30 เมษายน, 2558

ScanHoon for 6 May 2015ScanHoon on: 30/04/2015 16:52:15

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AHC ILINK TRUEIF YUASA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AMARIN AS ASIA POPF SMPC TMC TSC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: HTC MOONG NKI PATO PJW SIMAT TASCO TIC TMW TNPC TOP UBIS

สูตรบัวพ้นน้ำ: COLOR POPF SIS SNC TRUEIF

สูตรยกไฮยกโลว์: AJP-W1 AMARIN

สูตรตั้งลำ: AS BJCHI COLOR MBK TRUEIF VTE-W1

สูตรดั้งเดิม: AMARIN BJC BJCHI EE KKC MDX

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: พัฒนาและให้เช่าโครงการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน ที่มีลักษณะเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) และแบบสำเร็จรูป (General Warehouse) นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF) และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) อย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทั้ง WHAPF และ WHART

29 เมษายน, 2558

ScanHoon for 30 Apr 2015ScanHoon on: 29/04/2015 16:50:09

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: OHTL PATO THIP TMW TNPC YUASA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CEI PATO TMW TNPC YUASA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: HTC SIMAT SWC TAPAC TASCO TIC TSI UBIS VARO

สูตรบัวพ้นน้ำ: ABPIF AJ BDMS BH NOK PATO PB PTL TMT UMI

สูตรยกไฮยกโลว์: NOK

สูตรตั้งลำ: DIMET DIMET-W1 FUTUREPF QHPF RCL THCOM VARO

สูตรดั้งเดิม: BTS DIMET DIMET-W1 DNA-W1 MBK MTLS NOK PTL TOP UMI VARO

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TASCO : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน รวมถึงทางวิ่งขึ้นลง (Runway) ของสนามบิน บริษัทมีโรงงานทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย มีโรงกลั่นยางมะตอยของตนเองที่ประเทศมาเลเซีย และมีรถขนส่งและธุรกิจเรือขนส่งยางมะตอยไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีโรงงานในประเทศจีน อินเดีย และกัมพูชา

28 เมษายน, 2558

ScanHoon for 29 Apr 2015ScanHoon on: 28/04/2015 16:45:23

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: HTC ILINK SCC TIC TSI

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CEI HTC NYT TIC TNPC TRU TSI TVI YUASA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: MGE MOONG NKI PJW SIMAT TAPAC TASCO UBIS

สูตรบัวพ้นน้ำ: AYUD HTC TCJ TIP TMW TRT TRU

สูตรยกไฮยกโลว์: IT OISHI THRE

สูตรตั้งลำ: BH FUTUREPF GLD MAJOR NOK NYT TNPC TRT YUASA

สูตรดั้งเดิม: DNA TNPC YUASA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TNPC : บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายพลาสติกชนิดอ่อน หนังเทียมและยางปูพื้นรถยนต์

27 เมษายน, 2558

ScanHoon for 28 Apr 2015ScanHoon on: 27/04/2015 16:44:29

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CHINA HK ILINK OHTL SCC SMT TAPAC-W2 TIC TIPCO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: TSI

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: ESSO MOONG NKI PHOL PJW SIMAT SWC TAPAC TASCO

สูตรบัวพ้นน้ำ: BROOK DTAC THRE TNH VIBHA

สูตรยกไฮยกโลว์: ILINK ILINK-W1 SAMART-W SYNTEC TCMC-W1 TIPCO TSI TSR

สูตรตั้งลำ: BH PTT RCL SAMTEL SCC TCMC TH

สูตรดั้งเดิม: BH BLA CEN DTAC ECF IT SAMART TPIPL TRT VIBHA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมีภัณฑ์ และธุรกิจกระดาษครบวงจร

24 เมษายน, 2558

ScanHoon for 27 Apr 2015ScanHoon on: 24/04/2015 16:46:14

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ILINK TAPAC-W2 TIC TIPCO WHAPF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: LRH

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AAV ESSO MOONG NKI PHOL PJW SIMAT SWC TAPAC TASCO UBIS

สูตรบัวพ้นน้ำ: BKI PDG

สูตรยกไฮยกโลว์: BIG NUSA-W2 TLUXE

สูตรตั้งลำ: ASK BAFS ESSO ILINK JAS LIVE NYT SAMTEL SYNTEC TIPCO WINNER

สูตรดั้งเดิม: ABPIF AEONTS AOT FIRE LIVE MNIT2 NUSA NUSA-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

BRR : บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100 จำนวน 5 บริษัทที่มีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย โดยมีบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เป็นบริษัทแกน 2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โดยบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด 3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ โดยบริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด และ 4) ธุรกิจสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา โดยบริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด

23 เมษายน, 2558

ScanHoon for 24 Apr 2015ScanHoon on: 23/04/2015 16:42:33

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: DELTA HK KTC PPP SMT SWC TAPAC-W2

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: KTB SIAM TASCO

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: AAV ESSO MOONG NKI PHOL PJW SIMAT TAPAC TASCO UBIS

สูตรบัวพ้นน้ำ: ABPIF TWFP WINNER

สูตรยกไฮยกโลว์: CYBER E MILL NMG PYLON SAWAD TRU UREKA

สูตรตั้งลำ: E NYT PDG TCC-W3 TCC-W4 TLUXE TRU TVO TWFP

สูตรดั้งเดิม: NYT PDG TCC-W4 UREKA

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ "มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ" ซึ่งประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) สินเชื่อทะเบียนรถเก่าทุกประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน 2) สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ และ 3) สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน