27 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 2 Jan 2014วันเวลาที่ทำการสแกน: 27/12/2013 16:47:07

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: GFPT M-II TRIF TUF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: METCO

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: L&E TTL

สูตรบัวพ้นน้ำ: AEONTS PAF PATO THCOM

สูตรยกไฮยกโลว์: TPCORP

สูตรตั้งลำ: AEONTS CPF PE THCOM THRE TTCL TUF

สูตรดั้งเดิม: BROOK CHG GLOW JMART PAF SIM THCOM THRE

AI : บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการไฟฟ้าและพลังงาน โดยมีบริษัทย่อย 3 บริษัท ดำเนินธุรกิจให้บริการท่าเรือและคลังสินค้า ขนส่งสินค้าทางบกและทางทะเล ผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน

26 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 27 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 26/12/2013 16:57:04

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: DELTA EIC SAWANG SGP TUF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: EIC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: GFPT L&E M-II

สูตรบัวพ้นน้ำ: GRAMMY PRANDA

สูตรยกไฮยกโลว์: GENCO IRCP NINE-W1 TPCORP

สูตรตั้งลำ: SUC TTW

สูตรดั้งเดิม: SUC TTCL

TUF : บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง และขยายธุรกิจให้ครบวงจรด้วยธุรกิจอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่าง โดยเน้นอาหารทะเล ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการตลาดภายในประเทศ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจกองเรือประมง และธุรกิจพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเพื่อจำหน่าย

25 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 26 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 25/12/2013 18:38:02

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: DELTA EIC M-II SGP TTL TUF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: EIC M-II TTL

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: GFPT L&E

สูตรบัวพ้นน้ำ: PTG

สูตรยกไฮยกโลว์: APCO EFORL EFORL-W2 GBX SVH TPCORP VTE

สูตรตั้งลำ: CPF IFEC PREB PTG SITHAI THRE TTA

สูตรดั้งเดิม: MILL SCC SLC

THRE : บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) ครอบคลุมทั้งการรับประกันภัยทรัพย์สิน อุบัติเหตุ วิศวกรรม ภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า รวมถึงการประกันชีวิต ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตในประเทศ มีเพียงบางส่วนเป็นลูกค้าจากตลาดต่างประเทศ

24 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 25 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 24/12/2013 16:41:10

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: DELTA GFPT KCE SGP TTL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: EIC TTL

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: L&E

สูตรบัวพ้นน้ำ: APCO TWFP

สูตรยกไฮยกโลว์: ANAN EIC KCE-W2 TPCORP TTL

สูตรตั้งลำ: EIC PTG SITHAI TWFP

สูตรดั้งเดิม: ANAN APCO NUSA-W1 PTG SITHAI TTA-W3 TTW TWS

EIC : บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ประเภท Wafer (Open Junction Wafer และGlass Passivated Processed Wafer, ประเภท Diodes (Rectifier Diode, Zener Diode, Transient Voltage Suppressor Diode, Switching Diode) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในประเทศที่เป็นผู้ผลิตตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำคือผลิตทั้ง Wafer/Dice เพื่อใช้ประกอบเป็นไดโอดเอง (Diodes Manufacturer with Wafer Fab)

23 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 24 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 23/12/2013 16:46:46

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AQUA DELTA GFPT HANA KCE TTL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: EIC TTL

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: L&E

สูตรบัวพ้นน้ำ: CSL SAT

สูตรยกไฮยกโลว์: DELTA IFEC SPPT TEAM TOG TPCORP

สูตรตั้งลำ: BJC PTTEP SAT TOG TVI

สูตรดั้งเดิม: BJC CHG CSL

CFRESH : บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง โดยมีการส่งออกสินค้าหลักส่วนใหญ่ ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ได้แก่ Seafresh, Sea AngelI, Phoenix ,Thai Chia, Go-Go และผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า

20 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 23 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 20/12/2013 16:42:11

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AQUA DELTA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ASIAN METCO TCIF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: GFPT L&E

สูตรบัวพ้นน้ำ: TVO

สูตรยกไฮยกโลว์: ASIAN CCET HOTPOT SMT TRUBB-W1

สูตรตั้งลำ: E GLOW MILL MINT PTTGC SCCC TTA TVO

สูตรดั้งเดิม: E GLOW PTTEP SCCC TEAM TTA-W3

DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้า (Power management solutions) รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ได้แก่ พัดลมระบายความร้อน (Cooling Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI) และโซลินอยด์ มีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ ยุโรป ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ และเอเชีย

19 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 20 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 19/12/2013 16:48:24

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AQUA BNC GFPT TUF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ASIAN GFPT TCIF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: L&E

สูตรบัวพ้นน้ำ: LST MNRF TCB

สูตรยกไฮยกโลว์: LST NINE-W1 SGP SIM

สูตรตั้งลำ: CENTEL GFPT HANA LST MNRF SMT TCB

สูตรดั้งเดิม: ASIAN MNRF SMT TVO

LST : บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันพืช ไขมันพืชผสม และเนยเทียม ผักและผลไม้แช่แข็งหรือบรรจุกระป๋อง น้ำผลไม้ กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ และซอสปรุงรส

18 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 19 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 18/12/2013 16:49:29

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AQUA GFPT SAWANG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: EIC TRIF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: L&E

สูตรบัวพ้นน้ำ: JUBILE NINE

สูตรยกไฮยกโลว์: AI BANPU M NINE WORK

สูตรตั้งลำ: AEONTS BEC EIC HANA M SGP

สูตรดั้งเดิม: AEONTS EIC KBANK KGI NINE OFM

AQUA : บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการเช่าโครงป้ายเพื่อติดตั้งโฆษณา และจำหน่ายให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ สินค้าอื่นๆ

17 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 18 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 17/12/2013 16:42:57

