17 กรกฎาคม, 2560

ScanHoon for 18 Jul 2017ScanHoon on: 17/07/2017 20:45:44

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BAT-3K HARN MATI PYLON RATCH STAR

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: CRANE JMART LOXLEY-W

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A ASIAN BOL CSP DTC HANA IT MATCH MBAX MBK PATO SAWAD-W1 SWC TMILL TMILL-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ: ABPIF CHG FSMART KTIS NDR-W1 TNITY TNR TR

สูตรยกไฮยกโลว์: BCH CI CI-W1 MCOT NCL-W2 NDR PSH TMC

สูตรตั้งลำ: CPNCG HTECH JMART KAMART LDC NDR TMC TNH TNR TPOLY-W2

สูตรดั้งเดิม: CHG CI CKP CPF CPNCG EE EGCO IMPACT KAMART KSL NCL NDR NDR-W1 PLE-W3 PTT SIMAT SPPT TNITY TNR TVT-W1

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

STAR : บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและวิศวกรรมบริการ