่น ๆ สินเชื่อ Floor Plan เป็นการให้บริการเงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการซื้อรถยนต์ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการหลังการขาย โดยการให้บริการรับต่อทะเบียนรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์

20 กุมภาพันธ์, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 21 Feb 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 20/02/2014 16:44:10

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: DELTA KCE L&E SKR

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: GJS-W3 L&E

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: METCO

สูตรบัวพ้นน้ำ: BMCL

สูตรยกไฮยกโลว์: DELTA IRCP KCE-W2 MATCH-W2 PTG SIMAT TGPRO TIC TKS TWS WHA

สูตรตั้งลำ: THANI TKS

สูตรดั้งเดิม: BMCL

L&E : บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: จัดจำหน่ายโคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างรวมทั้งให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

19 กุมภาพันธ์, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 20 Feb 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 19/02/2014 16:49:26

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: GJS-W2 GJS-W3 GSTEL GSTEL-W1 SMM-W2

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: METCO

สูตรบัวพ้นน้ำ: APCO BCH EGCO GCAP TKS TLOGIS TOP

สูตรยกไฮยกโลว์: ASIMAR BROOK-W4 CPTGF E-W2 GJS-W2 GJS-W3 GSTEL GSTEL-W1 SMPC UNIQ

สูตรตั้งลำ: AIT CHG GJS GJS-W2 GJS-W3 GSTEL GSTEL-W2 IRCP MDX PTG SEAOIL SIMAT

สูตรดั้งเดิม: GJS GJS-W3 IRCP PTG

GJS : บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสายผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 2. เหล็กแผ่นรีดร้อนปรับสภาพผิวชนิดม้วน 3. เหล็กแผ่นรีดร้อนล้างผิวและเคลือบน้ำมัน

18 กุมภาพันธ์, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 19 Feb 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 18/02/2014 16:47:16

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EA L&E METCO PSL SKR THIP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BROOK-W4 GJS-W3 THIP

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: THIP TSTH

สูตรยกไฮยกโลว์: AAV AIE BH BROOK METCO NMG PPM TVO

สูตรตั้งลำ: AAV CKP EGCO GJS-W2 GJS-W3 GSTEL RICH SITHAI TLGF TRUBB-W1 TVO

สูตรดั้งเดิม: EGCO GJS-W2 GSTEL LALIN TK

AAV : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดเพียงแห่งเดียว สำหรับบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการสายการบินราคาประหยัด โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ (Scheduled Passenger Services) และการให้บริการเสริม (Ancillary Services)

17 กุมภาพันธ์, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 18 Feb 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 17/02/2014 16:41:31

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:L&E METCO PSL SGP SKR

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: METCO

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: AIE APURE CKP E HOTPOT METCO MJLF MNRF NEP RASA SEAFCO TGOLDETF TVO UEC VIBHA

สูตรยกไฮยกโลว์: AKP BWG BWG-W1 CEN PM RCL SPALI STAR TASCO TTCL

สูตรตั้งลำ: ADVANC AJP APURE CK COLOR-W1 CPALL GLAND GLOBAL LANNA NEP NNCL NNCL-W2 PATO SPF TCAP TTCL TVO UEC VIBHA

สูตรดั้งเดิม: AJP ANAN APURE BEAUTY GLAND JUBILE SCCC TRUE

METCO : บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกของอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงและภาพ และอุปกรณ์อีเล็คโทรนิกส์สำหรับยานยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ

13 กุมภาพันธ์, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 17 Feb 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 13/02/2014 16:48:06

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EA ENGY L&E PSL SGP TYM

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: AYUD BWG PACE QH ROJNA TCB TRT TWS TYM WIIK

สูตรยกไฮยกโลว์: CCP COLOR-W1 ERW GL-W3 HEMRAJ IRPC KTC MLINK NEP-W2 NMG-W3 PACE QH ROJNA SGP SOLAR STAR-W2 TIP TYM-W1

สูตรตั้งลำ: AI BWG BWG-W1 LANNA PSL ROJNA SPALI SPF TIP TMB TRT

สูตรดั้งเดิม: EMC-W3 LANNA SUC TCB TCJ

MDX : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทและบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงาน โครงการของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการผลิตน้ำประปา รวมทั้งรับบริหารโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์