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AQUA BAFS GFPT

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: INSURE

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: L&E

สูตรบัวพ้นน้ำ: CFRESH

สูตรยกไฮยกโลว์: NBC

สูตรตั้งลำ: ADAM BANPU JUBILE M NUSA PRINC

สูตรดั้งเดิม: BEC JUBILE

GFPT : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจการเกษตรครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ธุรกิจชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ อาหารสัตว์บก อาหารสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ รวมถึง เนื้อไก่สด อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ และ อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

16 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 17 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 16/12/2013 16:48:47

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: GFPT KCE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AFC INSURE

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: STA

สูตรยกไฮยกโลว์: AFC GFPT

สูตรตั้งลำ: DCON MK TUF

สูตรดั้งเดิม: AKR

KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy Glass ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดงเคลือบอยู่ และผลิตแผ่น PCB หลายชั้น ซึ่งเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานสำคัญในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด

13 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 16 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 13/12/2013 16:49:13

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: KCE PSL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AFC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: GFPT

สูตรยกไฮยกโลว์: AFC AUCT CYBER EVER SCSMG TRIF VTE WINNER

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม: GFPT PPS

PSL : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจเดินเรือโดยเป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง มีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมทั่วโลกในภูมิภาคสำคัญ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ละตินอเมริกา-แอฟริกา อินเดียอนุทวีป-ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล และสินค้าพื้นฐานที่กองเรือขนส่งคือ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเนื้อแร่ ไม้ซุง ถ่านหินและอื่นๆ

12 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 13 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 12/12/2013 16:43:43

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: KCE PSL TYM

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AFC CMO-W1 DIMET-W1 TLUXE-W2

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS TYM-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ: CYBER ECF M

สูตรยกไฮยกโลว์: AFC DIMET-W1 EPCO-W1 SMM TMI-W1

สูตรตั้งลำ: AUCT CSS

สูตรดั้งเดิม: CSS CYBER

11 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 12 Dec 2013วันเวลาที่ทำการสแกน: 11/12/2013 16:53:31

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CPL KCE TYM TYM-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: DIMET-W1 SMM-W2 TH-W1 TLUXE-W2

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: EIC SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: AQUA CWT-W2 HANA NBC NBC-W1 ROCK TCMC-W1 TKS TYM

สูตรตั้งลำ: BLA CCET CPALL KCE KCE-W2 PE

สูตรดั้งเดิม: JMART SMT TCMC TFD

09 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 11 Dec 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 09/12/2013 16:40:27

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BUI TYM

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: MILL-W1 TYM-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: EIC SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: SCCC

สูตรยกไฮยกโลว์: SYNEX

สูตรตั้งลำ: ACD BCP BIGC FOCUS SYNEX

สูตรดั้งเดิม: BIGC BROOK HANA MK QH SCC SYNEX TIF1 VTE

06 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 9 Dec 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 06/12/2013 16:52:56

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EIC PSL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AMC-W1 TRUBB-W1 TYM-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: AMC-W1 TRT-W2 TYM-W1

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม: JUBILE SMK

04 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 6 Dec 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 04/12/2013 16:40:25

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EIC TYM

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CWT-W2 EIC FOCUS-W1 TYM-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: EASTW TTA

สูตรยกไฮยกโลว์: ACD CGS CHO-W1 DEMCO-W5 EMC-W3 EPCO-W1 M PRINC-W1 SGP TCMC UAC UMI WORK

สูตรตั้งลำ: EASTW FOCUS FOCUS-W1 PTL TLOGIS

สูตรดั้งเดิม: EASTW FOCUS PTL TTA TTA-W3 WAT-W1

03 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 4 Dec 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 03/12/2013 16:50:09

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: KCE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: CGS EA ENY ESSO RS SALEE SVI

สูตรยกไฮยกโลว์: AGE CCET CITY EA ENY KTC NMG-W3 SALEE UV

สูตรตั้งลำ: AQUA ESSO IFS M PTTEP SCCC STAR-W2 SVI TRUE VNT

สูตรดั้งเดิม: CCET CGS CI EIC EMC-W3 IFS JAS NIPPON-W NMG-W3 PTT VNT WAT

02 ธันวาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 3 Dec 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 02/12/2013 16:43:27

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: KCE

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: MILL-W1 TRUBB-W1 TYM-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: E MNRF TLGF

สูตรยกไฮยกโลว์: ASIA IFEC KCE MILL-W2 NUSA-W1 STAR-W2

สูตรตั้งลำ: BCH CCET DELTA FOCUS-W1 GLOW IRC KCE MNRF PSL PTT PTTEP TLGF VGI

สูตรดั้งเดิม: BAY BCH CIG-W4 E E-W2 GLOW GOLD JUBILE MILL-W1 MNRF PTTEP SCCC SLC-W3 TH TLGF

29 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 2 Dec 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 29/11/2013 16:49:56

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: M-AAA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: DIMET-W1 TICON-W3 TRUBB-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: CPI PSL SNP

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: CPF DTAC HEMRAJ KAMART LANNA MNIT TIP

สูตรดั้งเดิม: AMC-W1 CKP CPI-W1 DTAC FOCUS-W1 HEMRAJ KGI LANNA LIVE-W1 MNIT SLC-W2 STA STAR-W2 TICON-W3 TIP TRUBB-W1 TYM-W1 VIH

28 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 29 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 28/11/2013 16:48:02

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: TICON-W3

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: CHINA

สูตรยกไฮยกโลว์: BTC CSS DEMCO NOBLE SGP SLC TFI TICON-W3 TUF

สูตรตั้งลำ: CPF DSGT NOBLE

สูตรดั้งเดิม: BAY BECL BGH DSGT M OFM OISHI

27 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 28 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 27/11/2013 16:42:56

