30 ธันวาคม, 2558

ScanHoon for 4 Jan 2016ScanHoon on: 30/12/2015 23:27:48

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BCH BDMS CSR DTC EPG KCE KCE-W2 TOP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: LDC LHPF RATCH STPI

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: INET SPORT TCAP

สูตรบัวพ้นน้ำ: RS WINNER

สูตรยกไฮยกโลว์: HTECH METCO NCL PPP SOLAR TVT UBIS VIBHA-W2 VPO WINNER

สูตรตั้งลำ: AEONTS ARROW CPN CPNCG GFPT KTIS LH LPN MALEE MJLF MTLS PCSGH PDI PPM PS RS SKR TASCO TISCO TOP TSR TU VTE

สูตรดั้งเดิม: APCS BR CPF DIMET EARTH-W4 KAMART KKC LOXLEY MPG-W1 NDR NOK NPP PCSGH PPM PPP PTG RICHY SAMCO SPF SVOA TMT TNITY TNPC TU TVT TWZ U-W1 UBIS VPO VTE WIIK

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจกลุ่มโรงพยาบาลให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเงินสดและกองทุนประกันสังคม โดยมีศูนย์ศัลยกรรมหัวใจ ศูนย์ตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์เด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อย ศูนย์ตา เป็นกลุ่มแพทย์ที่มีความซับซ้อน

ScanHoon for 30 Dec 2015ScanHoon on: 30/12/2015 01:14:52

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BDMS EPG KCE-W2 MAJOR

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BKI

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BECL BMCL DTC INET INSURE KCE PB SPORT TCAP

สูตรบัวพ้นน้ำ: LTX

สูตรยกไฮยกโลว์: AAV CHUO ECL ECL-W2 GL KGI LIT MBAX MBAX-W1 PK SMPC TASCO VIBHA WHA

สูตรตั้งลำ: ANAN CPF CPR EPG FUTUREPF HMPRO KTIS LDC LIT RS RWI-W1 SEAFCO TAE VIBHA

สูตรดั้งเดิม: ABC ABC-W1 AQUA BLAND CHUO CPR ECL-W2 EVER FIRE KTIS LDC MFEC ML NCL PIMO RS SUPER TAE THAI VNG WHA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

MAJOR : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ ธุรกิจลานสเก็ตน้ำแข็ง ธุรกิจพื้นที่เช่าและศูนย์การค้า ธุรกิจการสร้างและการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ และธุรกิจบริการสื่อโฆษณา

29 ธันวาคม, 2558

ScanHoon for 29 Dec 2015ScanHoon on: 29/12/2015 01:51:00

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: KCE KCE-W2 THIF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AUCT SSC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BECL DTC EPG INET INSURE PB SPORT TCAP

สูตรบัวพ้นน้ำ: ECL

สูตรยกไฮยกโลว์: LDC

สูตรตั้งลำ: AAV AIT AJD-W2 BH BTS-W3 CSS EFORL-W2 FER-W1 INET JAS KTC SCC SENA SITHAI SUPER THAI UNIQ WHAPF

สูตรดั้งเดิม: ACAP AJD AJD-W2 ANAN ATP30 BH BJC BR BTS DSGT ECL EFORL GCAP GL IEC IFEC-W2 ITD KOOL LIT PAF RPC SITHAI SUSCO-W1 TCMC TK TWZ UNIQ

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy Glass ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดงเคลือบอยู่ และผลิตแผ่น PCB หลายชั้น ซึ่งเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานสำคัญในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด

25 ธันวาคม, 2558

ScanHoon for 28 Dec 2015ScanHoon on: 25/12/2015 23:09:29

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: DTC THIF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: TFUND TLOGIS

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: EPG INET PB SPORT TCAP

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: APCO BROCK-W1 CCP COM7 ITD-W1 J PAF SITHAI SPA UTP

สูตรตั้งลำ: CBG CPNRF ITD ITD-W1 KBS KCE KTC M MAJOR PYLON SCP

สูตรดั้งเดิม: AMATA ASP BROCK-W1 CBG CPNRF ITD-W1 KBS SALEE SLP

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

ScanHoon for 25 Dec 2015ScanHoon on: 25/12/2015 04:15:11

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: TCAP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SAWAD SYMC TFUND TIP TLOGIS

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BECL DTC EPG INET INSURE PB SPORT

สูตรบัวพ้นน้ำ: IFS LTX

สูตรยกไฮยกโลว์: ACC BSM COLOR-W1 ECF KIAT KOOL SPORT SPVI SUSCO TCMC TDEX TEAM TNP UREKA-W1

สูตรตั้งลำ: AMATA BLAND COM7 DELTA GCAP IRPC ITD-W1 KTC MC PCSGH PTTGC SAMTEL SCC SCCC SIRI TCMC TDEX

สูตรดั้งเดิม: ACC APCO DELTA EFORL-W2 FER GCAP GLOBAL KTC MBKET MC PTTEP PTTGC PYLON SCCC SMM SPVI SUSCO SVI TMI TRC TSI TVD UPA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon