27 กุมภาพันธ์, 2560

ScanHoon for 28 Feb 2017ScanHoon on: 27/02/2017 22:01:24

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AMANAH CHOTI JMART JMT MC PLANB PMTA PPM SUC THIP TISCO TMD TOPP UPF WORK WORK-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CPL MBKET SABINA SSSC UOBKH

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ASEFA ASP BOL CNS ECL EPCO FSS LEE NOBLE OCEAN PAP PDG PL PM SIMAT SYMC TCB THE TKS TPIPL WINNER

สูตรบัวพ้นน้ำ: CHOTI ERW ESTAR MAJOR QHPF TMILL TPOLY TPOLY-W2

สูตรยกไฮยกโลว์: AJ JWD TMC-W1

สูตรตั้งลำ: ERW GFPT L&E QHPF SGF TAPAC

สูตรดั้งเดิม: ERW MALEE NCL-W1 POLAR SIMAT-W2 TCMC TMILL TPOLY TPOLY-W2

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SUC : บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: เป็นบริษัทแกนนำของกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน โดยกลุ่มบริษัทแบ่งการดำเนินธุรกิจ เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ (1) ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต : สิ่งทอและอุปกรณ์ตัดเย็บ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ยางและโลหะ (2) ธุรกิจคอมพิวเตอร์ (3) ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและอื่นๆ ในประเทศจีน (4) ธุรกิจโรงแรม และ (5) ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ

24 กุมภาพันธ์, 2560

ScanHoon for 27 Feb 2017ScanHoon on: 24/02/2017 17:33:57

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AMATA AMC BSBM GIFT GIFT-W1 MTLS NC PPM PPS RCI SINGER SIRI TCCC WORK

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CBG MILL OCEAN

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AMANAH ASP BOL BROCK-W1 CNS CPR EPCO FSS JMT KCAR KGI LEE OCEAN PAP PDG PL PM RCL SIMAT SVOA SYMC TCB THE TKS TPA TPIPL TSTH WINNER

สูตรบัวพ้นน้ำ: ARIP BAFS GLD GREEN MFEC PATO SORKON SPCG WORK

สูตรยกไฮยกโลว์: 2S GFPT GIFT PATO SIS TAPAC TPIPL WORK

สูตรตั้งลำ: BAFS BAT-3K EGCO GREEN HTC SPA SPCG TCMC TPCH TPRIME

สูตรดั้งเดิม: BAFS GREEN MFEC PACE SAPPE SORKON SPA SSSC TLUXE

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

MFEC : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ ให้คำปรึกษาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Professional Services) พัฒนาและวางระบบ (System Integration) และธุรกิจบริการด้านการบำรุงรักษา (Maintenance Service) สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

23 กุมภาพันธ์, 2560

ScanHoon for 24 Feb 2017ScanHoon on: 23/02/2017 20:40:44

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AMC BFIT GIFT-W1 INOX KGI KKP PAP PTTGC S & J TCCC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: KGI OCEAN PAP TIC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AMANAH ASP BOL BROCK-W1 CNS ECL EPCO FSS GC GOLD JMT LEE NOBLE OCEAN PDG PL PM RCL SIMAT SVI SVOA SYMC TCB THE TKS TPA TPIPL TSTH WINNER

สูตรบัวพ้นน้ำ: CMO NOK PPP SAM SSC TIC TPIPL

สูตรยกไฮยกโลว์: KGI KKP L&E PL-W1 PPM-W1 PTTGC TRT

สูตรตั้งลำ: BSBM GIFT IRC LHHOTEL MONO SSC TFUND TIC TSTH

สูตรดั้งเดิม: GIFT MCS NCL PPM-W1 SSC TIPCO TPIPL TSTH

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ซิงเกอร์? เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญ และเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าบ้าน และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ ผ่านร้านค้าปลีกซึ่งเป็นสาขาของบริษัทเอง และผ่านทางตัวแทนจำหน่ายต่างๆ มากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อ โดยบริษัทให้เช่าซื้อผ่านทาง บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

22 กุมภาพันธ์, 2560

ScanHoon for 23 Feb 2017ScanHoon on: 22/02/2017 21:53:42

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AMATA KGI KKP KTB MC PAP PSL PTTGC RCI TCCC UP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BKKCP ECOMM

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S AMANAH APCS ASP BOL BROCK-W1 CNS ECL EPCO FSS GC GOLD JMT LEE NOBLE PDG PL PM PT RCL SAUCE SIMAT SUSCO SVOA SYMC TCB TGCI THE TKS TPA UMI WINNER

สูตรบัวพ้นน้ำ: DRT GVREIT KGI KWG LHHOTEL LRH PPM SSC TLOGIS TRT

สูตรยกไฮยกโลว์: FPI PPS-W1

สูตรตั้งลำ: BSBM KTB MONO MONO-W1 PTTGC SSC STAR TTW

สูตรดั้งเดิม: CPALL ERW MONO MONO-W1 PPM RWI SSC TRT

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PL : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้เช่า (leasing) โดยเน้นลักษณะสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) โดยมุ่งเน้นทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็นหลัก อาทิ รถยนต์ เครื่องบิน เรือ นอกจากนี้ยังให้เช่าทรัพย์สินประเภทอื่นๆ อาทิ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทั่วไป