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: TIC-P

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: TICON-W3

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: PRIN TIES UOBKH

สูตรยกไฮยกโลว์: AI AIM AIM-W2 CGD JAS NUSA NWR-W1 PLE-W2 RS SIRI-W1 TCMC-W1 TIES TIES-W2 TRT-W2 UOBKH UV

สูตรตั้งลำ: BECL BLAND-W4 CCP HMPRO KGI TFUND TNH TOP TUF

สูตรดั้งเดิม: BLAND-W3 BLAND-W4 DCON EA LIVE-W1 TOP UV

26 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 27 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 26/11/2013 16:56:10

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CPNRF SCC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: BAFS BANPU CGD PTL SVI

สูตรดั้งเดิม: AI BANPU CGD PTL SVI WAT

25 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 26 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 25/11/2013 16:45:39

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม: N-PARK TIW

22 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 25 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 22/11/2013 16:54:17

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: PRECHA

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม:

21 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 22 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 21/11/2013 16:47:51

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: MSPF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: ECL KC

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม:

20 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 21 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 20/11/2013 16:43:29

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: MNIT2

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SAWANG SMPC TMB TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: BCH DRT SORKON TOP

สูตรยกไฮยกโลว์: KTP RASA

สูตรตั้งลำ: GBX SORKON

สูตรดั้งเดิม: DRT GJS

19 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 20 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 19/11/2013 17:11:54

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ACAP PATO SAWANG TTL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SAWANG

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: SMPC TMB TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: LHK

สูตรยกไฮยกโลว์: FVC

สูตรตั้งลำ: GBX

สูตรดั้งเดิม:

18 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 19 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 18/11/2013 16:47:19

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BUI PATO TTL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BUI SPG

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A TMB

สูตรบัวพ้นน้ำ: AIT ARROW IRC LEE SIAM

สูตรยกไฮยกโลว์: ACAP AEC AIT BUI GEN-W4 HTC IRCP

สูตรตั้งลำ: PATO SPG

สูตรดั้งเดิม:

15 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 18 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 15/11/2013 16:55:41

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BUI TCCC TTL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SCP

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A LTX TMB

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: BJC BTC EPCO EPCO-W1 PATO SCP TNITY UNIQ

สูตรตั้งลำ: IRCP KSL

สูตรดั้งเดิม: IRCP

14 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 15 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 14/11/2013 16:44:42

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EIC EVER LTX SAWANG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: LTX

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A JUTHA

สูตรบัวพ้นน้ำ: CI DSGT HANA LST TMW

สูตรยกไฮยกโลว์: AMC DEMCO-W5 LHK LTX

สูตรตั้งลำ: GRAMMY

สูตรดั้งเดิม: DEMCO-W5 PRINC

13 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 14 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 13/11/2013 16:46:19

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EVER SUPER

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A JUTHA TMB

สูตรบัวพ้นน้ำ: MK MTI PR

สูตรยกไฮยกโลว์: ADAM APURE CHO EA EARTH EARTH-W3 EVER GEN GEN-W3 GEN-W4 GJS-W2 ILINK KAMART KBS MALEE PAP PPP PRINC-W1 RS SEAFCO SIM SSSC SUPER TASCO-W3 TCMC-W1 UMI UTP

สูตรตั้งลำ: TPAC

สูตรดั้งเดิม: GRAMMY MK MTI PR SCSMG

12 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 13 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 12/11/2013 16:48:16

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: GFPT L&E SUPER TWFP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A JUTHA TMB

สูตรบัวพ้นน้ำ: DSGT GFPT MBK TWFP

สูตรยกไฮยกโลว์: TWFP

สูตรตั้งลำ: SUPER

สูตรดั้งเดิม: BECL EGCO TPAC

11 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 12 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 11/11/2013 16:49:14

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CPL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A JUTHA

สูตรบัวพ้นน้ำ: HFT LST TOG

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม:

08 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 11 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 08/11/2013 16:50:35

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ROH

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: TKS

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A JUTHA

สูตรบัวพ้นน้ำ: BTS

สูตรยกไฮยกโลว์: SGP TMW

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม:

07 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 8 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 07/11/2013 16:44:32

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: MILL-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A JUTHA

สูตรบัวพ้นน้ำ: MAKRO MILL

สูตรยกไฮยกโลว์: AJP BAFS CPALL CSS INET MC

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม: MILL MILL-W1

06 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 7 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 06/11/2013 16:55:17

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BAY JUTHA THCOM

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: JUTHA LTX

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A TMB

สูตรบัวพ้นน้ำ: PTTGC SCB THCOM

สูตรยกไฮยกโลว์: AAV ACAP BEAUTY EARTH-W3 FANCY FVC GFPT HEMRAJ KCE LOXLEY PS PSL SAMART TFD-W2 THCOM THREL TPIPL TTA-W3 TWFP WIN

สูตรตั้งลำ: BEAUTY CPALL NNCL-W2 PDI TWFP

สูตรดั้งเดิม: ACAP CPALL KSL LTX PDI TWFP

05 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 6 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 05/11/2013 16:54:49

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BNC SUPER

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A JUTHA

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: BWG GFPT UVAN

สูตรดั้งเดิม: BWG EVER GFPT UVAN

04 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 5 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 04/11/2013 16:49:22

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: SUPER

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A BNC JUTHA

สูตรบัวพ้นน้ำ: TKS

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม: TKS

01 พฤศจิกายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 4 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 01/11/2013 16:58:55

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: SUPER

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: MNRF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BNC TWS

สูตรบัวพ้นน้ำ: SCSMG

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: BBL

สูตรดั้งเดิม: IEC-W1 SCSMG

31 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 1 Nov 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 31/10/2013 19:04:32

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: JAS

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BNC

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: KBANK

สูตรดั้งเดิม: BBL KBANK

30 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 31 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 30/10/2013 16:45:25

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: SUPER

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CWT

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BNC

สูตรบัวพ้นน้ำ: TRT

สูตรยกไฮยกโลว์: CWT-W2 GOLD THCOM

สูตรตั้งลำ: MILL

สูตรดั้งเดิม:

