11 กรกฎาคม, 2560

ScanHoon for 12 Jul 2017ScanHoon on: 11/07/2017 20:09:05

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: A ADVANC AMATA BAT-3K ECL ECL-W2 IRC JMT MATCH PM SAWAD-W1 SEAFCO TCIF TRIF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: A CENTEL DCORP GSTEL-W2 SAWAD-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ASIAN BKD BOL CPL CSP DTC GJS-W3 HANA IT MBAX MBK SWC TMILL TMILL-W1 UBIS

สูตรบัวพ้นน้ำ: BBL EASON TPRIME

สูตรยกไฮยกโลว์: AMA CENTEL MFC-W1 MTLS PM SPPT

สูตรตั้งลำ: ADVANC DCON EASON JMT-W1 MALEE MGT PYLON SEAFCO STPI

สูตรดั้งเดิม: AJ CRANE DCON DIF EMC KYE MFC-W1 S SAWAD-W1 SF SMPC TVO

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PYLON : บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยแบ่งออกเป็น 3 สายงานหลัก คือ งานเสาเข็มเจาะ งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีการฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง งานกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม