07 กรกฎาคม, 2560

ScanHoon for 11 Jul 2017ScanHoon on: 07/07/2017 19:52:28

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AH BAT-3K ECL ECL-W2 ERW MATCH PM TPCORP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: DCORP MBK

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ASIAN BKD BOL CPL CSP DTC GIFT-W1 GJS-W3 GSTEL HANA IT MBAX MBK MPIC OGC PATO SAWAD-W1 SWC TMILL TMILL-W1 UBIS

สูตรบัวพ้นน้ำ: AQUA PLAT SINGER SYMC UEC

สูตรยกไฮยกโลว์: AH MATCH SINGER TIPCO

สูตรตั้งลำ: CNT ECL ECL-W2 PYLON

สูตรดั้งเดิม: KTB PSTC PSTC-W1 T TMT VTE

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SEAFCO : บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผู้รับก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ งานฐานรากและงานโยธาทั่วไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน บริษัทสามารถรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการหรือรับงานช่วงต่อ (Sub-contract) จากผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main Contractor) ภาพรวมของบริการของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) 2) งานกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) 3) งานปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil Improvement) 4) งานก่อสร้างโยธา ซึ่งรวมถึงงานฐานรากต่างๆ และงานก่อสร้างอาคาร 5) งานบริการทดสอบต่างๆ