28 พฤศจิกายน, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 1 Dec 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 28/11/2014 16:43:20

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AOT CHINA DNA GUNKUL NBC NBC-W1 NKI NMG NMG-W3 SCB TRC UWC-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: NBC NBC-W1 NINE NOK PTTEP

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AJP AKR BTS-W3 EPCO EVER GEL HTECH LHBANK LIVE-W2 MILL-W2 MOONG PE PREB PRINC-W1 PYLON RML-W3 SFP TCMC-W1 TLUXE-W2 TPIPL TRT-W2 TUF UIC WAT-W2

สูตรบัวพ้นน้ำ: BIGC BKI MFEC SCCC SPALI

สูตรยกไฮยกโลว์: BA NCL NPP PCA RWI SAT UNIQ

สูตรตั้งลำ: SAMTEL UNIQ

สูตรดั้งเดิม: BKI CENTEL CRANE NOK TTCL

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรสำหรับลูกค้าทุกประเภท เช่น รับฝากเงิน โอนเงิน ให้กู้ยืมประเภทต่างๆ บริการด้านปริวรรตเงินตรา Bancassurance บริการด้านการค้าต่างประเทศ Cash Management รวมถึงบริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล บริการด้านบัตรเครดิตและการรับฝากทรัพย์สิน

27 พฤศจิกายน, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 28 Nov 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 27/11/2014 16:43:58

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AOT BEAUTY CHINA DNA GUNKUL MFC NMG-W3 TBSP TDEX TGROWTH

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SCG

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AJP AKR BTS-W3 EE EPCO EVER GEL HTECH LHBANK LIVE-W2 MILL-W2 MOONG PE PREB PRINC-W1 PTT PYLON RML-W3 SAM SFP TCMC-W1 TLUXE-W2 TPIPL TRT-W2 TUF UIC UWC-W1 WAT-W2

สูตรบัวพ้นน้ำ: AAV METCO MFC TNPF

สูตรยกไฮยกโลว์: AAV BEAUTY ERW MINT MINT-W5 UWC

สูตรตั้งลำ: CPALL CRANE JMT NBC NBC-W1 NINE SCCC SWC TRT

สูตรดั้งเดิม: AH BLA CPALL CPNRF DTAC JMT LEE MFC NBC-W1 SWC THREL UV

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

DNA : บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ 1) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสื่อโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ (Home Entertainment) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท 2) ธุรกิจสื่อโฆษณาและบันเทิง ซึ่งดำเนินการและบริหารจัดการโดยบริษัทย่อยคือ DNA Revolution และกิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทได้แก่ Unlimited Content และ Smallroom3) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ดำเนินการโดยบริษัทย่อยคือ Mr. Bun ซึ่งบริหารจัดการร้านเบเกอรี่มิสเตอร์บัน

26 พฤศจิกายน, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 27 Nov 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 26/11/2014 16:43:22

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BH CHINA ENY M-II NC NINE-W1 PYLON PYLON-W1 RS SAMART SFP TDEX TIES-W2 TLUXE TLUXE-W2 WORK

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CGD JCT NBC SMT TLUXE-W2

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AJP AKR BTS-W3 EPCO EVER HTECH LHBANK MOONG NMG-W3 PE PREB PRINC-W1 PTT RML-W3 SAM TPIPL TRT-W2 UIC

สูตรบัวพ้นน้ำ: LOXLEY MFEC

สูตรยกไฮยกโลว์: FNS NBC SYMC THCOM TIES-W2 TLUXE-W2 UWC-W1 WORK

สูตรตั้งลำ: ASK MEGA MINT PL PM THCOM

สูตรดั้งเดิม: AAV ASK KSL NBC PL SCCC THCOM

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

ERW : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาและดำเนินธุรกิจโรงแรมที่สอดคล้องกับทำเล สถานที่ตั้ง และกลุ่มเป้าหมาย เป็นธุรกิจหลัก โดยมีธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และธุรกิจบริหารอาคาร

25 พฤศจิกายน, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 26 Nov 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 25/11/2014 16:44:32

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ASP BKKCP DEMCO ENY GBX ITD KGI MAJOR PE PREB PTG PTT PYLON PYLON-W1 RS SAMART SEAFCO SFP TASCO TOPP WORK

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CENTEL DELTA GBX PTT PYLON SFP TUF ZMICO

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AJP AKR BTS-W3 EPCO EVER GEL GEL-W4 HTECH LHBANK LIVE LIVE-W2 MILL-W2 MOONG NMG-W3 PPS PRINC-W1 RML-W3 SAM TIES-W2 TPIPL TRT-W2 TUF UIC WAT-W2

สูตรบัวพ้นน้ำ: CNS FSS KGI TNITY UOBKH

สูตรยกไฮยกโลว์: ASP BGH BH CCP DEMCO-W6 KC MFEC PYLON RML SAMTEL TISCO TNDT

สูตรตั้งลำ: BGH BH BIGC BSBM BWG CPALL DSGT ENY HMPRO IVL JAS KC PM RML THREL VIBHA

สูตรดั้งเดิม: BANPU BGH BIGC BSBM CPNRF DSGT IVL KC MBK MFEC PACE PM RML RML-W3 SAMTEL SGP THRE TVD VIBHA WIIK

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ และลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศภายในภูมิภาคเอเชีย