28 เมษายน, 2560

ScanHoon for 2 May 2017ScanHoon on: 28/04/2017 17:20:38

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AP CCN SMIT

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CPNCG MODERN ZMICO

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ABPIF AIRA-W2 AMANAH BIGC K KTB KWG MOONG-W1 PDG SIMAT-W2 SIMAT-W3 SPI TH TH-W1 TH-W2 THANA TU-PF UPF

สูตรบัวพ้นน้ำ: CHOTI CNT EPG ESTAR KTIS LIT POPF THIP TLOGIS ZMICO

สูตรยกไฮยกโลว์: LIT OISHI PRINC SENA SIMAT SPI SYNEX TPOLY TPOLY-W2

สูตรตั้งลำ: ANAN BAY HARN KTIS LH LST RICH SMIT THANI TOP TU UPA

สูตรดั้งเดิม: ANAN ASP EA EPG GL HARN HOTPOT J LIT RJH SCI SUC TPOLY TPOLY-W2 TU UPA UVAN WIIK ZMICO

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

27 เมษายน, 2560

ScanHoon for 28 Apr 2017ScanHoon on: 27/04/2017 19:51:25

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BAFS BFIT EBANK ECL-W2 FMT GCAP IRPC KCAR NEWS PTTGC UTP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: M-PAT MATI SAUCE

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ABPIF AIRA-W2 AMANAH AYUD BIGC EE K KWG MOONG-W1 PDG SIMAT-W2 SIMAT-W3 SMIT SPI TH TH-W1 TH-W2 THANA TU-PF UPF

สูตรบัวพ้นน้ำ: AU CHO CPL HFT SAWAD TNR

สูตรยกไฮยกโลว์: AEONTS BCPG DCORP FVC LOXLEY PK RCI SAM SAT

สูตรตั้งลำ: BCPG CPL DCON FER KTC LOXLEY PL RCI RJH ROJNA SAWAD TCB TTW

สูตรดั้งเดิม: AQUA AS CPL FER FNS GL-W4 GSTEL LOXLEY LOXLEY-W MILL Q-CON SOLAR TTW UKEM

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

UTP : บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์ซึ่งใช้สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ ประเภทกล่องลูกฟูกและกระดาษทำผิวกล่อง

26 เมษายน, 2560

ScanHoon for 27 Apr 2017ScanHoon on: 26/04/2017 17:35:48

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BAFS BFIT ECL-W2 GCAP IRPC KWC NEWS SINGER SMIT SVI-W3

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CPTGF FPI TPAC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ABPIF AIRA-W2 AMANAH AYUD BIGC EE K KCAR KWG MATI MOONG-W1 OCC PDG SIMAT-W2 SIMAT-W3 TH TH-W1 TH-W2 THANA TU-PF UPF

สูตรบัวพ้นน้ำ: BCPG CPN DELTA GPSC JASIF METCO RS SCC

สูตรยกไฮยกโลว์: PPP

สูตรตั้งลำ: BAFS BCPG CPN DCORP ESSO FVC GPSC IRPC IVL NEWS TOP

สูตรดั้งเดิม: BCPG BLAND DCORP EFORL ESSO FVC FVC-W1 HMPRO JAS LHSC MK SAM TRUBB

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

NEWS : บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทฯ ประกอบ ธุรกิจหลักในด้านเป็นผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและประกอบธุรกิจสื่อ

ScanHoon for 26 Apr 2017ScanHoon on: 26/04/2017 01:10:24

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CCN CCN-W1 GCAP IRPC KYE PTTGC SINGER SMIT TMILL-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SMIT TMILL-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ABPIF AIRA-W2 AMANAH AYUD BIGC EE K KWG MATI MFC MOONG-W1 OCC PDG SIMAT-W2 SIMAT-W3 TH TH-W1 TH-W2 THANA TU-PF

สูตรบัวพ้นน้ำ: GC PATO TDEX TPA

สูตรยกไฮยกโลว์: CMO GCAP

สูตรตั้งลำ: BKD CSL GCAP LST PLANB PPP SIM SMIT

สูตรดั้งเดิม: BA BKD DNA LST MBKET PPP SPCG TPA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ 1) ธุรกิจปิโตรเลียม โดยมีโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่ จ. ระยอง เพื่อผลิตและจำหน่าย น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และน้ำมันเตา เป็นต้น 2) ธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ จำหน่ายให้ผู้ประกอบการนำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปชนิดต่างๆ 3) ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล 4) ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ดินเปล่า