12 กุมภาพันธ์, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 13 Feb 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 12/02/2014 16:53:41

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EA KCE PSL SGP SKR

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AQUA-W2 CNS DTCI GEN-W3

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: AS BECL BIGC GEN LST NMG THCOM TNITY TPAC TWP VIBHA

สูตรยกไฮยกโลว์: AQUA ASP BFIT BIGC BROOK FSS LIVE-W2 MALEE OFM SYMC TNITY UNIQ

สูตรตั้งลำ: AKR AS ASK BBL BECL BH CGS CNT GEN GEN-W3 HMPRO IVL JAS KKP KTB KTC LH LIVE LST MAJOR MCOT NIPPON-W OFM PTT SVOA THCOM TLGF TPAC TPIPL TWZ

สูตรดั้งเดิม: ADVANC GSTEL JMART SIRI-W1 SPCG THAI TLGF UEC VIBHA

AGE : บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: นำเข้าถ่านหิน และจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (clean coal) คุณภาพสูงจากต่างประเทศให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศ และส่งออก

11 กุมภาพันธ์, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 12 Feb 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 11/02/2014 16:39:41

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: HYDRO MATCH-W2 ROJNA-W2

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: M-II MGE

สูตรบัวพ้นน้ำ: ASP BGT BROOK

สูตรยกไฮยกโลว์: BCP DEMCO-W5 DEMCO-W6 MATCH-W2 NINE-W1 NIPPON-W SUPER TFI TH

สูตรตั้งลำ: AH ASP KKP LIVE RCI SUPER TCMC-W1 TGOLDETF TRT-W2

สูตรดั้งเดิม: AEC BBL BCH EGCO LIVE PF PTTGC

GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทและบริษัทย่อยผลิต จำหน่าย และนำเข้า-ส่งออกเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าว รวมถึงผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

10 กุมภาพันธ์, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 11 Feb 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 10/02/2014 16:48:37

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: TH-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: M-II MGE

สูตรบัวพ้นน้ำ: AJ AMC BEAUTY LALIN NIPPON PTL

สูตรยกไฮยกโลว์: AMC CNS FORTH GBX GLD SAM ZMICO

สูตรตั้งลำ: CNS ESTAR GLD IFEC KGI LALIN MFEC NIPPON PS PSL TFI TFUND ZMICO

สูตรดั้งเดิม: BECL ESTAR LALIN SPF TFUND TISCO

CNS : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

07 กุมภาพันธ์, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 10 Feb 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 07/02/2014 16:56:18

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EA GLAND-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CI DIMET-W1 HYDRO TYCN

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: M-II

สูตรบัวพ้นน้ำ: ARIP ASK BMCL CHOW CNS PREB SC

สูตรยกไฮยกโลว์: AKP ASIMAR BLAND BTS-W3 CCP-W2 CNT JTS PPS PRINC-W1 RML ROJNA THANI TRC TVO WORK

สูตรตั้งลำ: CPNRF KSL LPN MBKET MFEC MK PAP PLE PREB SCBLIF THANI

สูตรดั้งเดิม: BANPU BBL BEAUTY BMCL CCP CGD HOTPOT SST TCC

UAC : บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

ลักษณะธุรกิจ: นำเข้า ขาย สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรเคมี โดยกลุ่มลูกค้าได้แก่ กลุ่มน้ำมัน ก๊าซ โรงกลั่นน้ำมันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่น โรงงานอุตสาหกรรมโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค รวมถึงลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และระบบสาธารณูปโภค

06 กุมภาพันธ์, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 7 Feb 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 06/02/2014 16:51:08

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: HYDRO MATCH-W2 SMM-W2 UAC VGI

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: M-II

สูตรบัวพ้นน้ำ: BLA BWG HOTPOT HYDRO IT LPN LST OISHI SUSCO UAC

สูตรยกไฮยกโลว์: AAV AKR AP BEAUTY DIMET IT LPN LST MATCH-W2 MFEC NWR SAT SIM SUSCO TFD TFD-W2 TTA-W3 UPOIC VGI

สูตรตั้งลำ: AGE AP BAFS BEC BIGC CGS EA ERW GLOW HYDRO KMC LOXLEY LPN MINT NIPPON-W SAMTEL SCC SCP TFI THANI TKS TRC UPOIC UTP