29 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 30 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 29/10/2013 16:53:57

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EVER SUPER

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CWT

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BNC JUTHA TMB

สูตรบัวพ้นน้ำ: ASP BAY CWT KGI PICO PTG

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: BECL GENCO MONO TICON TICON-W3

สูตรดั้งเดิม: AIT ASP CWT-W2 EVER MONO OHTL TVD

28 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 29 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 28/10/2013 16:50:23

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: SUPER

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BNC JUTHA TMB

สูตรบัวพ้นน้ำ: CHOW JUBILE MCOT NTV PRECHA

สูตรยกไฮยกโลว์: CHOW CWT IFEC NBC NBC-W1 NMG RS SMT

สูตรตั้งลำ: BWG-W1 CPNRF NTV SST

สูตรดั้งเดิม: SST

25 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 28 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 25/10/2013 16:40:52

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EIC SUPER

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BNC PSL TMB

สูตรบัวพ้นน้ำ: GFPT GRAMMY PDI PJW TTCL UAC

สูตรยกไฮยกโลว์: AKR ANAN CHG GFPT LANNA SVOA TCC-W4 TH UMS

สูตรตั้งลำ: ANAN AS ASK EPCO PDI TGOLDETF TLGF TMB VAYU1

สูตรดั้งเดิม: BECL GEN MCOT PTG TMB TTCL TVD

24 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 25 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 24/10/2013 16:54:34

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EIC JUTHA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AGE JUTHA RCL

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BNC PSL TMB

สูตรบัวพ้นน้ำ: BAFS BWG CFRESH CM KIAT SCB-P TLGF UMS

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: BAFS BEC CFRESH CM CSC DCON HANA ILINK PLE SVOA TGOLDETF THANI TLGF TNH TSF

สูตรดั้งเดิม: BEC GLD HANA SF TGOLDETF VTE

22 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 24 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 22/10/2013 17:04:28

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EIC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: JUTHA RCL SCP

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BNC PSL TMB

สูตรบัวพ้นน้ำ: DCON DNA

สูตรยกไฮยกโลว์: BTSGIF DIMET

สูตรตั้งลำ: ASIMAR DNA JUTHA SCP SE-ED TSF TSF-W2 TWP

สูตรดั้งเดิม: DNA WAT

21 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 22 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 21/10/2013 16:51:19

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: KWC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: TEAM

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BNC HK PSL

สูตรบัวพ้นน้ำ: BWG CKP CYBER KBS MFC TCAP TFUND TWP UPOIC

สูตรยกไฮยกโลว์: ASIMAR MACO TIES-W2 UKEM

สูตรตั้งลำ: AGE TGOLDETF

สูตรดั้งเดิม: BWG-W1 TGOLDETF UPOIC

18 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 21 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 18/10/2013 17:54:36

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BNC PSL TMB

สูตรบัวพ้นน้ำ: ASIMAR UKEM

สูตรยกไฮยกโลว์: AMC-W1 CNT DCON EA IFEC JUTHA MC PERM SAMART SEAOIL TICON-W3 TPIPL TTA TTA-W3

สูตรตั้งลำ: ACAP AGE AS BMCL CNS CNT CSL EA EARTH EE FSS GLOW GUNKUL HMPRO IFEC IT KBANK KMC LOXLEY MACO MCOT MCS PAE PRANDA QHOP RCL SAMCO TISCO TMT TRUE TTA TTW TWFP VNT

สูตรดั้งเดิม: ACAP CRANE CRYSTAL GSTEL GSTEL-W1 MCOT TVO

17 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 18 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 17/10/2013 21:09:16

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AOT CENTEL KWC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: STPI TMB

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A BNC PSL

สูตรบัวพ้นน้ำ: ADVANC AMC BEAUTY BSBM CNS KGI PDI SSI TLGF

สูตรยกไฮยกโลว์: BROOK-W4 TSTH

สูตรตั้งลำ: BEAUTY CEI ILINK THANI

สูตรดั้งเดิม: BEAUTY

16 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 17 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 16/10/2013 20:12:54

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AOT MINT TMB

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: M-AAA TMB

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A BNC

สูตรบัวพ้นน้ำ: LEE PJW SE-ED SORKON

สูตรยกไฮยกโลว์: APURE BANPU BJC BTC CRYSTAL CTW DRT EE ESTAR GRAND PF-W3 RASA ROJNA SE-ED SRICHA SUSCO TTL

สูตรตั้งลำ: SGP

สูตรดั้งเดิม: TRU

สแกนหุ้นสำหรับ 16 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 16/10/2013 00:24:09

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AOT CENTEL KWC MINT SKR UOB8TF

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: IVL M-AAA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A BNC TMB

สูตรบัวพ้นน้ำ: CCET DCON DRT ESTAR LHBANK MJD PL PTG PTL SMT SVOA TNITY TWZ VNT

สูตรยกไฮยกโลว์: ASK CITY KSL NWR-W1 SSSC

14 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 15 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 14/10/2013 20:05:27

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AOT TMB WIN

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CGD TMB

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A BNC

สูตรบัวพ้นน้ำ: JUBILE KBS Q-CON TMT

สูตรยกไฮยกโลว์: AQUA FORTH FPI GEN Q-CON TSF WIN

สูตรตั้งลำ: ASK BLAND GEN IFEC JUBILE KBS KSL PAE PAP PTG SAT SLC SUPER SVI TASCO

สูตรดั้งเดิม:

11 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 14 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 11/10/2013 20:01:24

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CENTEL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A BNC

สูตรบัวพ้นน้ำ: BTS YUASA

สูตรยกไฮยกโลว์: AGE ASP CCP-W1 CGD EMC ESSO EUREKA FSS JMART KGI PT SANKO SIRI-W1 VGI WORK

สูตรตั้งลำ: FORTH GEN-W4

สูตรดั้งเดิม: BEAUTY FORTH SLC-W3 SSI TKS TNITY TVD

10 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 11 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 10/10/2013 20:17:00

