30 เมษายน, 2559

ScanHoon for 3 May 2016ScanHoon on: 30/04/2016 13:07:01

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BIG DTC GL QTC RPC SPALI SUPER TGROWTH TVD

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CPNCG CRYSTAL IVL-W1 RPC SPI SUPER SUPER-W3 WHART

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAT-3K CMO CRANE CRYSTAL GFPT GPSC M-CHAI NEW OISHI PAP TMI

สูตรบัวพ้นน้ำ: ACAP BIGC GLD IHL PIMO TLUXE TREIT WHART

สูตรยกไฮยกโลว์: DCON DCON-W2 GENCO GENCO-W1

สูตรตั้งลำ: CI IHL KBANK SOLAR STAR TREIT WHART

สูตรดั้งเดิม: KBANK SPCG STAR TCC TLUXE

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

RPC : บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: จัดจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปทั้งเบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล์ ผ่านสถานีบริการน้ำมัน เพียว โดยมีคลังน้ำมัน 1 แห่ง ได้แก่ คลังน้ำมันระยอง

28 เมษายน, 2559

ScanHoon for 29 Apr 2016ScanHoon on: 28/04/2016 22:32:24

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CHOTI IVL PICO QTC SUPER URBNPF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: DCON QTC SUPER SUPER-W3 SVI-W3 TIP

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: 2S BAT-3K CMO CRANE CRYSTAL GFPT GPSC M-CHAI OISHI PAP TMI

สูตรบัวพ้นน้ำ: GRAND LALIN LIT LTX NCH TIP

สูตรยกไฮยกโลว์: CCP GRAND MAJOR MDX NCH PPP SANKO UBIS

สูตรตั้งลำ: DCON GENCO IVL-W1 NEP-W2 NNCL PTL RS SORKON

สูตรดั้งเดิม: DCON-W2 GENCO-W1 ILINK LIT MPG-W1 NEP-W2 SUPER-W3 TIP

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจบันเทิง ด้วยความเป็นเครือข่ายความบันเทิง ดำเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจร อาทิเช่น งานเพลง โชว์บิซ สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ

27 เมษายน, 2559

ScanHoon for 28 Apr 2016ScanHoon on: 27/04/2016 17:37:08

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: 2S CHOTI CMO GL HPF PAP PICO TICON TIF1 TMT TVD UOB8TF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: 2S CMO GLAND-W3 PSTC SMART UPA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAT-3K CRANE CRYSTAL GFPT GPSC M-CHAI OISHI QTC SNC TMI

สูตรบัวพ้นน้ำ: ACAP AGE BJC BJCHI DAII FPI HPT MCOT MIDA NEP PPP PREB RATCH SPACK SPCG SR SST TFI TGCI

สูตรยกไฮยกโลว์: E ECL KSL ML S11 SPACK SPALI TEAM UPA UPA-W1 VNT

สูตรตั้งลำ: BJC GLOW JTS KBS NNCL PAE TAKUNI TCCC WIN

สูตรดั้งเดิม: ACC AQUA CCP KAMART KIAT-W1 KSL NEP PAE PPP TAKUNI

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TVD : บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางการตลาดหลากหลายช่องทาง (Multi-Screen) โดยมีโครงสร้างการประกอบธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนงานหลัก ดังนี้ 1.Direct Shopping แบ่งเป็น 3 ส่วนงานย่อย ดังนี้1.1 การตลาดทางทีวี (TV Marketing) การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านสื่อโทรทัศน์ภาคปกติ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิกเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ดิจิตอล 1.2 การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านระบบโทรศัพท์แบบโทรออก (Outbound Call Center) 1.3 การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (Direct Response Printing) 2.Online Shopping บริการจัดจำหน่ายสินค้าทางเว็บไซต์ โมบายแอพพลิเคชั่น รวมถึงการขายผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้ารายย่อยในยุคดิจิตอล 3.Retail Shopping เสนอขายสินค้าและบริการแบบขายปลีกผ่านร้านค้า TV Direct Showcase รวมทั้งจำหน่ายสินค้าแบบขายส่งแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ScanHoon for 27 Apr 2016ScanHoon on: 27/04/2016 00:17:42

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BDMS BIG EE GL GPSC IVL SAUCE TICON TMI TMT XO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: 2S CHOW CITY EE NMG RWI SUPER TNDT TYCN

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAT-3K CRANE CRYSTAL GFPT M-CHAI NEW OISHI PAP QTC SNC

สูตรบัวพ้นน้ำ: CITY ECL GEL GRAMMY LEE SMART TK TPC UEC

สูตรยกไฮยกโลว์: 2S AMC GRAMMY LHK PERM RS SR TFG VNG

สูตรตั้งลำ: 2S BEM ESTAR IVL IVL-W1 IVL-W2 JASIF KAMART LEE MILL PICO SLP SMART SMPC THANI TSTH

สูตรดั้งเดิม: FER IRPC LEE MAX NCL T

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

TICON : บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและคลังสินค้าให้เช่า/ขายในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และทำเลอื่นที่มีศักยภาพในประเทศไทย บริษัทได้จัดสร้างโรงงานและอาคารคลังสินค้ามาตรฐาน พร้อมการให้บริการให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นประกอบการผลิตในประเทศไทย

25 เมษายน, 2559

ScanHoon for 26 Apr 2016ScanHoon on: 25/04/2016 22:24:13

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BDMS BIG GPSC INSURE MALEE RAM SAUCE TICON TIF1 TLOGIS UOB8TF XO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BANPU CRYSTAL PRANDA SUPER

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAT-3K CRANE CRYSTAL GFPT M-CHAI NEW OISHI PAP QTC

สูตรบัวพ้นน้ำ: DIMET LHK MEGA PF PIMO TNDT VNG WHART

สูตรยกไฮยกโลว์: AEC COM7 DEMCO DIMET EE FSMART SPVI SYMC TVT

สูตรตั้งลำ: GLOBAL TK TNDT VNG

สูตรดั้งเดิม: DIMET FVC IEC TK TNDT

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

OISHI : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น