31 มีนาคม, 2558

ScanHoon for 1 Apr 2015ScanHoon on: 31/03/2015 16:50:25

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AF CHINA SPPT

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AAV SPPT

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AAV CWT CWT-W2 IRCP MBAX NKI OFM PHOL SENA SMIT SMT SWC TCC-W2 TPA

สูตรบัวพ้นน้ำ: FUTUREPF LHSC

สูตรยกไฮยกโลว์: CHG DCON DCON-W2 FIRE MONO MONO-W1 NCH NCL OCEAN OCEAN-W1 PERM PT S11 SPPT SUPER-W2 SVOA TEAM TKT

สูตรตั้งลำ: BLAND-W3 CPALL DCON EARTH-W4 OTO POPF PPM PREB SUPER

สูตรดั้งเดิม: BEC CPF EARTH MINT OCEAN-W1 PPM TEAM

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PREB : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: รับเหมาก่อสร้าง

30 มีนาคม, 2558

ScanHoon for 31 Mar 2015ScanHoon on: 30/03/2015 16:51:03

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CHARAN CHINA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AOT MALEE SCCC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CWT CWT-W2 IRCP MBAX NKI OFM PHOL SENA SMIT SMT SWC

สูตรบัวพ้นน้ำ: BTSGIF CPALL QHPF TGROWTH

สูตรยกไฮยกโลว์: AEC-W2

สูตรตั้งลำ: AEC HOTPOT QHPF RML SPPT

สูตรดั้งเดิม: AEC-W2 CPALL MBK QHPF RML SAPPE

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SPPT : บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: 1. ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก มีความเที่ยงตรงสูง ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า สำหรับการผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือพลาสติกโดยการกลึง ตัด เจาะ เซาะร่อง ทำเกลียว ขัดผิว และล้างทำความสะอาดด้วยน้ำที่บริสุทธิ์ ด้วยเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ชิ้นงานมีความเที่ยงตรงสูงระดับต่ำกว่า 5 ไมครอน 2. ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์3. บริการจัดหาทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้บริการจัดหาแรงงาน

27 มีนาคม, 2558

ScanHoon for 30 Mar 2015ScanHoon on: 27/03/2015 16:47:00

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CHINA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SCCC UPF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CHARAN CWT CWT-W2 IRCP MBAX MOONG OFM PHOL SENA SMT SWC TSI

สูตรบัวพ้นน้ำ: BA PM TWFP

สูตรยกไฮยกโลว์: CPI-W1

สูตรตั้งลำ: BA NMG-W3 TMD TTCL

สูตรดั้งเดิม: CPTGF HOTPOT RATCH SSI

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

AUCT : บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเป็นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สิน รวมทั้งให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูลโดยทรัพย์สินที่บริษัทจัดการประมูล มี 3 ประเภทคือ 1) รถยนต์ มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 71-74 ของรายได้รวม 2) รถจักรยานยนต์ มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 12-16 ของรายได้รวมและ 3) ทรัพย์สินประเภทอื่นมีสัดส่วนรายได้ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวม

26 มีนาคม, 2558

ScanHoon for 27 Mar 2015ScanHoon on: 26/03/2015 16:44:25

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CHINA CPR JCT MAJOR SWC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CPR TPAC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CHARAN CWT CWT-W2 IRCP MBAX MOONG OFM PHOL SENA SMIT TSI

สูตรบัวพ้นน้ำ: BIGC

สูตรยกไฮยกโลว์: BIGC CGD-W3 CPR CWT-W2 JCT LST SAMCO SAPPE TCJ TNPC TTCL

สูตรตั้งลำ: GLD

สูตรดั้งเดิม: BIGC GLD

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TNPC : บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายพลาสติกชนิดอ่อน หนังเทียมและยางปูพื้นรถยนต์

25 มีนาคม, 2558

ScanHoon for 26 Mar 2015ScanHoon on: 25/03/2015 16:48:19

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: MAJOR OFM OHTL SWC TSI

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: OFM PHOL SPORT-W3 SWC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CHARAN CPR CWT CWT-W2 IRCP MBAX MOONG NKI PHOL SENA SMT

สูตรบัวพ้นน้ำ: APCO LST SWC TTCL

สูตรยกไฮยกโลว์: PRECHA

สูตรตั้งลำ: AQ CPR ERW URBNPF

สูตรดั้งเดิม: HOTPOT SLC TTCL URBNPF

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SENA : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทั้งแนวราบและแนวสูง

24 มีนาคม, 2558

ScanHoon for 25 Mar 2015ScanHoon on: 24/03/2015 16:48:22

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AAV MOONG NINE PHOL TSI

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: GC MOONG SPWPF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CHARAN CWT-W2 IRCP MBAX NKI OFM SENA SIAM SMT

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: MOONG PHOL PLANB

สูตรตั้งลำ: CENTEL NINE-W1

สูตรดั้งเดิม: GC

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

AAV : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดเพียงแห่งเดียว สำหรับบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการสายการบินราคาประหยัด โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ (Scheduled Passenger Services) และการให้บริการเสริม (Ancillary Services)

23 มีนาคม, 2558

ScanHoon for 24 Mar 2015ScanHoon on: 23/03/2015 16:50:42

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AAV BEAUTY CHINA KTC MAJOR MCS NINE OFM PHOL PTG SAT SMT TASCO TSI

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: FE OFM PHOL SAT SCB-P TSI

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CHARAN CPR CWT CWT-W2 IRCP MBAX NKI SENA SIAM SMIT

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: ACAP

สูตรตั้งลำ: ACAP PHOL RATCH

สูตรดั้งเดิม: EMC NPARK RATCH TTL VTE-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CHARAN : บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: รับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

20 มีนาคม, 2558

ScanHoon for 23 Mar 2015ScanHoon on: 20/03/2015 16:46:09

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AAV BEAUTY KTC MAJOR MCS PTG SIMAT TASCO TSI

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AJD BAY CPNRF SIMAT TSI

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CHARAN COLOR CPR CWT CWT-W2 GL-W3 IRCP MBAX NKI PHOL SAT SENA SIAM SMIT SMT

สูตรบัวพ้นน้ำ: MINT SWC TPAC

สูตรยกไฮยกโลว์: AJP CNT LH PAE PAE-W1 SPA TASCO TRT

สูตรตั้งลำ: AAV CENTEL MINT SPALI TASCO THREL

สูตรดั้งเดิม: ACAP CPN GLOW KASET PAE THREL TMI-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนย่อย โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ PCBA ประกอบและทดสอบการทำงานของ IC LED และประกอบ Liquid Crytal on Silicon (LCoS) ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทย จีน และสหรัฐอเมริกา