31 สิงหาคม, 2559

ScanHoon for 1 Sep 2016ScanHoon on: 31/08/2016 17:08:21

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ARROW BLAND BR DAII GJS GSTEL HOTPOT PIMO PTG RWI RWI-W1 THAI WORK

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ABC ABC-W1 ABC-W2 FOCUS FVC FVC-W1 MONO PPM PPS PTG

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AJD-W1 BEAUTY BGT CBG CSC ERW HTC KBANK KKP KTB LOXLEY LST MEGA MJD OISHI PPM-W1 QH QHOP SENA SPA TCMC THIP TPC TRT TTCL TVD UAC UKEM WICE WIIK-W1 YUASA

สูตรบัวพ้นน้ำ: CNT FIRE PCA PDG SANKO SCC TH

สูตรยกไฮยกโลว์: ABC ABC-W1 ABC-W2 FVC GJS GSTEL PT RML SPA TOG UREKA-W1

สูตรตั้งลำ: GREEN GREEN-W4 GYT MTLS NUSA-W2 PIMO RML-W4 SPRC SWC TOG

สูตรดั้งเดิม: CNT EASON FER GRAND MBAX MBAX-W1 MPG-W1 MTLS NCL-W1 SANKO SMART-W1 TH-W2 TMC-W1 TOG TU U

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

DAII : บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจของ DAII และบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ คือ (1) ธุรกิจผลิตภัณฑ์รั้วสำเร็จรูป : ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รั้วสำเร็จรูปภายใต้ชื่อ "เฟนเซอร์" (FENZER) และ "นิวโว" (NUEVO)(2) ธุรกิจรับสร้างบ้าน : รับสร้างบ้านกึ่งสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า "ดีจิ โฮม" (Deeji Home) และรับสร้างบ้านสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า "กินซ่าโฮม" (Ginza Home)(3) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูป : เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม ภายใต้ตราสินค้า "เอเทค" (ATECH) และอื่นๆ

ScanHoon for 31 Aug 2016ScanHoon on: 31/08/2016 01:06:10

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CBG CFRESH CHOTI CKP GFPT GJS GJS-W3 HOTPOT KOOL PERM PIMO PPM-W1 PTT RWI RWI-W1 SMPC TCMC TOP WICE WORK YUASA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AJD-W1 ARROW CEN GOLDPF GSTEL-W2 HOTPOT IFS PL-W1 PPM PPM-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AJD-W1 BEAUTY BGT CSC ERW GJS-W2 GSTEL HTC KBANK KKP KTB LOXLEY LST MEGA MJD OISHI QH QHOP SENA SPA TH100 THIP TRT TTCL TVD UAC UKEM WIIK-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ: FVC-W1 GBX NPP TTLPF UAC

สูตรยกไฮยกโลว์: ALT ARROW GENCO GIFT IFS PPM PPM-W1 SAM TCMC

สูตรตั้งลำ: ARROW BR FOCUS GREEN-W4 GSTEL MIDA NEWS PL PPM PPM-W1 RICH RML RML-W4 SUSCO

สูตรดั้งเดิม: ASIAN FSMART FVC-W1 NPP RICH RML SUSCO SYNEX

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PERM : บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: แปรรูปและจำหน่าย เหล็กรีดร้อนและรีดเย็น เหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสี เหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า เหล็กโครงคร่าวเพดานและผนัง แผ่นหลังคาและผนังเหล็กเคลือบสี

29 สิงหาคม, 2559

ScanHoon for 30 Aug 2016ScanHoon on: 29/08/2016 19:32:35

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AJD AJD-W2 AMC BLAND CBG CFRESH CHOTI CKP HTECH KOOL KTC PACE PF RWI SAPPE TFG UKEM WIIK

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: GENCO NEWS-W5 NUSA-W2 PIMO PPM SYMC WORK

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BEAUTY BGT CSC ERW GFPT GJS GJS-W2 GSTEL HTC KBANK KKP KTB LOXLEY LST MEGA NNCL OISHI PERM QH QHOP SENA SPA TCMC THIP TRT TTCL TVD UAC WICE WIIK-W1 YUASA

สูตรบัวพ้นน้ำ: CTARAF NUSA

สูตรยกไฮยกโลว์: CKP HTECH K LIT PRINC-W1 THRE WORK

สูตรตั้งลำ: ATP30 AUCT EPG HPT NUSA NUSA-W2 RWI-W1 TSE TSF TVD

สูตรดั้งเดิม: EFORL GRAND KC NINE NUSA NUSA-W2 PPM-W1 TPAC TSF

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นบริษัทแกน