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: CENTEL WHA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A BNC PSL

สูตรบัวพ้นน้ำ: BWG WHA

สูตรยกไฮยกโลว์: AEC AJP AKP APCO BWG BWG-W1 HOTPOT ITD ML NINE NMG PLE SLC TDEX TUF

สูตรตั้งลำ: ARROW CGD ERW GJS-W3 JMART KGI MBK MINT NNCL NNCL-W2 PRINC PTTGC TOP TPP TRUE

สูตรดั้งเดิม: BEC CGS EMC-W3 GJS-W3 JMART MBKET PS PT RML SC SLC-W2 TCAP TRT

09 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 10 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 09/10/2013 23:04:01

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: SKR

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A BNC PSL

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: CNT MAKRO SF

สูตรตั้งลำ: CPALL FNS GENCO NMG NNCL SAMART TPOLY TRUE TUF

สูตรดั้งเดิม: GSTEL NINE PPP SF SVOA TPP TSF

08 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 9 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 08/10/2013 20:42:39

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: SKR

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: A WHAPF

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A BNC UOBAPF

สูตรบัวพ้นน้ำ: GENCO TWFP

สูตรยกไฮยกโลว์: QHPF SKR TGPRO TIPCO

สูตรตั้งลำ: ARROW ASK BECL BGH EARTH KBS KGI QHPF SPALI THANI TNH VIBHA

สูตรดั้งเดิม: ADVANC BCP BIGC CEI CPALL CPN CPNRF HTC MBKET NNCL OISHI SCCC SCP TDEX THANI TOP

07 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 8 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 07/10/2013 22:05:04

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: SKR

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BNC PSL UOBAPF

สูตรบัวพ้นน้ำ: ASIA LHPF

สูตรยกไฮยกโลว์: ECF EPCO SPG SUPER TFUND TPOLY

สูตรตั้งลำ: AQUA KBS

สูตรดั้งเดิม: AQUA BECL GJS MBK

04 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 7 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 04/10/2013 20:46:14

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BAY

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BNC PSL UOBAPF

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: AI BLAND-W4 CCP MC SOLAR TFD TFD-W2 UNIQ

สูตรตั้งลำ: BAY BGH DTAC FPI GOLD-W1 JAS JUTHA LIVE LIVE-W1 NOK SITHAI TASCO TPOLY TTA TTW

สูตรดั้งเดิม: ASK BGH CGS CSL DTAC EPCO FPI GEN-W4 GLOBAL IRPC IT KAMART KGI LIVE-W1 TDEX THANI TSTH

03 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 4 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 03/10/2013 21:09:57

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: A DELTA

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BNC PSL UOBAPF

สูตรบัวพ้นน้ำ: SVI

สูตรยกไฮยกโลว์: ADAM APURE BLAND-W3 CGD JUTHA PRIN SCCC SENA TGCI

สูตรตั้งลำ: AOT BBL BLAND-W3 CCP CPF GBX GLAND GLOW HEMRAJ ILINK IRPC KCE KTC LEE LH LIVE MCOT PYLON QH ROBINS ROJNA SEAFCO SGP SMT TOP TSF TUF

สูตรดั้งเดิม: AI APURE BBL BIGC BLAND-W3 BSBM CGD CNT CPF CPNCG CWT DEMCO ESSO GBX GLAND GLOW HMPRO INTUCH LIVE LOXLEY MDX NUSA NWR PF PYLON ROBINS SCCC SCP SEAFCO SMT SPCG STPI SVI TFD TFD-W2 TICON TIPCO TK TOP TPP TTW TUF UNIQ VIBHA

02 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 3 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 02/10/2013 21:28:26

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: SKR

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: ACAP AEC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BNC UOBAPF

สูตรบัวพ้นน้ำ: SKR

สูตรยกไฮยกโลว์: AEC AQUA ASIMAR EARTH ERW-W2 MALEE MIDA MME NBC PPS SAMTEL SANKO SGP SPF TVD-W1 UTP UV WIN

สูตรตั้งลำ: APCO MFEC MODERN NBC SGP UV

สูตรดั้งเดิม: AQUA ASIMAR BJC BLA CPALL DRT HEMRAJ KTC LPN MALEE MFEC ML NMG PTL RS SRICHA TCAP TFI TGCI TH TIES TISCO TPIPL UAC UV

01 ตุลาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 2 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 01/10/2013 16:45:59

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: WIN

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: VIH

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: BH CPNRF DRT EARTH ERW GL SAMART SGP TICON TISCO TVO

สูตรดั้งเดิม: BH EARTH ERW GL MODERN ROJNA TPOLY

30 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 1 Oct 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 30/09/2013 16:57:14

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: SST

สูตรตั้งลำ: GUNKUL VIH

สูตรดั้งเดิม: VIH

27 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 30 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 27/09/2013 16:50:46

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EVER

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: VGI

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: VAYU1

สูตรยกไฮยกโลว์: BWG-W1 CI GFPT PE WIN

สูตรตั้งลำ: BIGC EA TVO

สูตรดั้งเดิม: AIT CHG CYBER EA LHK TMILL TVO

26 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 27 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 26/09/2013 21:15:55

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EVER

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BANPU

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: LHK TWFP

สูตรยกไฮยกโลว์: BNC CSS KCE KCE-W2 SIM TRC

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม: KBS RCL

25 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 26 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 25/09/2013 16:43:51

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EVER

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: BGT KTP

สูตรตั้งลำ: PTTEP

สูตรดั้งเดิม: KCE PTTEP

24 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 25 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 24/09/2013 16:56:28

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: EVER

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SAUCE

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: AHC TMC

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม:

23 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 24 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 23/09/2013 16:59:25

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: PSL

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: ACAP

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม: TMC

20 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 23 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 20/09/2013 16:49:02

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: PSL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: IVL