สูตรดั้งเดิม: AMATA BJC BLAND-W4 BTS CKP EARTH ECF EPCO-W1 ERW GL GLOW HMPRO IRPC IVL LH LPN MONO SC SIM SIRI TFI THANI VGI

HYDRO : บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: รับก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. ระบบผลิตน้ำ ได้แก่ ระบบผลิตน้ำประปา ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ หรือผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้าย 2. ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ได้มาตรฐาน 3. ระบบกำจัดขยะ 4. การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน

05 กุมภาพันธ์, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 6 Feb 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 05/02/2014 16:47:35

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EA GFPT KCE SGP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AMC-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: M-II MGE

สูตรบัวพ้นน้ำ: AMC DCON DEMCO E M SYNTEC TPAC TTW

สูตรยกไฮยกโลว์: CMR DIMET-W1 NBC-W1 PRINC TCMC-W1

สูตรตั้งลำ: AAV CEN CHO CRANE ESSO M MAX SINGER STEC SUPER SYNTEC TMT TTW VGI

สูตรดั้งเดิม: AAV AMC-W1 AP BAFS BEC CK EMC-W3 GEN-W3 HEMRAJ M NOK PLE SAMTEL TRC

SGP : บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า สยามแก๊ส และ ยูนิคแก๊ส แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 2. ธุรกิจขนส่ง : ขนส่งก๊าซ LPG, ขนส่งน้ำมัน และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังก๊าซ LPG 4. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล

04 กุมภาพันธ์, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 5 Feb 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 04/02/2014 16:40:59

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: KCE SGP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: TASCO-W3

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: EA M-II MGE

สูตรบัวพ้นน้ำ: TTCL

สูตรยกไฮยกโลว์: BTSGIF BWG-W1 CEN CMR DCON FVC IFEC NIPPON-W PLE-W2 SGP SITHAI SPALI STPI TASCO

สูตรตั้งลำ: AIT CPNRF CSS DEMCO DEMCO-W5 DSGT EA KBS KCE KCE-W2 MK PF SAMART SRICHA TASCO-W3 TCMC-W1 TICON TMT TPIPL UTP

สูตรดั้งเดิม: BWG-W1 CEN CPNRF CSS DEMCO-W5 DEMCO-W6 DSGT EPCO ESSO FOCUS-W1 FVC ITD LVT MC TASCO TICON TPIPL

TTCL : บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร ให้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

03 กุมภาพันธ์, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 4 Feb 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 03/02/2014 16:49:30

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: KCE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CTARAF TASCO-W3

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: EA M-II MGE

สูตรบัวพ้นน้ำ: SYNEX UVAN

สูตรยกไฮยกโลว์: AAV AP BWG DRT INET ITD KAMART KCE KCE-W2 MBKET NYT PACE SINGER SRICHA SYNTEC UVAN

สูตรตั้งลำ: AJ ASK BTSGIF BWG CENTEL CGS CHO CNS CSL ESTAR GUNKUL IFEC JUBILE KCE-W2 KGI KKP KMC KTC MBKET MILL PAE PLE PREB PRIN RML SAMART SCP SGP SPALI STEC STPI SUSCO TGPRO TTCL TVD VNG

สูตรดั้งเดิม: ADVANC AIT AJ ASK BCH BCP BTC BWG CCP CENTEL CHO DEMCO ESTAR GLOW JAS KAMART LH LOXLEY MFEC MINT NWR PAE PPP PS PTL SAMART SCB SCP SINGER SKR SNC SPF SUSCO SYNTEC TASCO-W3 TFD TGPRO THAI TTCL UV VNG

JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: แบ่งเป็น 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Business) 2. ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecom Network & Service Provider Business) 3. ธุรกิจงานจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (System Integration Business) 4. ธุรกิจอื่นๆ (Other Businesses)