31 กรกฎาคม, 2558

ScanHoon for 3 Aug 2015ScanHoon on: 31/07/2015 16:48:45

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: LIVE SPF TAPAC TAPAC-W2 TIW VNG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: KCE-W2 PK SCB-P

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ASIMAR CENTEL FORTH PK SSPF THE TPAC TPAC-W1 TVO

สูตรบัวพ้นน้ำ: CHG FSS QHHR

สูตรยกไฮยกโลว์: BEAUTY CHG CPALL DCC MILL-W2 MINT MSC MTLS NNCL NYT TTA-W5

สูตรตั้งลำ: ADVANC AEC AJD BH BTSGIF INTUCH KTB LHSC MAJOR MJD MONO NUSA PT PTTEP QH SAWAD SIRI TAPAC TAPAC-W2 THCOM

สูตรดั้งเดิม: ACAP AJD-W1 BTSGIF CPNRF FSS KTB LHSC MAJOR NEWS SCB SCC SYNTEC THCOM TLGF TMB TTA-W5 TWS

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ ตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร"

29 กรกฎาคม, 2558

ScanHoon for 31 Jul 2015ScanHoon on: 29/07/2015 16:41:13

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CPL TAPAC VNG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SMG TSF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ASIMAR FORTH PK SSPF TAPAC-W2 THE TPAC TPAC-W1 TVO

สูตรบัวพ้นน้ำ: CPALL DCC LHPF

สูตรยกไฮยกโลว์: EIC EIC-W1 RS TAPAC

สูตรตั้งลำ: AMARIN BEAUTY CHG DCC MAJOR NYT PRINC RS S11 TAPAC TMB

สูตรดั้งเดิม: BEAUTY CHG DCC NYT PRINC RS

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TSF : บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์รวมทั้งงานด้านสื่อโฆษณาทุกชนิด

28 กรกฎาคม, 2558

ScanHoon for 29 Jul 2015ScanHoon on: 28/07/2015 16:50:06

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: LIVE LIVE-W2 PK

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ASIAN BKI PK

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ASIMAR FORTH SSPF TAPAC THE TPAC TPAC-W1 TVO

สูตรบัวพ้นน้ำ: CPL

สูตรยกไฮยกโลว์: AJD NUSA NUSA-W1 NUSA-W2

สูตรตั้งลำ: EIC GLOW M SE-ED

สูตรดั้งเดิม: EIC SE-ED

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

CPL : บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทประกอบธุรกิจโรงงานฟอกหนังครบวงจร คือเริ่มตั้งแต่นำหนังวัวดิบหมักเกลือ นำมาฟอก ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ต้องอาศัยทักษะความชำนาญและประสบการณ์ เพื่อให้ได้หนังฟอกสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตรองเท้าหนัง กระเป๋าหนัง และผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทุกประเภทที่ใช้หนังแท้เป็นส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์หลัก คือ หนังวัวฟอกสำเร็จรูป (cow finished leather) และหนังท้อง (cow split suede leather) ประเภทของหนังวัวฟอกสำเร็จรูปได้แก่ aniline leather, pigmented leather, oiled leather และ waterproof leather เป็นต้น ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตรองเท้ายี่ห้อดัง ๆ เช่น adidas, Timberland, Marks & Spencer และ Rockport เป็นต้น

27 กรกฎาคม, 2558

ScanHoon for 28 Jul 2015ScanHoon on: 27/07/2015 16:51:02

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CPNCG LIVE LIVE-W2 TMD VNG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: KCE-W2 MJLF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ASIMAR FORTH SSPF TAPAC THE TPAC TPAC-W1 TVO

สูตรบัวพ้นน้ำ: BTS CFRESH

สูตรยกไฮยกโลว์: PT

สูตรตั้งลำ: AJD-W1 TGOLDETF

สูตรดั้งเดิม: AJD-W1 CFRESH NUSA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที) (2) ธุรกิจสื่อโฆษณา (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ (4) ธุรกิจบริการ

24 กรกฎาคม, 2558

ScanHoon for 27 Jul 2015ScanHoon on: 24/07/2015 16:42:25

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ASIMAR KKC LIVE LIVE-W2 TASCO TIW

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ASIMAR HYDRO JUTHA KKC PRAKIT

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: FORTH SSPF TAPAC THE TPAC TPAC-W1 TVO

สูตรบัวพ้นน้ำ: PRAKIT TMD

สูตรยกไฮยกโลว์: AJP ASIMAR CPL DELTA IFEC IFEC-W1 KC KKC TFD-W2 TFD-W3 TGCI TIPCO TNPC WIIK

สูตรตั้งลำ: BOL CRANE KC PICO

สูตรดั้งเดิม: BOL CHG EASON JUTHA KC PRAKIT SIAM TRC TSF

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TMD : บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร,ขวด PET และธุรกิจให้เช่าอาคารชุด

23 กรกฎาคม, 2558

ScanHoon for 24 Jul 2015ScanHoon on: 23/07/2015 16:45:20

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: LIVE LIVE-W2 TPAC-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: TPC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: FORTH KKC SSPF SYNEX TAPAC THE TPAC TVO

สูตรบัวพ้นน้ำ: AHC KASET LST TPC

สูตรยกไฮยกโลว์: KCE-W2 SYNTEC TPAC-W1

สูตรตั้งลำ: ASIMAR CHG

สูตรดั้งเดิม: ASIMAR GLOW SVI

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

ASIMAR : บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ซ่อมเรือและต่อเรือ รวมถึงกิจการก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมอื่น ๆ เช่น งานโครงสร้างเหล็กทางเดินผู้โดยสารสนามบิน การสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน เป็นต้น

22 กรกฎาคม, 2558

ScanHoon for 23 Jul 2015ScanHoon on: 22/07/2015 16:51:40

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CRYSTAL LIVE LIVE-W2 TPAC TPAC-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AF MJLF TMC TPAC TPAC-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: FORTH KKC SSPF SYNEX TAPAC THE TVO

สูตรบัวพ้นน้ำ: CPNRF KPNPF LHSC PT

สูตรยกไฮยกโลว์: HK

สูตรตั้งลำ: ACAP AHC FUTUREPF HK LIVE PS TPAC-W1 TWFP

สูตรดั้งเดิม: ACAP AHC KPNPF PS TPAC-W1 TREIT

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TPAC : บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บรรจุภัณฑ์พลาสติก