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: CRANE

สูตรยกไฮยกโลว์: AJ AMC AMC-W1 ARIP BGT BROOK CHO CHOW CSS DEMCO E EARTH ECF ECL ECL-W1 EMC FPI IVL JTS KTP LIVE-W1 MAKRO NBC-W1 NIPPON PERM PTL SEAFCO SOLAR SPCG TGCI THAI TSTH

สูตรตั้งลำ: BLAND-W3 CHO DCC IVL SIRI-W1 SNC TOP

สูตรดั้งเดิม: EARTH

19 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 20 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 19/09/2013 16:54:38

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AOT EVER PSL

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AP KTB PSL SCB

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: BKI ECL MCS MJLF MSC PL POPF PRANDA RATCH SGP SVH TF TMILL TPC

สูตรยกไฮยกโลว์: AP BIGC CPF CPNCG ILINK-W1 IRCP KGI MLINK OFM PF PSL Q-CON RCL RML SPF SUPER THANI TMT UOBKH VNG YCI

สูตรตั้งลำ: ARROW BCP BIGC BLA CIG-W4 DSGT KGI LEE MK PAP PERM PTG SNC SOLAR SVOA TASCO TKS

สูตรดั้งเดิม: BCP DCC MK

18 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 19 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 18/09/2013 16:55:23

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: ANAN IFEC INET SIMAT-W1 TIES-W2

สูตรตั้งลำ: AKP CPNRF SPF SYNTEC TRC TUF UIC

สูตรดั้งเดิม: UIC

17 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 18 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 17/09/2013 16:47:17

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: RPC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: MODERN POPF

สูตรยกไฮยกโลว์: APURE ARIP BWG CEN CFRESH CIG EVER GOLD HTC KTC KWH MIDA MME MODERN NIPPON PACE PE PTG RPC SAMART SC SIM SIMAT TASCO TCJ THRE TMW TPP UAC UTP VTE

สูตรตั้งลำ: AH AIM ANAN BJC CEN MINT MODERN PTG SIMAT

สูตรดั้งเดิม: CIG-W4 MODERN

16 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 17 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 16/09/2013 16:55:56

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: LHBANK

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: AMANAH AMATA BEAUTY BROOK CGS CITY CNS CTW DEMCO ERW INTUCH KBANK MLINK PS SCP SINGER SIRI SKR SPALI SVI TTCL UEC

สูตรดั้งเดิม: PPP SIMAT TKS

13 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 16 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 13/09/2013 16:50:21

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: GLD WORK

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: CHINA WAVE

สูตรยกไฮยกโลว์: BEAUTY CIMBT EMC-W3 GRAND NWR NWR-W1 PLE STEC WHA WORK

สูตรตั้งลำ: BTSGIF CPNRF

สูตรดั้งเดิม: CPNRF WORK

12 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 13 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 12/09/2013 16:47:04

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: CCET

สูตรตั้งลำ: CPNRF PAE SIRI-W1

สูตรดั้งเดิม: KKC

11 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 12 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 11/09/2013 16:53:48

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: DRACO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: TF

สูตรยกไฮยกโลว์: CWT YCI

สูตรตั้งลำ: BJC MALEE

สูตรดั้งเดิม: PAE PAP

10 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 11 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 10/09/2013 16:53:18

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SCC TICON TMB

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: ML

สูตรยกไฮยกโลว์: AAV AI AIT ANAN APURE ASP BH BLAND-W4 BROOK CHG CIMBT CNS CPN CSL EA EE ERW ESTAR FSS GENCO IFEC INET KMC LIVE LIVE-W1 MBKET MCOT ML NIPPON NNCL-W2 NUSA PF PREB PRIN PT PTTGC SCC SLC-W2 SPF STAR SUPER SYNTEC TASCO TCJ TGCI THAI THANI TICON TICON-W3 TNITY TPP UKEM UTP VIBHA VTE ZMICO

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม: CNS GUNKUL JMT PF ROJNA SAMTEL SIRI-W1

09 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 10 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 09/09/2013 17:04:07

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: NEW PTTEP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: IVL

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: AIM CCET CHINA CHO ECF ESSO GEN GRAND LOXLEY MC MIDA MLINK PTG SAMTEL SINGER SOLAR STEC TPIPL TRC TRT TSF TSF-W2 TVD

สูตรตั้งลำ: AH CHINA NEP PTTEP TMT TOP TSF-W2

สูตรดั้งเดิม: AH BJC MCOT SUSCO SVOA THAI TK TMT TSF-W2 TUF VNG

06 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 9 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 06/09/2013 16:49:18

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: WG

สูตรยกไฮยกโลว์: AUCT BTC JUTHA PSL RCL SEAFCO SVI TTA

สูตรตั้งลำ: KYE LANNA NOBLE ROBINS VNT

สูตรดั้งเดิม: CK KYE

05 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 6 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 05/09/2013 16:53:57

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: SORKON

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: KYE PSL TRU VNT

สูตรดั้งเดิม: TRU VNT

04 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 5 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 04/09/2013 16:48:22

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: BCHAY CSC TOP

สูตรตั้งลำ: VNT

สูตรดั้งเดิม: AGE LANNA

03 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 4 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 03/09/2013 16:43:54

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: HANA

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม: MALEE NBC PSL SPALI STPI TFUND

02 กันยายน, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 3 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 02/09/2013 16:58:49

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: KAMART TIPCO UV

สูตรตั้งลำ: BANPU BTSGIF CGS CK CPNCG EARTH HANA KYE PAE PRIN SAMTEL SUSCO TASCO TCC TFUND TISCO TK

สูตรดั้งเดิม: BTSGIF CK

30 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 2 Sep 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 30/08/2013 17:19:23

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: AMATA EASTW MC OFM STPI SUPER THRE UMI UTP WHA

สูตรตั้งลำ: HANA RCI STPI TCAP

สูตรดั้งเดิม: HANA

29 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 30 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 29/08/2013 16:58:08

