31 พฤษภาคม, 2559

ScanHoon for 1 Jun 2016ScanHoon on: 31/05/2016 19:58:12

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BEAUTY IVL KTP KYE MALEE PTG PTL QTC RAM SGP SMG THAI TMC TVO VGI

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BLAND MACO PTL ROBINS SE-ED SUC TTLPF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S BAT-3K BWG CNT DRT EASON IVL-W1 IVL-W2 PJW RML SUPER-W3 TCMC TMI

สูตรบัวพ้นน้ำ: BLAND CHINA CPALL KTIS SPALI SPVI SUC THREL TISCO WHA

สูตรยกไฮยกโลว์: AAV CHINA CPALL DCORP-W1 KCM LOXLEY NWR PSTC PTL SPALI TAKUNI-W TRT TTCL VGI VGI-W1

สูตรตั้งลำ: ADVANC AIT BEAUTY BEC BH CBG CGD CPALL EE GEL INTUCH JMART LOXLEY MEGA NOK NYT ROJNA SALEE SVI THCOM THRE UNIQ UV WHA

สูตรดั้งเดิม: AOT ASIAN AYUD BEC BH BR CBG CGD GEL ICHI ITD JTS M MACO-W1 MEGA PT ROJNA SMM-W3 SPVI THCOM TSE UV

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TMC : บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรระบบไฮดรอลิคหลากหลายประเภท ได้แก่ เครื่องเพรส เครน เครื่องกด-เจาะเสาเข็ม และเครื่องทุ่นแรง ภายใต้ตราสินค้า "TMC" รวมถึงการให้บริการซ่อมแซมดูแลรักษาเครื่องจักรและรับแปรรูปโลหะ

ScanHoon for 31 May 2016ScanHoon on: 31/05/2016 01:18:08

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BCH BWG CPF ESSO GPSC IVL RAM SGP THANI TOG VIH XO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BWG CSR CTARAF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S CNT DRT EASON IVL-W1 IVL-W2 KTP M-CHAI PJW QTC SUPER-W3 TCMC TMI TVD

สูตรบัวพ้นน้ำ: AMATA CKP-W1 COLOR LHK

สูตรยกไฮยกโลว์: AMATA CI EPG INTUCH LHK

สูตรตั้งลำ: BBL CPN CTARAF DCON FNS INET KBS KCAR LALIN MINT NYT PPS SEAFCO TDEX THANI VNG

สูตรดั้งเดิม: AMATA CPN DCON FNS INET KTB MBAX SPRC SUPER-W3 TU

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ และเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ

27 พฤษภาคม, 2559

ScanHoon for 30 May 2016ScanHoon on: 27/05/2016 22:11:54

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BCH BWG CPF ESSO GPSC IVL RAM SGP THANI TOG VIH XO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BWG CSR CTARAF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S CNT DRT EASON IVL-W1 IVL-W2 KTP M-CHAI PJW QTC SUPER-W3 TCMC TMI TVD

สูตรบัวพ้นน้ำ: AMATA CKP-W1 COLOR LHK

สูตรยกไฮยกโลว์: AMATA CI EPG INTUCH LHK

สูตรตั้งลำ: BBL CPN CTARAF DCON FNS INET KBS KCAR LALIN MINT NYT PPS SEAFCO TDEX THANI VNG

สูตรดั้งเดิม: AMATA CPN DCON FNS INET KTB MBAX SPRC SUPER-W3 TU

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

ESSO : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร (integrated) อีกทั้งบริษัทฯ ทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 120 ปี บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ลูกค้ารายย่อยผ่านทางเครือข่ายที่กว้างขวางของสถานีบริการน้ำมันค้าปลีกภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ รวมทั้งขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ค้าส่ง การบินและการเดินเรือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ผลิตให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพี่อจำหน่ายไปยังต่างประเทศ

26 พฤษภาคม, 2559

ScanHoon for 27 May 2016ScanHoon on: 26/05/2016 20:35:02

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CPF CRANE EFOOD FMT GL IHL KYE PACE PTG SGP THAI

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CIG-W5 CTARAF JMT SMK

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S CNT DRT EASON GPSC IVL IVL-W1 IVL-W2 KTP M-CHAI PJW QTC RML TCMC TMI TVD

สูตรบัวพ้นน้ำ: CTARAF KYE LANNA QH SIM SSF

สูตรยกไฮยกโลว์: BGT COM7 IHL KCE KYE PTG SAM SIM SMT TDEX TEAM TKS TPCH TRUBB VIBHA VIBHA-W2

สูตรตั้งลำ: COM7 CTARAF FNS HTECH INET JMART KBANK KBS PTT TK TOG

สูตรดั้งเดิม: AMC ASP BCP CGH CPR DTAC HTECH JMART KC NOK PTT SAMCO SIRI SMPC SSF SUSCO SUSCO-W1 TDEX TK YUASA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

2S : บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณประเภทเหล็กตัวซี ท่อเหล็ก เหล็กแผ่น และลวดตะแกรงเหล็ก และธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อจำหน่าย