30 กันยายน, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 1 Oct 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 30/09/2014 16:52:41

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AJP BGT BROCK CEI CGD DNA ESTAR FE GEL GEL-W4 MACO MJD MODERN PG PRECHA SAM SAMCO SANKO SCG SIS SYNEX TEAM THANA TPCORP TPOLY TUF UNIQ VGI

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BGT BROCK CGD ESTAR GEL MFC MODERN NNCL NNCL-W2 PRIN SAM SAMCO SCG SIS TEAM THANA TPOLY UNIQ

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S AIT AJ AKR AMANAH APURE AQ AQ-W2 AQ-W3 ARIP BSM CGS CHO CHO-W1 CIG CKP CMO CMO-W1 CPI CPR CSP E E-W1 E-W2 EVER FANCY GRAND IFEC INOX LHK LOXLEY MANRIN MAX ML MOONG NCH NUSA-W1 PE PICO PJW PRINC PTG PYLON RCI SCP SE-ED SIAM SMM SST SVI SVOA TCB TCC-W1 TCC-W3 TCC-W4 TKT TNDT TPP UWC UWC-W1 VNG VNT ZMICO

สูตรบัวพ้นน้ำ: ARROW DSGT KPNPF NNCL NNCL-W2 SIS SYNEX

สูตรยกไฮยกโลว์: ACD ACD-W2 DNA EVER EVER-W1 GEL LALIN NNCL-W2 SAMCO SIS TPOLY UNIQ UWC

สูตรตั้งลำ: BGT BLA KPNPF UNIQ

สูตรดั้งเดิม: AIE CNT DCC FOCUS GLAND SANKO TFUND

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก และมีฐานลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง รวมถึงห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านอุปกรณ์ เครื่องเขียน โดยเป็นการ spin off มาจาก TKS

29 กันยายน, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 30 Sep 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 29/09/2014 16:43:13

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AIT AMANAH APCO BROCK CGD CIG MAX MILL MINT MJD NCH PRECHA PRINC-W1 RCI S & J SAMCO SENA SUSCO TDEX TEAM THANA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BBL BROCK MONTRI NCH PHOL PRIN RCI SAMCO TEAM TH THANA TPAC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S AJ AKR APURE AQ AQ-W2 AQ-W3 ARIP BSM CEI CGS CHO CHO-W1 CKP CMO CMO-W1 CPI CPR CSP E E-W2 ECL ESTAR EVER FANCY GEL-W4 GRAND IFEC INOX LHK LOXLEY MANRIN ML MOONG NUSA-W1 PE PICO PJW PPM PRINC PTG PYLON SCP SE-ED SIAM SMM SST SVI SVOA TCB TCC-W1 TCC-W3 TCC-W4 TKT TNDT TPCORP TPP UAC-W1 UWC UWC-W1 VNG VNT WIIK ZMICO

สูตรบัวพ้นน้ำ: BFIT ESTAR LALIN MODERN OGC PHOL SAMCO SENA TASCO TPAC

สูตรยกไฮยกโลว์: GUNKUL MPG OCEAN-W1 PS THANA

สูตรตั้งลำ: AJP PRECHA SUTHA TEAM THANA TIC TNL

สูตรดั้งเดิม: AJP DSGT OGC PS SAMCO SUTHA TEAM TIC TNL

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

AJP : บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: จัดหา ผลิต และ/หรือร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม