31 มีนาคม, 2559

ScanHoon for 1 Apr 2016ScanHoon on: 31/03/2016 22:49:52

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ASIAN BAT-3K CHARAN CPF CPNCG ECOMM EFOOD FUTUREPF INET NSI THAI TMT

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: JUTHA KKP M-II MFC-W1 URBNPF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AHC BAFS DIF DTC EGCO LHBANK NEW NTV SMPC TOP

สูตรบัวพ้นน้ำ: CEN CNT CPNCG DNA DNA-W1 MALEE NSI PICO TC TWZ WHABT WHAPF

สูตรยกไฮยกโลว์: ACAP ASIAN BA BR BSBM CIG CNT CPH GOLD LOXLEY-W MDX PLAT PMTA PSL SCI SPA STEC TFG

สูตรตั้งลำ: BDMS FVC-W1 KAMART MALEE PAP SIM STAR

สูตรดั้งเดิม: BH CNT KAMART PICO SKR SPA TCAP TIPCO

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

ASIAN : บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง ภายใต้แบรนด์ TCC, ASS, SAKURA, ASIAN SEAFOODS BRAND และให้บริการรับฝากห้องเย็น

30 มีนาคม, 2559

ScanHoon for 31 Mar 2016ScanHoon on: 30/03/2016 16:56:21

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BBL BKKCP CHOTI CPF EFOOD HPF MJLF THAI TMT TOG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: GLOW HOTPOT IT LHBANK SHANG

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AHC BAFS BAT-3K DIF DTC EGCO M-CHAI NEW NTV SMPC TOP

สูตรบัวพ้นน้ำ: BEM BTS NOBLE NOK RS SHANG SIAM SVOA TLUXE

สูตรยกไฮยกโลว์: EASTW GLOBAL HOTPOT HYDRO LDC LOXLEY NOK THREL TLUXE TMC TMC-W1 TPIPL

สูตรตั้งลำ: AHC HANA MIDA SCI TMT

สูตรดั้งเดิม: BTC CPR FVC SCN SIAM SMM-W3 TFD

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TMT : บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ?เราไม่ได้เป็นแค่เพียงผู้ผลิต ผู้จัดหาสินค้าเหล็ก หรือให้บริการเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นถึงการสร้างคุณค่า ประโยชน์ และความสำเร็จให้กับธุรกิจของลูกค้า? ด้วยแนวคิดการเป็นศูนย์กลางให้บริการเหล็กครบวงจร ที่มุ่งตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยการให้คำแนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ คิดค้นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้า เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจ ?เหล็ก? ที่ไม่ได้เป็นเพียง ?ผู้จัดจำหน่ายเหล็ก? อีกต่อไป แต่เป็นโครงสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า

29 มีนาคม, 2559

ScanHoon for 30 Mar 2016ScanHoon on: 29/03/2016 23:02:57

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: APURE CPNCG CPTGF INET LHBANK OISHI THAI

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: HOTPOT LHBANK TCC-W2 TCIF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAFS BAT-3K DIF DTC EGCO NTV SMPC TOP

สูตรบัวพ้นน้ำ: AEONTS BSM CHARAN HOTPOT KCM NDR SALEE SC SF TPOLY

สูตรยกไฮยกโลว์: AJD-W2 AKR SEAOIL TPCH

สูตรตั้งลำ: AEONTS AP CHO COLOR-W1 INET LH PCSGH QH SC THREL TMT TOG

สูตรดั้งเดิม: AEONTS AJD-W1 BKD COLOR-W1 HOTPOT LDC M NOK PCA SALEE SANKO THREL TPOLY UPA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TOG : บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ชื่อย่อ TOG เดิมใช้ชื่อว่า บริษัทไทยโปลีเมอร์เลนส์ จำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2534 โดยกลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรมTOGก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายสายงานการผลิตเลนส์เเว่นตาพลาสติกจากเดิมที่กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม มีธุรกิจเดิมผลิตเลนส์เเว่นตา กระจกที่ดำเนินธุรกิจในนาม บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด (บริษัทย่อย) หรือ TOC มานานกว่า 52 ปี TOGมีการจำหน่ายเลนส์เเว่นตาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

26 มีนาคม, 2559

ScanHoon for 28 Mar 2016ScanHoon on: 26/03/2016 00:14:50

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BTNC CPN ERW POPF ROBINS VIBHA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CPI LST STANLY SUC UPOIC UVAN VPO

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAFS BAT-3K DIF DTC M-CHAI NEW NTV SMPC SUC

สูตรบัวพ้นน้ำ: APURE CRANE GC LST PK RCI SUC TC TCC TGCI UPOIC UVAN

สูตรยกไฮยกโลว์: APCO ARROW DCORP-W1 ERW JSP NWR RCI SEAFCO TGCI

สูตรตั้งลำ: AJD-W1 AJD-W2 DCORP-W1 LPN RML SEAFCO SIM

สูตรดั้งเดิม: AKR APCO APURE CSL MAJOR NYT PLE SIM TNPC UVAN

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

ERW : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาและดำเนินธุรกิจโรงแรมที่สอดคล้องกับทำเล สถานที่ตั้ง และกลุ่มเป้าหมาย เป็นธุรกิจหลัก โดยมีธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และธุรกิจบริหารอาคาร

25 มีนาคม, 2559

ScanHoon for 25 Mar 2016ScanHoon on: 25/03/2016 00:51:22

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CPN CPTGF EFOOD POPF SPF SVH UPF VIBHA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SPI UPF UVAN

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAFS BAT-3K DIF DTC EGCO M-CHAI NEW NTV PHOL SMPC

สูตรบัวพ้นน้ำ: ARIP ARROW BEM CI DRT EA GCAP KYE PE PPP PPS PT SPALI

สูตรยกไฮยกโลว์: ABICO FPI-W1 KBS SAWAD-W1 UNIQ

สูตรตั้งลำ: COL JSP LH NNCL NWR OISHI SF TICON TKS TMT VGI-W1 WORK

สูตรดั้งเดิม: GCAP JSP KCM NWR OCEAN PPS PYLON SF WORK

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

VIBHA : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ด้วยศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลวิภาวดี