31 มีนาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 1 Apr 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 31/03/2014 16:51:45

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: APCO BH CMR DELTA HANA TC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ENY PL RS

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: TOG TTA VNG

สูตรบัวพ้นน้ำ: HPF IT TPC

สูตรยกไฮยกโลว์: BSM FOCUS-W1 LPN MFEC SMM

สูตรตั้งลำ: ARROW BEC CFRESH CPN KBANK KCE

สูตรดั้งเดิม: LPN PTTGC

RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจบันเทิง ด้วยความเป็นเครือข่ายความบันเทิง ดำเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจร อาทิเช่น งานเพลง โชว์บิซ สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ

28 มีนาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 31 Mar 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 28/03/2014 16:52:06

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BAY BH CMR CNS TC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BCH UP

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: TOG TTA

สูตรบัวพ้นน้ำ: BANPU BAY CPN ENY IRPC UP

สูตรยกไฮยกโลว์: CMR GCAP MACO TOG

สูตรตั้งลำ: BJC BLA DELTA MFEC SCCC UP

สูตรดั้งเดิม: BEC BIGC MFEC N-PARK QTC

CMR : บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: เป็นผู้ดำเนินการโรงพยาบาลเอกชน มีห้องตรวจโรคให้บริการรักษาโรคทั่วไป โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมอุปกรณ์การรักษาและวินิจฉัยโรค

27 มีนาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 28 Mar 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 27/03/2014 16:45:22

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CMR SMPC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CNS TTA

สูตรบัวพ้นน้ำ: MCS TTW TUF

สูตรยกไฮยกโลว์: CHG EE MBAX NMG NMG-W3 PT SAMART SOLAR SUC TUF

สูตรตั้งลำ: PTT TTW

สูตรดั้งเดิม: SNC

MCS : บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Fabricated Steel) โดยเฉพาะโครงสร้างเหล็กที่เป็นคาน (Beam) และเสา (Column Box) ที่มีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่

26 มีนาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 27 Mar 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 26/03/2014 16:46:22

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BWG BWG-W1 MATI TTI

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BCH SAMART

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CNS GENCO TTA

สูตรบัวพ้นน้ำ: CHOW

สูตรยกไฮยกโลว์: BCH CFRESH SMPC TNPC TRT-W2

สูตรตั้งลำ: BCH BLA CFRESH DELTA ROCK SAMART

สูตรดั้งเดิม:

BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจกลุ่มโรงพยาบาลให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเงินสดและกองทุนประกันสังคม โดยมีศูนย์ศัลยกรรมหัวใจ ศูนย์ตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์เด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อย ศูนย์ตา เป็นกลุ่มแพทย์ที่มีความซับซ้อน

25 มีนาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 26 Mar 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 25/03/2014 16:53:25

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CMR GENCO WAVE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: WAVE

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CNS TTA

สูตรบัวพ้นน้ำ: TRT

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: DEMCO-W5 KCAR PTG TRT

สูตรดั้งเดิม: RS-W2

TRT : บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถผลิตได้ถึงขนาด 300 MVA 230 kV รวมถึงการให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

24 มีนาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 25 Mar 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 24/03/2014 16:46:26

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: APCO BWG BWG-W1 CMR GENCO LTX PSL STA WAVE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: GENCO MNIT NTV TWP

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: CNS TTA TTA-W3

สูตรบัวพ้นน้ำ: ARROW NTV PTG

สูตรยกไฮยกโลว์: BWG-W1 GENCO PPP SAT TWS WAVE

สูตรตั้งลำ: BLA CHINA DELTA WAVE WIN

สูตรดั้งเดิม: ADAM BLA DELTA MILL WIN

WAVE : บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจัดจำหน่ายรายการทางโทรทัศน์ เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายละครไทยของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ให้บริการเช่าช่วงพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้าและเซ็นทรัลพลาซ่ารัชดา-พระราม 3 ตามอายุของสิทธิการเช่าที่บริษัทถือครอง และให้บริการจัดแสดงคอนเสิร์ตและโชว์ (ไอเวฟ)

21 มีนาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 24 Mar 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 21/03/2014 16:46:49

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BAFS BWG BWG-W1 CMR DCON EA HFT ILINK KSL PSL RASA STA TTA TTA-W3

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: MK TYCN

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: WAVE

สูตรบัวพ้นน้ำ: ECF MALEE MBK MFC MK

สูตรยกไฮยกโลว์: CTW MBK RASA

สูตรตั้งลำ: DCC MDX SOLAR TVD

สูตรดั้งเดิม: AGE BANPU FNS STAR TCMC TCMC-W1

STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราครบวงจร ทั้งยางธรรมชาติ ยางแผ่นรมควัน (RSS) ยางแท่ง (TSR) และน้ำยางข้น (concentrated latex) รวมถึงธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากยาง จัดจำหน่ายสินค้า และธุรกิจบริการ

20 มีนาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 21 Mar 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 20/03/2014 20:31:02

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BAFS BWG EA RASA TTA WG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CI CNS CPF DNA RS-W2 SPORT-W4

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: TTA-W3 WAVE

สูตรบัวพ้นน้ำ: DNA EPCO

สูตรยกไฮยกโลว์: GLAND

สูตรตั้งลำ: ILINK-W1 KC KTC TTA

สูตรดั้งเดิม: CNS EPCO NIPPON-W SANKO

RASA : บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรและอาคารชุดพักอาศัย

19 มีนาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 20 Mar 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 19/03/2014 16:44:41

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BAFS EA GENCO ILINK SKR THCOM

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AKR BCH LALIN SIMAT

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: TTA TTA-W3

สูตรบัวพ้นน้ำ: CHG MODERN PTG UIC

สูตรยกไฮยกโลว์: AKP CCET MATCH-W2 MSC STPI

สูตรตั้งลำ: CHG EUREKA

สูตรดั้งเดิม: TYCN

GENCO : บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในการให้บริการจัดการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรมต่าง ๆ

18 มีนาคม, 2557

สแกนหุ้นสำหรับ 19 Mar 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 18/03/2014 16:46:04

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BWG BWG-W1 DCON DELTA HANA KCE L&E RASA SGP TTA TTA-W3 WG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CI KMC TRU TTA TTA-W3

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: TOG

สูตรบัวพ้นน้ำ: CHOW EBANK KCAR LHK NCH NYT PRECHA PRIN VIH YUASA

สูตรยกไฮยกโลว์: ASK BWG CK GENCO HEMRAJ KC KCE KTB PHOL PLE SMT THANA

สูตรตั้งลำ: CPALL CSC KCAR LPN PS SPALI TRU

สูตรดั้งเดิม: AEONTS CHOW CI LPN PRECHA SMT

BWG : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปรับคุณภาพและฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย บำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน