07 ตุลาคม, 2559

ScanHoon for 10 Oct 2016ScanHoon on: 07/10/2016 22:05:35

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: HTC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CKP NYT PTL SUSCO

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AJD-W1 BROOK CFRESH CKP CWT DSGT HOTPOT JAS LOXLEY MEGA PPM-W1 SMM SMM-W3 SUTHA TAPAC TCCC WIIK

สูตรบัวพ้นน้ำ: 2S ASP BSBM CSP GCAP MEGA PJW SAM STA

สูตรยกไฮยกโลว์: BSBM EKH GTB KCM LDC MILL NYT TTA-W5

สูตรตั้งลำ: CRANE GCAP LDC TICON TRC

สูตรดั้งเดิม: 2S ABC CBG CSP GCAP IFS KGI NYT PJW SAM SIM

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

MEGA : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: MEGA เป็นบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods หรือ FMCG) ชั้นนำระดับสากล ณ ปัจจุบัน MEGA เป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำในประเทศกำลังพัฒนา ได้แก่ประเทศเมียนมาร์ เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งประเทศดังกล่าวมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ MEGA มีการพัฒนา ผลิต ทำการตลาด และขายผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์และผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์สุขภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM ของบริษัทผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายของบริษัทและผู้จัดจำหน่ายภายนอกใน 29 ประเทศต่างๆ ทั่วโลก

06 ตุลาคม, 2559

ScanHoon for 7 Oct 2016ScanHoon on: 06/10/2016 18:16:46

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CKP CPALL MALEE SMPC SPI SPRC TLGF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CKP PPM SCCC UP UREKA-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AJD-W1 BROOK CFRESH CWT DSGT ESSO HOTPOT JAS LOXLEY MEGA PPM-W1 SMM SMM-W3 TAPAC TCCC WIIK

สูตรบัวพ้นน้ำ: AF BJCHI DTCPF IRPC LDC NWR SEAFCO SENA SORKON SRICHA

สูตรยกไฮยกโลว์: CNT CTW EIC GOLD JWD MONO-W1 PERM SPI SRICHA TPOLY TTA WORK

สูตรตั้งลำ: AEONTS AKP ASIMAR BAFS BANPU BCP BRR CRANE EPCO JMART MCS PSL SCP SIS SUSCO TICON TPBI TTA-W5 UNIQ VTE WHART

สูตรดั้งเดิม: AKP ASP BAFS BIG BLAND-W4 BSBM EFORL ERW FER-W1 GOLD GREEN GTB ITD KAMART KCM MDX MILL MONO MONO-W1 PERM PSL SCP SEAFCO SRICHA TIP TISCO TTA TTA-W4 TTA-W5 UAC UNIQ UV

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่น และจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจอื่นๆ ในบริษัทในเครือ ไทยออยล์ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจการผลิตสารอะโรเมติกส์ และสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด เช่น ผงซักฟอก ธุรกิจการผลิตนํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจขนส่งและบริการจัดเก็บนํ้ามันดิบ นํ้ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทางเรือและทางท่อ ธุรกิจด้านการบริหารจัดการเรือ ธุรกิจพลังงานทางเลือก ธุรกิจสารทำละลาย และเคมีภัณฑ และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับเครือไทยออยล์

05 ตุลาคม, 2559