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: A

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: NOBLE WHA

สูตรดั้งเดิม: WHA

28 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 29 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 28/08/2013 16:48:37

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: JAS VAYU1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม:

27 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 28 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 27/08/2013 16:54:39

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: TYM

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม:

26 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 27 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 26/08/2013 16:46:50

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: LALIN

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: TCCC

สูตรบัวพ้นน้ำ: SORKON YUASA

สูตรยกไฮยกโลว์: BMCL

สูตรตั้งลำ: TFUND

สูตรดั้งเดิม:

23 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 26 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 23/08/2013 16:46:30

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: TMB

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: TCCC

สูตรบัวพ้นน้ำ: MPIC

สูตรยกไฮยกโลว์: PTTEP

สูตรตั้งลำ: EGCO SMT

สูตรดั้งเดิม: BMCL

22 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 23 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 22/08/2013 16:42:46

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: A

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SCB

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: TCCC

สูตรบัวพ้นน้ำ: PTTEP

สูตรยกไฮยกโลว์: NOBLE TGOLDETF WG

สูตรตั้งลำ: GLD TGOLDETF

สูตรดั้งเดิม:

21 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 22 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 21/08/2013 16:43:29

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: TCCC

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: NOBLE

สูตรดั้งเดิม:

20 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 21 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 20/08/2013 17:23:09

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: GC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม: BROOK

19 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 20 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 19/08/2013 16:45:42

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: TCCC

สูตรบัวพ้นน้ำ: HANA

สูตรยกไฮยกโลว์: KG965 TCC

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม:

16 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 19 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 16/08/2013 16:49:53

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: TCCC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: PATO

สูตรบัวพ้นน้ำ: FUTUREPF TTTM

สูตรยกไฮยกโลว์: BAFS BCHAY GLD TCCC

สูตรตั้งลำ: BANPU BMCL BROOK EARTH-W3 KCAR MPIC TMB

สูตรดั้งเดิม: BROOK EARTH-W3 RCL TMB

15 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 16 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 15/08/2013 16:52:44

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: A AIM PATO TCCC

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: PATO SPI TCCC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: SPI TCCC TGOLDETF

สูตรยกไฮยกโลว์: ASIA GRAMMY MACO STAR

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม:

14 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 15 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 14/08/2013 16:59:06

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: TWFP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SIS

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: EUREKA FPI LALIN TRT

สูตรยกไฮยกโลว์: AEC AI BKI BMCL CM DEMCO EASTW EUREKA GBX HOTPOT IRCP IT IVL PREB PSL SIS TASCO TASCO-W3 TFD UNIQ

สูตรตั้งลำ: EASTW FPI KBANK KBS SUC

สูตรดั้งเดิม: TWZ

13 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 14 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 13/08/2013 16:43:19

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: A

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: BANPU

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ: BANPU CFRESH CHINA CM EASTW ECL HFT LST NTV PHOL SCBLIF

สูตรยกไฮยกโลว์: GLD TSTH

สูตรตั้งลำ: AAV BECL BJC CHINA CM FPI ITD KBANK KBS KIAT LIVE MK SCC SIS SITHAI THCOM TMT TRUE TTW

สูตรดั้งเดิม: AKP BANPU BBL CCET CIMBT CNS GLD JAS KBANK KBS LANNA LIVE LST PM SCC SIS STANLY TRUE TTW UKEM

09 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 13 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 09/08/2013 16:49:15

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: A BAY GFPT TWFP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว:

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: AIT CCP CRANE CSC DNA EE EPCO FORTH KCE MCOT NOK PT PTG RS TCMC THRE TIC TIP TPIPL VIH

สูตรตั้งลำ: AIT AMATA ERW KBS RCI SLC TNH

สูตรดั้งเดิม: AAV AIT AQUA EE PRANDA RCI SCP STPI THCOM TMB TPIPL

08 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 9 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 08/08/2013 16:51:02

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AIM MAKRO TWFP VAYU1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAY

สูตรบัวพ้นน้ำ: BAY BOL ECL TWFP VIH

สูตรยกไฮยกโลว์: BROOK CNT ITD JMT MODERN NWR NWR-W1 PPM STEC TSF-W2

สูตรตั้งลำ: AAV APCO CSL EE PRANDA RCL SF SINGER VGI WHA

สูตรดั้งเดิม: AMATA BJC BLAND BLAND-W3 BMCL BWG CNT CSL GL GLOBAL ITD JMART KKC PE PERM PTL RATCH SEAFCO SIM STEC SYNTEC WHA

07 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 8 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 07/08/2013 16:45:26

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAY

สูตรบัวพ้นน้ำ: CHINA MILL MODERN TOG

สูตรยกไฮยกโลว์: CHINA ERW SMK STANLY VIBHA

สูตรตั้งลำ: BTS ERW ERW-W2 IFEC INTUCH PLE SC SIM SINGER STANLY

สูตรดั้งเดิม: BTS BTS-W2 CENTEL ERW ERW-W2 PLE SC SINGER VIH

06 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 7 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 06/08/2013 16:42:40

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: DELTA MAKRO

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAY

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: UTP

สูตรตั้งลำ: HMPRO TPIPL

สูตรดั้งเดิม: QH SMT TTA UV

05 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 6 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 05/08/2013 16:54:57

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: DELTA MAKRO VAYU1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAY

สูตรบัวพ้นน้ำ: VAYU1

สูตรยกไฮยกโลว์: VAYU1

สูตรตั้งลำ: BH

สูตรดั้งเดิม: JTS LH

02 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 5 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 02/08/2013 16:49:55

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAY

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: HMPRO

สูตรตั้งลำ: DELTA

สูตรดั้งเดิม: HANA

01 สิงหาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 2 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 01/08/2013 17:02:49

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: TIW

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAY

สูตรบัวพ้นน้ำ: MILL

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: KSL

สูตรดั้งเดิม: BANPU TMILL

31 กรกฎาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 1 Aug 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 31/07/2013 16:54:17

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: VAYU1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CHUO PTTGC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAY

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: CWT FNS

สูตรตั้งลำ: SCC

สูตรดั้งเดิม: BWG-W1 N-PARK SCC

30 กรกฎาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 31 Jul 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 30/07/2013 16:55:23

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: TFI

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAY

สูตรบัวพ้นน้ำ: BGT MPIC TNH TWFP YUASA

สูตรยกไฮยกโลว์: AI CHUO GENCO KIAT KTP MATCH NEP NEP-W2 NIPPON QTC TSTH

สูตรตั้งลำ: SKR

สูตรดั้งเดิม: YUASA

29 กรกฎาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 30 Jul 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 29/07/2013 16:58:18

หุ้นราคาเบรค 200 วัน:

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAY

สูตรบัวพ้นน้ำ: SUC

สูตรยกไฮยกโลว์: TFI

สูตรตั้งลำ: SUC TFI

สูตรดั้งเดิม:

26 กรกฎาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 29 jul 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 26/07/2013 16:45:07

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: A

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: KK SCP

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAY

สูตรบัวพ้นน้ำ: AYUD JCT TF

สูตรยกไฮยกโลว์:

สูตรตั้งลำ: MCS

สูตรดั้งเดิม: PTTEP

25 กรกฎาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 26 Jul 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 25/07/2013 16:48:46

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: TIF1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAY

สูตรบัวพ้นน้ำ: JCT LHBANK M-CHAI

สูตรยกไฮยกโลว์: M-CHAI SCP TCCC

สูตรตั้งลำ:

สูตรดั้งเดิม:

24 กรกฎาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 25 Jul 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 24/07/2013 16:49:39

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: ADVANC DELTA VAYU1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAY

สูตรบัวพ้นน้ำ: JCT RCL VNT

สูตรยกไฮยกโลว์: BANPU BJC BROOK-W4 CMO CPF ESTAR HEMRAJ IFEC IVL KMC-W3 MATCH MCS ML MLINK PLE RCL STANLY SYNTEC TVD TWP UV

สูตรตั้งลำ: BAFS BMCL

สูตรดั้งเดิม: VNT

23 กรกฎาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 24 Jul 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 23/07/2013 16:53:30

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: A ADVANC DELTA MAKRO WG

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: NINE

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAY

สูตรบัวพ้นน้ำ: CSL GLD LST QHPF SKR TF TTW VNG

สูตรยกไฮยกโลว์: HFT ITD LST MAJOR NINE QHPF RML TFI TIW TVI

สูตรตั้งลำ: ADVANC AIT AS BEC CNS DTAC E EASON EPCO ERW-W2 GBX GLD GLOW KSL LST NWR PDI SE-ED SLC SYNTEC TCC TMB TVO UEC

สูตรดั้งเดิม: AP AS CNS EASON ESSO MALEE PTT PTTEP SAMTEL SE-ED STANLY TCAP TISCO TOP TSTH

19 กรกฎาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 23 Jul 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 19/07/2013 16:56:10

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: A AOT KDH VAYU1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAY

สูตรบัวพ้นน้ำ: FUTUREPF KASET UEC

สูตรยกไฮยกโลว์: BLAND BLAND-W3 CIMBT FNS GOLD GOLD-W1 GOLD99 NUSA PYLON SANKO SMM SUSCO TCC THRE TIES-W2 TIPCO TRUBB

สูตรตั้งลำ: BLAND BLAND-W3 BTS BTS-W2 CENTEL CYBER JAS MAJOR PS PSL TLGF TPIPL TPOLY

สูตรดั้งเดิม: PLE PSL RS TCC TIPCO TLGF

18 กรกฎาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 19 Jul 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 18/07/2013 16:57:25

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: A AOT DELTA KDH VAYU1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: SC

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAY

สูตรบัวพ้นน้ำ: BFIT CIMBT KIAT TDEX TNH

สูตรยกไฮยกโลว์: APURE BFIT CEN-W3 CHO DEMCO EPCO ERW-W2 FOCUS-W1 FSS GBX INTUCH IRCP KDH KGI MATCH MBKET MSC RCI SC SCP STPI TCJ TDEX TICON-W3 TKS TNDT TTA

สูตรตั้งลำ: ASP BBL CENTEL CPN DEMCO EPCO ESSO GBX GL GUNKUL JAS JMART KTC MBKET MINT MK PS SC SCC SRICHA SVI TDEX TPIPL TPOLY VIH

สูตรดั้งเดิม: BCP BSBM CENTEL CSL DNA EGCO ESSO GL GUNKUL HYDRO JMART JMT JUBILE KGI KTB LPN MIDA SC SIRI SSI SUSCO TCAP TNH TPOLY VIH VGI

17 กรกฎาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 18 Jul 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 17/07/2013 16:41:08

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: DELTA GFPT VAYU1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A BAY

สูตรบัวพ้นน้ำ: CFRESH UPOIC

สูตรยกไฮยกโลว์: AMC-W1 BAFS BTC KCE KMC-W3 NOBLE PAE

สูตรตั้งลำ: ADVANC BTS-W2 DELTA JMT PREB PRECHA SMT SSI WIN

สูตรดั้งเดิม: BTC DEMCO MINT PPP PREB RML SF TASCO WIN

16 กรกฎาคม, 2556

สแกนหุ้นสำหรับ 17 Jul 2013

วันเวลาที่ทำการสแกน: 16/07/2013 18:34:15

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: A DELTA GFPT VAYU1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน:

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: BAY PPM

สูตรบัวพ้นน้ำ:

สูตรยกไฮยกโลว์: CI EUREKA WHA

สูตรตั้งลำ: APCO CYBER ERW JTS LIVE SGP SLC SVI TRUE

สูตรดั้งเดิม: BEC BWG CIG EASTW ESTAR GBX HTECH PERM PS QH SLC TWZ UMI